RSS Feed for Nâng tầm thương hiệu EVNNPC | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 20/05/2024 16:25
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nâng tầm thương hiệu EVNNPC

 - Trong năm 2018, các đề án ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật sẽ tiếp tục được Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thực hiện, nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng năng suất lao động, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, thiết thực đem lại dịch vụ hiện đại cho khách hàng và nâng tầm thương hiệu EVNNPC.

Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Tạm kết)
Tất cả 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng của NPC đều đạt

Ông Thiều Kim Quỳnh - Tổng giám đốc EVNNPC trao cờ thi đua cho các công ty điện lực đạt giải nhất, nhì, ba năm 2017. 

Báo cáo của EVNNPC cho biết, kết thúc năm 2017, sản lượng điện thương phẩm của Tổng công ty ước đạt 57,18 tỷ kWh, tăng trưởng 11,81% so với năm 2016 và đạt 100,11% kế hoạch điều chỉnh EVN giao. Trong đó, thành phần công nghiệp xây dựng ước đạt 36,68 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 64,13% và tăng trưởng 14,7%. Thành phần quản lý tiêu dùng ước đạt 16,94 tỷ kWh, chiếm tỷ trọng 29,62% và tăng trưởng 5,54% so với năm 2016.   

Công tác dịch vụ khách hàng của Tổng công ty đã được các đơn vị thực hiện cung cấp các dịch vụ trực tuyến theo đúng chỉ đạo của EVN; cung cấp dịch vụ tại Trung tâm hành chính công ở Quảng Ninh, Bắc Giang và tiếp tục mở rộng cho các tỉnh còn lại; triển khai chữ ký số cho 27 đơn vị khi lưu bảng kê tiền điện, bảng kê hóa đơn, biên bản giao nhận chỉ số công tơ; triển khai chương trình nhận diện thương hiệu với phương châm lấy khách hàng là trung tâm, triển khai các hoạt động tri ân khách hàng, được xã hội và khách hàng ghi nhận. 

Kết quả đánh giá sự hài lòng của khách hàng năm 2017 do tư vấn độc lập thực hiện tại 27 công ty điện lực, điểm bình quân của Tổng công ty đạt 7,86 điểm, cao hơn 0,1 điểm so với chỉ tiêu EVN giao.

Tổng công ty đã tiếp nhận và giải quyết cấp điện mới cho 426.513 khách hàng. Chỉ số tiếp cận điện năng đạt 5,25 ngày/7 ngày, giảm 1,75 ngày so với quy định; 14 chỉ tiêu dịch vụ khách hàng đều đạt kế hoạch.  

Tính đến hết năm 2017, 100% số huyện có điện, 100% số xã có điện và 98,3% số hộ dân nông thôn được sử dụng điện lưới quốc gia.

Năm 2017, thực hiện chủ đề năm của EVN, Tổng công ty đã triển khai sâu rộng các hoạt động đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ từ Tổng công ty đến các đơn vị trong mọi lĩnh vực, từ tổ chức quản lý, quản trị điều hành, quản lý kỹ thuật vận hành đến kinh doanh chăm sóc khách hàng.   

Đối với quản lý kỹ thuật vận hành, để nâng cao độ tin cậy cung cấp điện và giảm các chỉ số SAIDI, SAIFI, EVNNPC đã triển khai các nhiệm vụ ứng dụng KHCN kỹ thuật cao như: trang bị thiết bị rửa sứ Hotline cho các công ty điện lực, Công ty Lưới điện cao thế miền Bắc để hạn chế thời gian cắt điện vệ sinh công nghiệp; lắp đặt thiết bị cảnh báo sự cố để nhanh chóng phát hiện ra các điểm sự cố trên đường dây...

Trong lĩnh vực kinh doanh chăm sóc khách hàng, hướng tới không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ với tiêu chí khách hàng là trung tâm, đáp ứng được yêu cầu số lượng khách hàng giao dịch lớn, Tổng công ty đã thực hiện hoàn thiện báo cáo và bổ sung chức năng phần mềm CRM và nâng cấp cổng thanh toán điện tử; cung cấp các dịch vụ điện trực tuyến qua Web cho khách hàng; nâng cấp phần mềm truy thu, thoái hoàn cài đặt trên điện thoại di động...

