RSS Feed for Giá điện sẽ được điều chỉnh theo thông số đầu vào | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 19/07/2024 13:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Giá điện sẽ được điều chỉnh theo thông số đầu vào

 - Tới đây, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ khung giá bán lẻ điện bình quân trên cơ sở tính toán thông số đầu vào và đầu ra của hoạt động sản xuất, kinh doanh điện để khuyến khích tiết kiệm và thu hút đầu tư.

Đề xuất chính sách ưu đãi 30kWh điện đầu tiên
Áp dụng chi phí tránh được đối với thủy điện nhỏ
Quy định khung giá điện từ các nguồn nhiệt điện, thủy điện
Cơ chế xử lý các dự án nguồn điện chậm tiến độ

Theo kết luận của Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo điều hành giá tại cuộc họp Ban Chỉ đạo điều hành giá mới đây, Bộ Công Thương là cơ quan tính toán thời điểm điều chỉnh giá điện hợp lý. 

Theo yêu cầu của Phó thủ tướng, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ khung giá bán lẻ điện bình quân trên cơ sở tính toán thông số đầu vào và đầu ra của hoạt động sản xuất, kinh doanh điện để khuyến khích tiết kiệm và thu hút đầu tư. Đồng thời tính toán thời điểm điều chỉnh giá điện hợp lý, sớm báo cáo Phó Thủ tướng Chính phủ Vương Đình Huệ để chỉ đạo quyết định.

Hiện tại, Bộ Công Thương đang phối hợp cùng Bộ Tài chính tiến hành xây dựng dự thảo quyết định thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg về Cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân với một số các thay đổi.

Cụ thể, thời gian giữa hai lần điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân là 3 tháng, thay vì 6 tháng như quy định tại Quyết định 69/2013/QĐ-TTg với 4 trường hợp:

Thứ nhất: Nếu giá bán điện được tính toán thấp hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành và trong khung giá, EVN có trách nhiệm điều chỉnh giảm giá bán điện bình quân ở mức tương ứng, lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương và Bộ Tài chính để kiểm tra.

Thứ hai: Nếu giá bán điện bình quân tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 3% đến dưới 5% và trong khung giá quy định, EVN quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân ở mức tương ứng và phải lập hồ sơ báo cáo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính để kiểm tra.

Thứ ba: Nếu giá bán điện bình quân tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 5% đến dưới 10% và trong khung giá quy định, căn cứ vào tình hình thực tế kinh tế - xã hội, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát, quyết định điều chỉnh tăng giá bán lẻ điện bình quân.

Thứ tư: Nếu giá bán điện bình quân tính toán cao hơn so với giá bán điện bình quân hiện hành từ 10% trở lên, hoặc ngoài khung giá quy định, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

NangluongVietnam Online

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động