RSS Feed for Thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/04/2024 00:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Thành lập Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí

 - Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành Quyết định số 1455/QĐ-TTg, ngày 2/9/2021 về việc kiện toàn Ban chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm về dầu khí.
Thủ tướng quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực Thủ tướng quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định 1410/QĐ-TTg, ngày 17/8/2021, kiện toàn Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phát triển Điện lực (Ban Chỉ đạo) để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về lập, thực hiện Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các dự án điện trọng điểm.

Theo Quyết định này, Trưởng Ban chỉ đạo là Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành. Các Phó Trưởng ban gồm:

1/ Ông Nguyễn Hồng Diên - Bộ trưởng Bộ Công Thương (Thường trực).

2/ Ông Nguyễn Hoàng Anh - Chủ tịch Ủy ban Quản lý vốn Nhà nước tại doanh nghiệp.

3/ Ông Đặng Hoàng An - Thứ trưởng Bộ Công Thương.

4/ Ông Lê Quang Hùng - Thứ trưởng Bộ Xây dựng và 11 ủy viên.

Ngoài ra, tùy tình hình thực tế, Trưởng Ban chỉ đạo có thể mời thêm lãnh đạo một số cơ quan (Ủy ban của Quốc hội, bộ, ngành, địa phương) tham gia làm Ủy viên Ban chỉ đạo, hoặc yêu cầu lãnh đạo bộ, ngành, địa phương dự họp và báo cáo những vấn đề cần thiết.

Về nhiệm vụ của Ban: Thực hiện việc chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng các dự án trọng điểm về dầu khí; chỉ đạo các bộ, ngành, UBND các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí. Đồng thời, chỉ đạo, phối hợp các ngành, các địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường hỗ trợ, di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm về dầu khí.

Ban chỉ đạo có quyền hạn sau:

1/ Thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ quyết định những cơ chế, chính sách và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc thẩm quyền của Thủ tướng Chính phủ trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện các dự án trọng điểm về dầu khí.

2/ Giải quyết các vấn đề có tính liên ngành liên quan đến các dự án trọng điểm về dầu khí.

3/ Định kỳ và đột xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ về tiến độ xây dựng, chất lượng công trình thuộc các dự án trọng điểm về dầu khí (các nội dung vượt quá thẩm quyền, kiến nghị giải pháp trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định).

4/ Trưởng Ban chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của Thủ tướng Chính phủ; Phó Trưởng ban Thường trực, các Phó Trưởng ban, Ủy viên Ban chỉ đạo ký các văn bản chỉ đạo, sử dụng con dấu của bộ, cơ quan mình phụ trách.

Còn về quy chế và tổ chức hoạt động, Ban chỉ đạo hoạt động theo quy chế do Trưởng Ban chỉ đạo ban hành. Trưởng ban, các Phó Trưởng ban, các Ủy viên Ban chỉ đạo làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; giúp việc Ban chỉ đạo có Văn phòng Ban chỉ đạo đặt tại Bộ Công Thương. Phó Trưởng ban Thường trực, Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định thành lập, quy định nhiệm vụ và biên chế của Văn phòng Ban chỉ đạo.

Điểm đáng chú ý của Quyết định này là Ban chỉ đạo được mời các chuyên gia trong và ngoài nước để tham khảo ý kiến khi cần thiết./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động