RSS Feed for Hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hồng | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 16/04/2024 14:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hồng

 - Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng (chủ yếu là các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng...).

Tăng cường cảnh báo khi vận hành thủy điện
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 2)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 3)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 4)

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thiện lại dự thảo Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo đúng quy định. 

Việc vận hành các hồ chứa trên lưu vực sông Hồng tiếp tục thực hiện theo quy định tại Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng ban hành kèm theo Quyết định 1622/QĐ-TTg ngày 17/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ đến khi Quy trình vận hành mới có hiệu lực.

Trước đó, ngày 17/9/2015, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 1622/QĐ-TTg về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng. Theo đó, Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, bao gồm các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát và Huội Quảng.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ Quyết định số 198/QĐ-TTg ngày 10/2/2011 của của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm. Bãi bỏ Quyết định số 1287/QĐ-TTg ngày 01/8/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà và Tuyên Quang trong mùa lũ hàng năm.

Sông Hồng là tên gọi chung hệ thống sông Hồng - Thái Bình. Sông Hồng, sông lớn thứ 2 của Việt Nam sau sông Mê Kông. Sông Hồng  bắt nguồn từ tỉnh Vân Nam - Trung Quốc chảy qua lãnh thổ của 3 nước Trung Quốc, Lào và Việt Nam. Phần lưu vực sông Hồng nằm trong lãnh thổ Việt Nam chảy qua  26 tỉnh, thành phố, trong đó có Thủ đô Hà Nội.

Theo những kết quả nghiên cứu quy hoạch thủy lợi của lưu vực qua các giai đoạn kết hợp với quy hoạch của ngành điện cho thấy: lưu vực sông Hồng có tiềm năng  thủy điện lớn nhất trong các hệ thống sông nằm trong lãnh thổ Việt Nam. Tiềm năng thủy điện của sông Hồng tập trung chủ yếu 2 chi lưu lớn là sông Đà và sông Lô - Gâm. 

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động