RSS Feed for PC Trà Vinh hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 20/07/2024 19:10
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Trà Vinh hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới

 - Đi đôi với thực hiện nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh, nhiều năm qua, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) tích cực phối hợp địa phương triển khai dự án cấp điện cho vùng đồng bào dân tộc Khmer, các vùng lõm chưa có điện (cồn Phụng, cồn An Lộc). Hàng năm dành kinh phí đầu tư nâng cấp, sửa chữa lưới điện và thực hiện tiêu chí điện trong xây dựng nông thôn mới. Đến nay, Trà Vinh có 85/85 xã đạt tiêu chí số 4 về điện, góp phần phát triển đời sống kinh tế, xã hội cho người dân.
Trên 98% hộ đồng bào Khmer ở Trà Vinh được sử dụng điện lưới quốc gia Trên 98% hộ đồng bào Khmer ở Trà Vinh được sử dụng điện lưới quốc gia

Đó là một trong những kết quả của Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh), trong việc đưa điện về phục vụ bà con vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn tỉnh Trà Vinh đến nay.

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu tiết kiệm điện PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu tiết kiệm điện

Qua 7 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) tiết kiệm được 15,13 triệu kWh, đạt 107,18% kế hoạch 7 tháng và đạt 63,19% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh); tất cả 9 điện lực huyện, thị xã và thành phố đều đạt, vượt kế hoạch 7 tháng Công ty giao.

Dấu ấn 10 năm điện khí hóa nông thôn ở Trà Vinh Dấu ấn 10 năm điện khí hóa nông thôn ở Trà Vinh

Mười năm qua (2011-2020), Công ty Điện lực Trà Vinh triển khai nhiều công trình, dự án đưa điện về nông thôn trên địa bàn 106 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Cấp điện cho hơn 50 ngàn hộ dân, đưa điện lưới quốc gia về đến các vùng nông thôn, vùng sâu vùng xa, cù lao và các cồn xa đất liền, đặc biệt đến nay đã hoàn thành tiêu chí số 4 xây dựng nông thôn mới cho 85/85 xã.

Hoàn thành tiêu chí số 4 về điện trong xây dựng nông thôn mới:

Những năm qua, PC Trà Vinh đã triển khai hiệu quả nhiều dự áp cấp điện vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc Khmer, điển hình như: Dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện chủ yếu là đồng bào Khmer (thuộc Chương trình cấp điện từ lưới điện quốc gia cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo). Dự án này được thực hiện từ năm 2011 đến 2015, tổng giá trị là 469 tỷ đồng được triển khai trên địa bàn diện rộng toàn tỉnh, với quy mô 83 xã thuộc 7 huyện: Càng Long, Châu Thành, Cầu Kè, Cầu Ngang, Duyên Hải, Tiểu Cần và Trà Cú. Kết quả cấp điện cho 37.131 hộ dân, chủ yếu là đồng bào Khmer, nâng tỷ lệ số hộ người Khmer sử dụng điện toàn tỉnh đạt trên 99%.

PC Trà Vinh hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới
Lễ khởi công dự án cung cấp điện cho các hộ dân chưa có điện, chủ yếu là đồng bào Khmer tỉnh Trà Vinh

Năm 2018, thực hiện dự án đầu tư cấp điện cho cồn An Lộc, xã Hòa Tân, huyện Cầu Kè và cồn Phụng, xã Long Hòa, huyện Châu Thành cho 282 hộ dân, vốn đầu tư 12,7 tỷ đồng. Dự án cấp điện cho 2 “ốc đảo” cồn An Lộc và cồn Phụng, với tỷ suất vốn đầu tư rất lớn, bình quân trên 94 triệu đồng/hộ dân. Đây là chủ trương của Tỉnh ủy “xóa các vùng lõm về điện”, nâng cao đời sống văn hóa, dân trí của người dân vùng nông thôn, vùng cù lao xa xôi hẻo lánh. Kết quả “điện về ốc đảo”, người dân không chỉ cải thiện sinh hoạt, mà còn khai thác và phát huy được tiềm năng kinh tế vốn có về cây ăn quả và nuôi trồng thủy sản.

