RSS Feed for EVNNPT hoàn thành khối lượng ĐTXD lớn nhất từ trước đến nay | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 18/06/2024 03:36
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNNPT hoàn thành khối lượng ĐTXD lớn nhất từ trước đến nay

 - Năm 2016, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đã hoàn thành một khối lượng đầu tư xây dựng lớn nhất từ trước đến nay, với khối lượng đầu tư đạt 19.944 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch Tập đoàn giao...

Điện cho miền Nam và những vấn đề cấp bách cần giải quyết
Tính toán phương án phụ tải điện cho năm 2017

Theo EVNNPT, năm 2016 và giai đoạn 5 năm vừa qua, đã hoàn thành tốt nhiệm vụ được EVN giao trong việc vận hành an toàn, ổn định và đầu tư phát triển lưới truyền tải điện đảm bảo đáp ứng nhu cầu điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước.

Năm 2016, EVNNPT đã vận hành lưới truyền tải điện ổn định, an toàn, góp phần đảm bảo cung cấp đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống của nhân dân, với sản lượng điện truyền tải đạt 156,16 tỷ kWh, bằng 100,1% so với kế hoạch được giao, tăng 11,7% so với năm 2015.

Mặc dù hệ thống điện truyền tải đã được cải thiện nhiều so với giai đoạn trước đây, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn và thách thức, lưới truyền tải nhiều nơi chưa đáp ứng tiêu chí, một số khu vực còn vận hành trong tình trạng đầy và quá tải, nhiều công trình nguồn điện khu vực phía Nam vào chậm dẫn đến lưới điện 500kV Bắc - Nam luôn vận hành trong tình trạng đầy tải. Nhiều thiết bị, công trình đưa vào vận hành nhiều năm (trên 20 năm như các Trạm biến áp 500 kV Hà Tĩnh, Phú Lâm, Pleiku, Đà Nẵng, Hoà Bình, Đường dây 500 kV Bắc - Nam) cũng đã ảnh hưởng đến công tác quản lý vận hành và độ tin cậy cung cấp điện.

Khắc phục những khó khăn bất cập, để đảm bảo cung cấp điện ổn định, liên tục cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, Tổng công ty và các công ty truyền tải điện đã đề ra và quyết liệt thực hiện các giải pháp kiểm tra, theo dõi vận hành xử lý kịp thời các khiếm khuyết, hiện tượng bất thường trên lưới điện; công tác sửa chữa thường xuyên, sửa chữa lớn, thí nghiệm định kỳ đã được triển khai thực hiện ngay để đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định.

 

Kết quả năm 2016, toàn Tổng công ty đã thực hiện khối lượng sửa chữa lớn đạt 601,25 tỷ đồng/ 664 công trình, đạt 103% so kế hoạch EVN giao, tăng 16,7% so với khối lượng thực hiện năm 2015. Qua đó đã góp phần đảm bảo chất lượng lưới truyền tải điện, tạo điều kiện thuận lợi cho công tác vận hành trong năm 2017 và các năm tiếp theo.

Công tác đầu tư xây dựng đã đạt được khối lượng lớn cả về quy mô và giá trị; các công trình trọng điểm, cấp bách đã được đưa vào vận hành kịp thời, ổn định.

Tổng công ty đã hoàn thành một khối lượng đầu tư xây dựng lớn nhất từ trước đến nay với khối lượng đầu tư đạt 19.944 tỷ đồng, đạt 101,4% kế hoạch Tập đoàn giao. Khởi công xây dựng được 44/KH 50 công trình (gồm: 8 công trình 500kV, 36 công trình 220kV). Trong đó có nhiều dự án quan trọng như các TBA 500kV: Việt Trì, Tây Hà Nội; nâng công suất các trạm biến áp 500kV: Tân Định, Thường Tín; các ĐZ 500kV: Mỹ Tho - Đức Hòa, đấu nối nhiệt điện Thăng Long, đấu nối nhiệt điện Vĩnh Tân 4, đấu nối NĐ Duyên Hải 3 MR; các Trạm biến áp 220kV Phú Thọ, Lưu Xá, Đăk Nông, Nông Cống, Phù Mỹ, Phong Điền, Bến Cát; các dự án ĐZ 220kV mạch 2 Đồng Hới - Đông Hà, Đông Hà - Huế... Hoàn thành đóng điện 56/KH 63 công trình (10 công trình 500kV, 46 công trình 220kV)...

