RSS Feed for Làm rõ trách nhiệm quản lý đào tạo nhân lực điện hạt nhân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 14:23
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Làm rõ trách nhiệm quản lý đào tạo nhân lực điện hạt nhân

 - Văn phòng Chính phủ vừa có thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam - Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về đào tạo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

>>  Mở rộng hướng đào tạo nhân lực điện hạt nhân Việt Nam
>> Giải pháp đẩy nhanh tiến độ đào tạo nhân lực điện hạt nhân

Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Giáo dục và Đào tạo nghiên cứu, tham khảo kinh nghiệm quốc tế về số lượng, cơ cấu, tiến độ đào tạo kỹ sư hạt nhân và các lĩnh vực khác có liên quan, công nhân kỹ thuật phục vụ trong nhà máy điện hạt nhân.

Bộ Khoa học và Công nghệ chủ trì, tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành có liên quan rà soát lại số liệu nhu cầu nhân lực quản lý nhà nước, pháp quy hạt nhân và nghiên cứu, triển khai trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử.

Phó Thủ tướng giao Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục tuyển sinh đi học ngành năng lượng nguyên tử tại Liên bang Nga theo chỉ tiêu học bổng Hiệp định đã được phía Nga cam kết trong giai đoạn từ năm 2015 đến năm 2020.

Bộ Giáo dục và Đào tạo trao đổi với các đối tác quốc tế để có kế hoạch tuyển sinh, đào tạo sinh viên, thạc sỹ chuyên ngành kỹ thuật hạt nhân và các chuyên ngành có liên quan tại các nước khác như Nhật Bản, Hoa Kỳ, Pháp, Hàn Quốc…

Phó Thủ tướng lưu ý các bộ, ngành cần tính đến phương án đào tạo về điện hạt nhân cho những người đã tốt nghiệp đại học ở những ngành liên quan, tạo điều kiện cho sinh viên đã tốt nghiệp về điện hạt nhân được tiếp tục học ở bậc cao hơn hoặc tham gia thực hành tại các nhà máy điện hạt nhân ở nước ngoài.

Bộ Giáo dục và Đào tạo rà soát quy hoạch các cơ sở đào tạo thuộc Đề án đào tạo và phát triển nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, căn cứ nhu cầu thực tế lập kế hoạch, lộ trình đầu tư tăng cường cơ sở vật chất, năng lực đào tạo; phân bổ chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp vừa đáp ứng yêu cầu phát triển nguồn nhân lực năng lượng nguyên tử, vừa tạo điều kiện nâng cao năng lực đào tạo trong nước, bảo đảm sát thực tế, hiệu quả, tránh lãnh phí.

Phó Thủ tướng cũng thống nhất phân công rõ trách nhiệm quản lý, thực hiện của các bộ, ngành, trong đó: Bộ Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, tổ chức đào tạo từ đại học trở lên; Bộ Khoa học và Công nghệ chịu trách nhiệm tổ chức bồi dưỡng, huấn luyện chuyên gia, nhân lực quản lý nhà nước và pháp quy hạt nhân; Tập đoàn Điện lực Việt Nam chịu trách nhiệm đánh giá nhu cầu, triển khai đào tạo nghề và dưới đại học phục vụ trực tiếp cho xây dựng, vận hành nhà máy điện hạt nhân.

Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các bộ, ngành có liên quan xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện Đề án đến năm 2020, bao gồm các dự án đầu tư tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở đào tạo được quy hoạch trong Đề án; tổ chức thẩm định và phê duyệt theo thẩm quyền để kịp thời bố trí kinh phí, tổ chức thực hiện từ năm 2015.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động