Bí thư Đảng ủy khối Công nghiệp Hà Nội Trịnh Huy Thành trao Giấy khen Đảng bộ EVNNPC đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu năm 2017 cho ông Thiều Kim Quỳnh - Tổng giám đốc EVNNPC. 

Bước sang năm 2018, EVNNPC đề ra mục tiêu: Đảm bảo cung ứng điện cho phát triển kinh tế - xã hội khu vực và đời sống nhân dân với chất lượng điện và dịch vụ khách hàng ngày càng được nâng cao. Đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ và đưa vào vận hành các dự án ĐTXD lưới điện. Tiếp tục quá trình tái cơ cấu, đổi mới doanh nghiệp, tăng cường công tác đạo tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tăng cường công tác văn hoá doanh nghiệp, nâng tầm thương hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu và áp dụng khoa học công nghệ, nâng cao hiệu quả SXKD và năng suất lao động để SXKD có lợi nhuận.   

Thực hiện chủ đề năm 2018 của Tập đoàn là “Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” để đáp ứng sự phát triển của Tổng công ty trong thời đại cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đảm bảo nguồn nhân lực chất lượng ngày càng cao, trình độ tiên tiến và quản trị hiện đại, thực hiện mục tiêu dài hạn của Tổng công ty thành một doanh nghiệp ngang tầm khu vực.   

Năm 2018, EVNNPC sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác chăm sóc khách hàng với phương châm khách hàng là trung tâm. Theo đó, Tổng công ty sẽ tập trung đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp cho các cấp quản lý và đội ngũ CBCNV để làm thay đổi trong nhận thức và hành động để đảm bảo nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng; tập trung các biện pháp quyết liệt để đổi mới công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng theo xu hướng tăng cường cung cấp 100% các dịch vụ online và tiếp nhận giải quyết các dịch vụ qua các Trung tâm hành chính công của các Tỉnh; hoàn thành việc triển khai hệ thống CMIS 3.0 theo mô hình dữ liệu tập trung để tăng cường việc ứng dụng chữ ký số trong các giao dịch nội bộ; chuẩn bị tốt cho công tác triển khai thị trường điện, đặc biệt là việc thanh toán tiền mua điện mua trên thị trường dự kiến bắt đầu thực hiện trong năm 2018.  

Tổng công ty nỗ lực triển khai công tác đầu tư xây dựng nhằm đảm bảo tiến độ, chất lượng đầu tư xây dựng các công trình. Thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ môi trường trong đầu tư xây dựng và vận hành khai thác các công trình điện, dự kiến, năm 2018 sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành 69 dự án, khởi công 82 dự án lưới điện 110kV, đảm  bảo công tác đầu tư xây dựng hiệu quả, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu phụ tải. Tận dụng hiệu quả nguồn vốn trong công tác xã hội hóa đầu tư xây dựng. Vấn đề hiệu quả đầu tư sẽ vẫn được ưu tiên hàng đầu.  

Năm 2018 sẽ triển khai tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn tại 133 xã và cụm xã. Đã có 3.465 xã/tổng số 4.048 xã (đạt 86%) do Tổng công ty bán điện đạt tiêu chí về điện của chương trình nông thôn mới.   

Trong năm 2018, các đề án ứng dụng khoa học công nghệ kỹ thuật sẽ tiếp tục được Tổng công ty thực hiện nhằm không ngừng nâng cao năng lực quản lý điều hành, tăng năng suất lao động, hiện đại hóa hệ thống lưới điện, thiết thực đem lại dịch vụ hiện đại cho khách hàng và nâng tầm thương hiệu EVNNPC.  

Tiếp tục triển khai chương trình đào tạo trực tuyến E-learning đã được Tổng công ty khởi động tháng 12/2017, năm 2018, Tổng công ty sẽ tiếp tục triển khai đào tạo đáp ứng cho công tác thị trường điện, công tác chăm sóc khách hàng, đào tạo nhân lực cho Trung tâm điều khiển xa, TBA không người trực, thực hiện ERP cho đơn vị cấp 3 và đơn vị cấp 4, đào tạo công nhân là công tác hotline...   

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động