Có thể nói, với khối lượng đầu tư xây dựng và các dự án khởi công, hoàn thành trong năm 2016 đã thể hiện sự cố gắng nỗ lực rất lớn của Tổng công ty và các đơn vị, qua đó đã góp phần không nhỏ trong việc đảm bảo cung cấp điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước, đặc biệt đã đảm bảo cung ứng điện cho miền Nam cũng như cho các vùng kinh tế trọng điểm, các trung tâm chính trị, kinh tế xã hội của đất nước như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và các phụ tải quan trọng theo chỉ đạo của Tập đoàn.

Trong năm 2016, Tổng công ty đã tập trung triển khai các giải pháp đồng bộ để nâng cao năng lực quản trị và nâng cao chất lượng trong các lĩnh vực hoạt động, tích cực triển khai xây dựng và hoàn thiện các thể chế, quy chế, quy định góp phần nâng cao công tác quản trị doanh nghiệp và chất lượng các mặt hoạt động. Ngoài ra, EVNNPT đã xây dựng và ban hành nhiều quy định góp phần nâng cao chất lượng trong công tác quản lý vận hành và đầu tư xây dựng như: Quy định về việc áp dụng công nghệ khảo sát không ảnh trong việc khảo sát phục vụ thiết kế các công trình đường dây tải điện trên không điện áp từ 220-500kV, Quy định giám sát thi công và nghiệm thu công trình truyền tải điện trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia; Quy định về hội đồng nghiệm thu các dự án đầu tư xây dựng trong Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia, Quy định về tiêu chuẩn các thiết bị chính như máy cắt, dao cách ly, TU, TI các thông số cơ bản của MBA.…

Công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực đã được chú trọng cả về chiều rộng và chiều sâu, góp phần xây dựng đội ngũ CBCNV có trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ngày càng cao. EVNNPT đã tiến hành nhiều khóa đào tạo và hội thảo chuyên sâu về máy biến áp, hệ thống điều khiển tích hợp, công nghệ FACTS, HVDC, bộ điều chỉnh điện áp của các máy biến áp, các giải pháp giảm thiểu sự cố do sét, các giải pháp nâng cao chất lượng giám sát và thi công xây dựng. Đồng thời, triển khai thực hiện chủ đề năm, EVNNPT đã tập trung tổ chức nhiều khóa đào tạo về quản trị doanh nghiệp qua đó đã nâng cao trình độ, năng lực quản trị cho các cấp lãnh đạo quản lý từ Tổng công ty tới các đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới, công nghệ thông tin, một trong những nhiệm vụ trọng tâm năm 2016 theo Nghị quyết của Hội đồng thành viên EVNNPT, trong năm qua Tổng công ty đã tập trung xây dựng, phê duyệt và triển khai các Đề án: “Ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý vận hành, đầu tư xây dựng và quản trị doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020”, “Lưới điện thông minh”, “Trung tâm điều khiển xa và trạm biến áp không người trực”.

Công tác nghiên cứu khoa học và phong trào phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, đổi mới, ứng dụng công nghệ mới cũng đã được quán triệt và triển khai rất mạnh mẽ trong toàn Tổng công ty với tổng số 257 sáng kiến đã được phê duyệt và ứng dụng đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác quản lý và điều hành sản xuất. Trong năm qua, Tổng công ty tiếp tục tập trung đẩy mạnh triển khai văn hóa doanh nghiệp sâu rộng tới từng cán bộ công nhân viên. Qua việc phổ biến, tuyên truyền nâng cao nhận thức và triển khai thực hiện các nội dung văn hóa doanh nghiệp từ Tầm nhìn, Sứ mệnh, Giá trị cốt lõi, Mục tiêu chiến lược tới thực thi các quy tắc ứng xử văn hóa đã giúp toàn thể đội ngũ cán bộ và người lao động trong Tổng công ty.

Năm 2017, EVNNPC tập trung mọi nỗ lực đảm bảo truyền tải điện an toàn, ​liên tục, ổn định cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước và đời sống nhân dân; hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng để đưa vào vận hành các dự án lưới truyền tải điện đảm bảo chất lượng và theo đúng tiến độ; Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ mới, công nghệ thông tin; Nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tăng năng suất lao động; Xây dựng mô hình tổ chức, quản trị chuyên nghiệp, hiệu quả cao. Hoàn thành và đưa vào vận hành 63 dự án (trong đó 13 dự án 500kV, 50 dự án 220kV); Khởi công 42 dự án (trong đó có 11 dự án 500kV, 31 dự án 220kV).

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động