RSS Feed for Quy trình vận hành liên hồ Thứ ba 16/04/2024 21:18
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy trình vận hành liên hồ trên sông Cả và sông Hương

Quy trình vận hành liên hồ trên sông Cả và sông Hương

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Cả và sông Hương.
Hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hồng

Hoàn thiện Quy trình vận hành liên hồ trên lưu vực sông Hồng

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng (chủ yếu là các hồ: Sơn La, Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang, Lai Châu, Bản Chát, Huội Quảng...).
Điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ lưu vực sông Đồng Nai

Điều chỉnh Quy trình vận hành liên hồ lưu vực sông Đồng Nai

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 305/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung một số Điều của Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Đồng Nai. Trong đó có sửa đổi, bổ sung Điều 15 về vận hành duy trì dòng chảy sau đập và Điều 24 về vận hành hồ Đại Ninh.
Quy trình vận hành liên hồ sông Trà Khúc và Kôn - Hà Thanh

Quy trình vận hành liên hồ sông Trà Khúc và Kôn - Hà Thanh

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Trà Khúc và Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Kôn - Hà Thanh.
Phiên bản di động