RSS Feed for Khung giá mới về mức giá bán lẻ điện bình quân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 18/05/2024 19:50
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Khung giá mới về mức giá bán lẻ điện bình quân

 - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định về khung giá bán lẻ điện bình quân (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng) như sau: Mức giá bán lẻ điện bình quân tối thiểu là 1.826,22 đồng/kWh; mức giá bán lẻ điện bình quân tối đa là 2.444,09 đồng/kWh (Quyết định số: 02/2023, ngày 3/2/2023).
Người thuê nhà để ở tại Hà Nội được hưởng giá bản lẻ điện như thế nào? Người thuê nhà để ở tại Hà Nội được hưởng giá bản lẻ điện như thế nào?

Giá bán lẻ điện cho mục đích sinh hoạt của người thuê nhà để ở tại Hà Nội được áp dụng theo quy định của Bộ Công Thương tại Thông tư số 16/2014/TT-BCT ngày 29/5/2014 và Thông tư số 25/2018/TT-BCT ngày 12/9/2018.

Lấy ý kiến dự thảo cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân Lấy ý kiến dự thảo cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân

Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định về cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, nếu giá điện tăng 1% đến dưới 5% (EVN được quyết định), tăng từ 5% đến dưới 10% (cơ quan quản lý quyết định) và tăng từ 10% (trình Thủ tướng xem xét quyết định)...

Khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá, chi phí sản xuất - kinh doanh điện và yêu cầu phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân, Bộ Công Thương có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tính toán, điều chỉnh khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính khi có biến động lớn về các thông số tính toán khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân, chi phí sản xuất - kinh doanh điện và cần phân bổ các khoản chi phí chưa được tính vào giá bán lẻ điện bình quân.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 03 tháng 02 năm 2023. Quyết định số 34/2017/QĐ-TTg ngày 25 tháng 7 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định khung giá của mức giá bán lẻ điện bình quân giai đoạn 2016 - 2020 hết hiệu lực kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động