RSS Feed for PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu tiết kiệm điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 21/04/2024 13:27
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Trà Vinh thực hiện tốt các chỉ tiêu tiết kiệm điện

 - Qua 7 tháng năm 2021, Công ty Điện lực Trà Vinh (PC Trà Vinh) tiết kiệm được 15,13 triệu kWh, đạt 107,18% kế hoạch 7 tháng và đạt 63,19% kế hoạch năm (23,94 triệu kWh); tất cả 9 điện lực huyện, thị xã và thành phố đều đạt, vượt kế hoạch 7 tháng Công ty giao.


PC Trà Vinh tuyên truyền sử dụng điện an toàn, tiết kiệm cho người lao động


Bên cạnh đó, tình hình sử dụng điện nội bộ tại khu vực văn phòng Công ty, các điện lực và điện tự dùng các trạm biến áp 110 kV đều đạt, thực hiện 500.305 kWh (sử dụng từ lưới điện 351.480 kWh, sử dụng từ hệ thống điện mặt trời mái nhà 148.825 kWh), tiết kiệm 157.106 kWh, bằng 23,9% so với hạn mức phân bổ (657.411 kWh) và tất cả các đơn vị trực thuộc đều thực hiện đạt chỉ tiêu tiết kiệm điện nội bộ.

Công nhân Công ty Điện lực Trà Vinh lắp đặt điện kế mới cho các hộ vùng nông thôn.

Về các chỉ tiêu kinh doanh và dịch vụ khách hàng 7 tháng năm 2021, một số chỉ tiêu đạt vượt kế hoạch giao như sau: Tỷ lệ khách hàng giao dịch 12 dịch vụ CCĐ qua TTCSKH và các Trung tâm/Cổng DVCQG (≥95%) đạt 99,13%, cao hơn 4,13% kế hoạch giao; tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ CCĐ trực tuyến cấp độ 4 (≥ 95%) đạt 99,80%, cao hơn 4,8% so kế hoạch giao; điện tử hóa toàn bộ quá trình cung cấp dịch vụ điện (≥ 95%) đạt 95,49%, cao hơn 0,49% kế hoạch giao; tỷ lệ khách hàng giao dịch qua Cổng DVCQG (≥ 40%) đạt 49,05%, cao hơn 9,05% kế hoạch giao.

Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch giao như: Tỷ lệ khách hàng sử dụng dịch vụ cung cấp điện qua môi trường mạng email/App/Zalo... của EVN SPC (≥ 60%) đạt 45,22%, thấp hơn 14,78% so với kế hoạch; tỷ lệ thu tiền điện (≥ 99,9%) thu được 1.211,57 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 97,26%; thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo tỷ lệ số khách hàng đạt tỷ lệ 85,6%, đạt thấp hơn 4,40% so với kế hoạch (90%) và thực hiện theo tỷ lệ số tiền thu được đạt tỷ lệ 95,14%, đạt cao hơn 1,14% so với kế hoạch (94%)./.

ĐẶNG HUY HOÀNG

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động