RSS Feed for PVN tiếp nhận điều hành các Lô 01 và 02 từ Petronas | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 14/07/2024 04:49
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PVN tiếp nhận điều hành các Lô 01 và 02 từ Petronas

 - Các bên nhà thầu của hợp đồng dầu khí các Lô 01 và 02 đã ký thỏa thuận bàn giao tài sản và hoạt động dầu khí cho Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN). Thỏa thuận có hiệu lực từ 23h59 phút ngày 9 tháng 9 năm 2017 (thời điểm kết thúc hợp đồng).

Petrovietnam lại một thời gian khó!

Hợp đồng chia sản phẩm (PSC) các Lô 01 và 02 được ký ngày 9/9/1991, có hiệu lực từ ngày 10/9/1991. Tỷ lệ quyền lợi tham gia của các bên nhà thầu là: Petronas Carigali (PCVL) - công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Malaysia (Petronas) hoạt động trong lĩnh vực thăm dò và khai thác dầu khí tại Việt Nam điều hành với 85% cổ phần và Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP) tham gia 15% cổ phần.

Đây là hợp đồng thuộc thế hệ hợp đồng dầu khí đầu tiên của PVN và cũng là hợp đồng đầu tiên kết thúc khi hết hạn hợp đồng.

Lễ ký thỏa thuận bàn giao tài sản và hoạt động dầu khí các Lô 01 và 02.

Trải qua 26 năm hoạt động, nhà thầu đã thu được một số thành công nhất định như phát hiện và đưa các mỏ vào khai thác (Ruby vào năm 1998, Pearl và Topaz vào năm 2010, Diamond và Sư Tử Nâu vào năm 2014), các cấu tạo Jade và Emeral đã được phát hiện nhưng chưa được đưa vào khai thác.

Tổng sản lượng đã được khai thác từ các mỏ trên đến nay đạt khoảng 116 triệu thùng, sản lượng khai thác trung bình hiện nay là 14.000 thùng/ngày. Theo đánh giá, Lô hợp đồng này đã đem lại lợi ích cho các bên nhà thầu và cho nước chủ nhà.

Trong thời gian tới, các bên sẽ tiếp tục giải quyết những vấn đề còn tồn đọng để hoàn tất thủ tục kết thúc hợp đồng theo quy định của pháp luật Việt Nam.

Là người điều hành kế tiếp các hoạt động dầu khí ở Lô 01 và 02, PVN sẽ tiếp tục thực hiện các biện pháp để duy trì sản lượng khai thác, nâng cao hệ số thu hồi dầu, tiến hành các hoạt động thăm dò bổ sung để gia tăng trữ lượng và đưa các phát hiện đã có vào khai thác.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động