RSS Feed for Hoạt động dầu khí Thứ hai 25/09/2023 10:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Hướng dẫn quản lý ngoại hối đầu tư ra nước ngoài trong dầu khí

Hướng dẫn quản lý ngoại hối đầu tư ra nước ngoài trong dầu khí

Ngân hàng Nhà nước vừa ban hành Thông tư: 31/2018/TT-NHNN, hướng dẫn về quản lý ngoại hối đối với đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí.
Quy chế hoạt động ban chỉ đạo dự án trọng điểm dầu khí

Quy chế hoạt động ban chỉ đạo dự án trọng điểm dầu khí

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí vừa ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo này. Thao đó, Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí (BCĐ Nhà nước) có nhiệm vụ chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí.
Kiện toàn ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về dầu khí

Kiện toàn ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về dầu khí

Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí (BCĐ) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí. Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Phó Trưởng Ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Các Phó Trưởng Ban gồm Thứ trưởng Bộ Công Thương và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.
Quy định thu dọn công trình phục vụ hoạt động dầu khí

Quy định thu dọn công trình phục vụ hoạt động dầu khí

Thủ tướng Chính phủ vừa có Quyết định quy định việc thu dọn các công trình, thiết bị và phương tiện phục vụ hoạt động dầu khí (sau đây gọi là công trình dầu khí) của tổ chức, cá nhân tiến hành hoạt động dầu khí tại Việt Nam. Quyết định nêu rõ quy định về thu dọn công trình dầu khí (bao gồm Thu dọn công trình tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ, khai thác dầu khí và thu dọn công trình khí...).
Quy định đầu tư dầu khí ở nước ngoài và ý kiến chuyên gia

Quy định đầu tư dầu khí ở nước ngoài và ý kiến chuyên gia

Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 124/2017/NĐ-CP quy định về đầu tư ra nước ngoài trong hoạt động dầu khí. Nghị định lần này quy định chi tiết các "hình thức góp vốn" và "điều kiện chuyển vốn" đầu tư ra nước ngoài. Đặc biệt là quy định việc nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm khi triển khai dự án phù hợp với giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ra nước ngoài và quy định của pháp luật có liên quan... Theo các chuyên gia của Tạp chí Năng lượng Việt Nam, quy định của Chính phủ là rất chi tiết, chặt chẽ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư dầu khí Việt Nam khi tham gia vào hoạt động dầu khí quốc tế. Tuy nhiên, trong bối cảnh nguồn tài chính hạn hẹp, thế giới có nhiều biến động khó lường, các doanh nghiệp cần cân nhắc thận trọng khi quyết định đầu tư cho một dự án cụ thể ra nước ngoài.
PVN tiếp nhận điều hành các Lô 01 và 02 từ Petronas

PVN tiếp nhận điều hành các Lô 01 và 02 từ Petronas

Các bên nhà thầu của hợp đồng dầu khí các Lô 01 và 02 đã ký thỏa thuận bàn giao tài sản và hoạt động dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thỏa thuận có hiệu lực từ 23h59 phút ngày 9 tháng 9 năm 2017 (thời điểm kết thúc hợp đồng).
Nga mở rộng hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam

Nga mở rộng hoạt động dầu khí tại thềm lục địa Việt Nam

Nhân dịp chuyến thăm chính thức Liên bang Nga của Chủ tịch nước Trần Đại Quang, hai nước Việt Nam - Liên bang Nga đã ra Tuyên bố chung. Trong Tuyên bố chung, Chủ tịch nước Trần Đại Quang và Tổng thống Putin nhấn mạnh việc nhất trí tăng cường hợp tác và mở rộng khu vực thăm dò và khai thác dầu khí tại vùng thềm lục địa Việt Nam phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển 1982.
Doanh nghiệp dầu khí phải trích Quỹ rủi ro môi trường

Doanh nghiệp dầu khí phải trích Quỹ rủi ro môi trường

Bộ Tài chính vừa ban hành dự thảo thông tư hướng dẫn một số nội dung về Quỹ dự phòng rủi ro về môi trường đối với doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dầu khí.
Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.
Hoạt động dầu khí đang bám sát kế hoạch 2015

Hoạt động dầu khí đang bám sát kế hoạch 2015

Hoạt động tìm kiếm, thăm dò dầu khí ở trong và ngoài nước được triển khai tích cực, bám sát với kế hoạch đề ra.
Phiên bản di động