RSS Feed for Vận chuyển dầu khí Thứ năm 27/01/2022 09:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Công nghệ chống đóng cặn trong quá trình khai thác dầu khí

Công nghệ chống đóng cặn trong quá trình khai thác dầu khí

TS. Hoàng Linh Lan và các cộng sự thuộc Trung tâm Ứng dụng - Chuyển giao công nghệ (Viện Dầu khí Việt Nam) đã nghiên cứu chế tạo thành công tổ hợp ức chế ăn mòn - chống đóng cặn (tổ hợp) cho hệ thống thu gom, vận chuyển trong quá trình khai thác dầu khí.
Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí

Quy định bảo vệ môi trường trong hoạt động dầu khí

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa ký ban hành Thông tư số 22/2015/TT-BTNMT quy định về bảo vệ môi trường trong sử dụng dung dịch khoan; quản lý chất thải và quan trắc môi trường đối với các hoạt động dầu khí trên biển.
Quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định quy định về quản lý an toàn trong hoạt động dầu khí.
Phiên bản di động