RSS Feed for Không phát triển thêm thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 30/11/2023 01:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Không phát triển thêm thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa

 - Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa đã thống nhất với đề xuất của Sở Công Thương là không phát triển thêm các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh này. Đồng thời đã thu hồi thỏa thuận đầu tư, đưa 4 dự án ra khỏi quy hoạch thủy điện vừa và nhỏ toàn quốc như: Sông Trang (công suất 5 MW), Khánh Thượng (công suất 18 MW), Sông Cái (công suất 2 MW), Hoa Sơn (công suất 4 MW), với lý do hiệu quả kinh tế của các dự án này thấp, nhưng diện tích rừng bị ảnh hưởng nhiều, chậm triển khai và chưa có nhà đầu tư đăng ký.


Chuyện ‘được’ và ‘mất’ của các công trình thủy điện ở Việt Nam


Báo cáo của Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa cho biết, trên địa bàn tỉnh này có 8 dự án thủy điện vừa và nhỏ được Bộ Công Thương phê duyệt quy hoạch, với tổng công suất lắp máy là 113 MW, không có dự án nào có hồ, đập liên quan nằm trên địa bàn tỉnh khác.

Cụ thể là các dự án: Ea Krong Rou, Sông Giang 2, Sông Giang 1, Sông Chò 2, Sông Cái, Hoa Sơn, Sông Trang, Khánh Thượng.

Trong số 8 dự án nêu trên có 3 dự án đang vận hành phát điện gồm:

1/ Nhà máy Thủy điện Ea Krong Rou (xã Ninh Tây, thị xã Ninh Hòa), công suất 28 MW do Công ty Cổ phần Đầu tư miền Trung làm chủ đầu tư.

2/ Nhà máy Thủy điện sông Giang (xã Khánh Trung, huyện Khánh Vĩnh), công suất 37 MW do Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang làm chủ đầu tư.

3/ Nhà máy Thủy điện Sông Chò 2 (xã Khánh Hiệp, Khánh Vĩnh), công suất 37 MW do Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Chò làm chủ đầu tư.

Ngoài ra, hiện nay, Công ty Cổ phần Khai thác Thủy điện Sông Giang đang đầu tư xây dựng dự án Nhà máy Thủy điện Sông Giang 1, công suất 12 MW (tại xã Khánh Trung, Khánh Vĩnh).

Cũng theo báo cáo của Sở Công Thương Khánh Hòa: Đối chiếu Quy hoạch phát triển Điện lực Khánh Hòa (giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến năm 2035) đã được Bộ Công Thương phê duyệt năm 2017, trên địa bàn tỉnh không có tiềm năng phát triển nguồn dự án thủy điện, vì các vị trí tiềm năng thủy điện để nghiên cứu, khảo sát không có hiệu quả kinh tế, chiếm dụng nhiều đất rừng, ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường, phải đền bù di dân tái định cư và đấu nối nhà máy vào điện lưới quốc gia rất khó khăn, v.v...

Do vậy, UBND tỉnh Khánh Hòa thống nhất với đề xuất của Sở Công Thương là không phát triển thêm các dự án thủy điện vừa và nhỏ trên địa bàn tỉnh./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động