RSS Feed for Giá điện bình quân Chủ nhật 29/05/2022 09:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Chuẩn bị cơ sở để tính toán điều chỉnh giá bán lẻ điện năm 2020

Chuẩn bị cơ sở để tính toán điều chỉnh giá bán lẻ điện năm 2020

Bộ Công Thương vừa có Quyết định số 2668/QĐ-BCT (do Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng ký) về việc kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện năm 2018 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). Việc kiểm tra này nằm trong kế hoạch hàng năm được Bộ Công Thương ban hành và kết quả sẽ là cơ sở để EVN tính toán việc điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân.
Đối tượng nào sẽ bị tác động theo cơ cấu giá điện mới?

Đối tượng nào sẽ bị tác động theo cơ cấu giá điện mới?

Bộ Công Thương hiện đang xây dựng dự thảo về cơ cấu biểu giá điện mới. Để doanh nghiệp và người dân hiểu rõ hơn về Dự thảo này, Bộ Công Thương cung cấp một số thông tin để giải đáp những thắc mắc liên quan đến sự cần thiết ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 28/2014/QĐ-TTg, quan điểm về việc xây dựng Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định này và đối tượng nào sẽ bị tác động mạnh nhất?, vv...
Dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

Dự thảo quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới

Bộ Công Thương đang dự thảo quyết định của Thủ tướng quy định về cơ cấu biểu giá bán lẻ điện mới. Theo đó, giá bán lẻ điện được quy định chi tiết cho từng nhóm khách hàng sử dụng điện, bao gồm: sản xuất, kinh doanh, cơ sở lưu trú du lịch, hành chính sự nghiệp, sinh hoạt. Điểm đáng chú ý của dự thảo là biểu giá điện quy định giá điện mỗi bậc thang tính theo tỷ lệ % so với giá điện bán lẻ bình quân, nhưng khoảng cách giữa các bậc thang vẫn giữ nguyên như cũ. Đặc biệt, biểu giá điện sẽ hỗ trợ nhóm hộ nghèo và gia đình chính sách (cho mục đích sinh hoạt).
Công bố thông số đầu vào và giá mua điện tháng 6/2017

Công bố thông số đầu vào và giá mua điện tháng 6/2017

Việc công bố giá mua điện bình quân cũng như các thông số đầu vào được thực hiện định kỳ theo nhiệm vụ do Bộ trưởng Bộ Công Thương giao cho Cục Điều tiết Điện lực nhằm tăng cường công khai, minh bạch đối với hoạt động kinh doanh năng lượng. Cụ thể, theo báo cáo của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), giá mua điện bình quân tháng 6/2017 của EVN ở mức 1.281,98 đồng/kWh.
Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực

Cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân có hiệu lực

Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TTg (trước đây) về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, áp dụng cho các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động điện lực và sử dụng điện chính thức có hiệu lực thi hành vào ngày 15/8/2017.
Cơ chế giám sát giá điện được thực hiện như thế nào?

Cơ chế giám sát giá điện được thực hiện như thế nào?

Bộ Công Thương cho biết, sẽ tiến hành kiểm tra chi phí sản xuất, kinh doanh điện hàng năm về Quy định cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Hàng năm, sau khi có báo cáo quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và các đơn vị thành viên đã được kiểm toán độc lập, Bộ Công Thương chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện của năm trước liền kề. Trong quá trình kiểm tra có thể mời Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các hiệp hội liên quan, các cơ quan quản lý Nhà nước có liên quan tham gia. Bộ Công Thương được mời tư vấn độc lập để thẩm tra báo cáo quyết toán chi phí sản xuất kinh doanh điện, báo cáo tài chính của EVN và các đơn vị thành viên.
Giá điện Việt Nam sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Giá điện Việt Nam sẽ được điều chỉnh như thế nào?

Quyết định số 24/2017/QĐ-TTg vừa được Thủ tướng Chính phủ ban hành có nhiều điểm mới trong cơ chế điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân. TS. Nguyễn Minh Phong (chuyên gia kinh tế) cho rằng, cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân lần này là một bước tiến phù hợp với Luật Ðiện lực hiện hành (quy định giá bán lẻ điện do đơn vị bán lẻ điện xây dựng) và kỳ vọng sẽ góp phần quản lý giá điện "có lên, có xuống", công khai, minh bạch theo nguyên tắc thị trường. Còn theo TS. Bùi Huy Phùng (Hội đồng Phản biện Tạp chí Năng lượng Việt Nam) thì đây là kết quả bước đầu của "tái cơ cấu" giai đoạn 2017 - 2020.
Điều chỉnh giá điện bình quân để minh bạch giá điện

Điều chỉnh giá điện bình quân để minh bạch giá điện

Trao đổi với báo chí sau khi Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân, Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (Bộ Công Thương) Nguyễn Anh Tuấn cho rằng, việc cho phép Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được quyết định điều chỉnh giá điện khi biến động đầu vào tăng từ 3% đến dưới 5% nhằm kịp thời phản ánh kịp thời sự biến động của các thông số đầu vào cơ bản.
Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo cơ chế mới

Điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân theo cơ chế mới

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 24/2017/QĐ-TTg quy định về cơ chế điều chỉnh mức giá bán lẻ điện bình quân. Theo đó, về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân hàng năm, trên cơ sở kế hoạch cung cấp điện và vận hành hệ thống điện do Bộ Công Thương ban hành hàng năm và kết quả kiểm tra chi phí sản xuất kinh doanh điện năm trước liền kề, ước kết quả sản xuất kinh doanh điện trong năm, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tính toán giá bán điện bình quân.
Giá điện sẽ được điều chỉnh theo thông số đầu vào

Giá điện sẽ được điều chỉnh theo thông số đầu vào

Tới đây, Bộ Công Thương sẽ hoàn thành trình Thủ tướng Chính phủ khung giá bán lẻ điện bình quân trên cơ sở tính toán thông số đầu vào và đầu ra của hoạt động sản xuất, kinh doanh điện để khuyến khích tiết kiệm và thu hút đầu tư.
ERAV lý giải về "cơ chế giá bán điện bình quân"

ERAV lý giải về "cơ chế giá bán điện bình quân"

Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TT vừa được Bộ Công Thương đưa ra để lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, các khách hàng sử dụng điện, nhằm làm rõ về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân. Sau khi Dự thảo được đưa ra để lấy ý kiến, dư luận cũng có nhiều ý kiến khác nhau. Đặc biệt là những thắc mắc: Có hay không việc tăng thẩm quyền quyết định tăng giá điện là cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và cho Bộ Công Thương? Ông Nguyễn Anh Tuấn - Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực - ERAV (Bộ Công Thương), cơ quan chủ trì soạn thảo Dự thảo đã có những giải đáp về vấn đề này.
Cơ chế giá bán điện bình quân có thể được điều chỉnh

Cơ chế giá bán điện bình quân có thể được điều chỉnh

Hiện nay, Bộ Công Thương đang lấy ý kiến của các bộ, ngành liên quan, các khách hàng sử dụng điện về Dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ quy định cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân thay thế Quyết định số 69/2013/QĐ-TT. Bộ Công Thương sẽ tổng hợp ý kiến góp ý của các đơn vị, xem xét chỉnh lý nội dung Dự thảo Quyết định và trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định. NangluongVietnam Online dẫn lại những nội dung Bộ Công Thương cần "làm rõ về cơ chế điều chỉnh giá bán điện bình quân" dưới đây để bạn đọc nghiên cứu, đóng góp ý kiến cho Quyết định tới đây của Chính phủ.
Phiên bản di động