Triển khai nhiều dự án cấp điện nuôi tôm tổng số vốn đầu tư 225,9 tỷ đồng như: Dự án thành phần “Cải tạo, nâng cấp và phát triển lưới điện phục vụ nuôi tôm công nghiệp tỉnh Trà Vinh” thuộc dự án DPL3, vốn đầu tư 107,4 tỷ đồng, hoàn thành năm 2016, cấp điện trên 5.779 hộ nuôi tôm công nghiệp; các công trình cấp điện nuôi trồng thủy sản (nuôi tôm công nghiệp) được đầu tư giai đoạn 2016 - 2020 tổng vốn là 118,5 tỷ đồng. Các dự án này vừa hoàn thành, đưa vào sử dụng, mang lại hiệu quả kinh tế cao cho hàng chục nghìn hộ nuôi tôm.

PC Trà Vinh hoàn thành tiêu chí số 4 về điện nông thôn mới
Hiệu quả dự án kéo điện cho người dân nuôi tôm.

Bên cạnh đó, để thực hiện hiệu quả tiêu chí số 4 về điện trong chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Công ty chủ động bằng nguồn vốn đầu tư, từ nguồn sửa chữa lớn hàng năm để nâng cấp, cải tạo lưới điện hạ áp nông thôn, nâng cao chất lượng sử dụng điện cho nhân dân... Cụ thể 2 năm gần đây (2022 - 2023), triển khai 21 công trình sửa chữa lớn, tổng giá trị 42,46 tỷ đồng, góp phần nâng cao khả năng cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ người dân.

Thực hiện chủ trương xóa dần việc bán điện qua hình thức câu phụ (câu đuôi, kéo chuyền, chia hơi), tiến tới bán điện trực tiếp đến từng hộ sử dụng điện qua công tơ chính của ngành điện; đầu tư lưới điện hạ thế và lắp công tơ xóa hộ câu phụ không an toàn cho 5.734 hộ dân, với giá trị vốn 18,15 tỷ đồng. Tính đến cuối tháng 9/2023, toàn tỉnh có 106/106 xã, phường, thị trấn có điện đạt tỷ lệ 100%; số hộ dân có điện đạt tỷ lệ 99,58%; số hộ nông thôn có điện đạt tỷ lệ 99,50%; số xã đạt tiêu chí số 4 về điện toàn tỉnh là 85/85 xã, đạt tỷ lệ 100%.

Về công tác tiếp nhận lưới điện:

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Trà Vinh có 130 công trình điện đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước thuộc diện phải bàn giao cho ngành điện (theo Quyết định số 41/2017/QĐ-TTg ngày 15/9/2017). Tổng khối lượng các công trình dự kiến bàn giao gồm: 50,45 km đường dây trung thế, 111,10 km đường dây hạ thế, 18,60 MVA dung lượng trạm biến áp với tổng giá trị phê duyệt là 348,24 tỷ đồng.

PC Trà Vinh đã phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư thực hiện tiếp nhận hoàn tất 14 công trình với tổng khối lượng: 3,52 km đường dây trung thế, 18,28 km đường dây hạ thế, dung lượng trạm biến áp 1.945 kVA; giá trị bàn giao 11,17 tỷ đồng. Phối hợp với chủ đầu tư thực hiện hoàn tất biên bản kiểm kê và xác định giá trị còn lại và UBND tỉnh đã có văn bản báo cáo Bộ Tài chính 39 công trình (chờ hoàn tất các thủ tục liên quan để tiếp nhận).

Số lượng còn lại 77 công trình với quy mô: 26,14 km đường dây trung thế, 51,10 km đường dây hạ thế, dung lượng trạm biến áp 8.468 kVA với tổng giá trị phê duyệt 130 tỷ đồng. PC Trà Vinh tiếp tục phối hợp với Sở Tài chính và các chủ đầu tư để thực hiện trong thời gian tới./.

ĐẶNG HUY HOÀNG - PC TRÀ VINH

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động