RSS Feed for Hà Nội nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 21:26
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Hà Nội nâng cao nhận thức về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

 - UBND thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch thực hiện chương trình quốc gia về việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020. Theo đó, Chương trình nhằm đẩy mạnh nâng cao năng lực, nhận thức về quản lý, sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn Thành phố, phát huy sức mạnh cộng đồng, đảm bảo an ninh năng lượng, gắn với phát triển bền vừng, bảo vệ môi trường và phát triền kinh tế, xã hội của Thủ đô.


Hoàn thiện khung pháp lý trong sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả


Theo Kế hoạch, thành phố Hà Nội sẽ hướng dẫn, hỗ trợ kỹ thuật các cơ sở sản xuất, kinh doanh xây dựng chỉ số hiệu quả năng lượng, ứng dụng các trang thiết bị có hiệu suất cao, công nghệ tiên tiến, tiết kiệm năng lượng trong quản lý, vận hành đảm bảo sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả. Phổ biến để nhân rộng các mô hình điển hình tiết kiệm năng lượng trên địa bàn Thành phố. Phấn đấu đạt mức tiết kiệm năng lượng năm 2020 từ 1,4% - 2,2% mức tiêu thụ năng lượng so với dự báo nhu cầu.

Đồng thời hỗ trợ các cơ sở, doanh nghiệp tham gia các hội chợ, hội thảo, triển lãm về tiết kiệm năng lượng để tiết cận các nhà cung cấp, đối tác đầu tư và khoa học công nghệ tiên tiến, hiện đại, tiết kiệm năng lượng. Xã hội hóa công tác đầu tư đổi mới trang thiết bị công nghệ tiết kiệm năng lượng tại cơ sở.

Thành phố Hà Nội cũng đưa ra giải pháp trong đó thực hiện quản lý, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Tổ chức thẩm định dự án, thiết kế cơ sở, thiết kế, dự toán xây dựng của dự án đầu tư xây dựng phải đảm bảo các biện pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, bảo vệ môi trường.

Kinh phí thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2020 khái toán là 22,4 tỷ đồng. Trong đó nguồn ngân sách Thành phố 15,94 tỷ đồng trích từ phần kinh phí chi sự nghiệp kinh tế, nguồn kinh phí hỗ trợ, đóng góp hợp pháp khác của các tổ chức, cá nhân 6,46 tỷ đồng.

UBND Thành phố yêu cầu Sở Công Thương là cơ quan thường trực của Ban Chủ nhiệm Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của Thành phố; thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm theo Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Sở Xây dựng cần tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật về tiết kiệm năng lượng trong xây dựng mới và cải tạo lại các tòa nhà có quy mô lớn; triển khai áp dụng các giải pháp, công nghệ, thiết bị, vật liệu tiết kiệm năng lượng trong các tòa nhà.

Chủ trì đẩy mạnh triển khai các giải pháp ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ tiết kiệm điện trong chiếu sáng công cộng; hướng dẫn kiểm tra việc chấp hành các quy định, quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật hiện hành về chiếu sáng công cộng trên địa bàn toàn thành phố.

Sở Xây dựng chủ trì, hướng dẫn các chủ đầu tư lắp đặt, sử dụng các loại đèn LED đảm bảo chất lượng, hiệu quả, có kinh phí đầu tư hợp lý và giảm điện năng tiêu thụ trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng công trình.

Riêng Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội cần xây dựng kế hoạch, giải pháp thực hiện quản lý nhu cầu điện năng phù hợp vói các khả năng cung cấp (giờ cao điểm, thấp điểm); đáp ứng đầy đủ điện năng cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và hiệu quả.

Ngoài ra, các sở ngành, các tổ chức đoàn thể chính trị tổ chức tốt công tác tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức của cộng đồng, chấp hành tốt các quy định của pháp luật và Thành phố về sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả trên địa bàn Thành phố.

UBND thành phố Hà Nội cũng yêu cầu các quận huyện, thị xã ban hành Kế hoạch, triển khai tổ chức thực hiện Chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của đơn vị, trên địa bàn năm 2020; tập trung triển khai nhiệm vụ tiết kiệm điện, tiết kiệm năng lượng trong hộ gia đình, tiết kiệm điện tại trụ sở làm việc của các cơ quan trên địa bàn./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động