RSS Feed for Kiện toàn ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về dầu khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 21:45
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Kiện toàn ban chỉ đạo các dự án trọng điểm về dầu khí

 - Thủ tướng Chính phủ quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí (BCĐ) để giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí. Theo đó, Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng. Phó Trưởng Ban Thường trực là Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh. Các Phó Trưởng Ban gồm Thứ trưởng Bộ Công Thương và Thứ trưởng Bộ Xây dựng.

Điều chỉnh Điều lệ hoạt động Tập đoàn Dầu khí Việt Nam
PVN phải tập trung toàn lực cho tái cơ cấu toàn diện

Nhiệm vụ của BCĐ là chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí; chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để đảm bảo tiến độ thi công và chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí.

Đồng thời chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về dầu khí; trong việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí.

BCĐ thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí; giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến các dự án trọng điểm về dầu khí.

BCĐ hoạt động theo quy chế do Trưởng BCĐ ban hành. Trưởng Ban, các Phó Trưởng Ban, các Ủy viên BCĐ làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Giúp việc BCĐ có Văn phòng BCĐ đặt tại Bộ Công Thương. Phó Trưởng Ban Thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ và cử người làm việc tại Văn phòng BCĐ.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động