RSS Feed for EVNHCMC về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch so với lộ trình 2020 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 01:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVNHCMC về đích sớm các chỉ tiêu kế hoạch so với lộ trình 2020

 - Trên cơ sở triển khai chủ đề năm 2019 “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và chất lượng dịch vụ khách hàng” với mục tiêu đảm bảo cung cấp điện ổn định, an toàn phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn Thành phố, Tổng công ty Điện lực TP.HCM (EVNHCMC) đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt và đạt tốt hơn tất cả các chỉ tiêu kế hoạch của EVN giao, trong đó có một số chỉ tiêu chính về đích sớm từ 1-2 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020.

Điện ‘đi trước một bước’ trong thách thức


Năm 2019, sản lượng điện nhận của EVNHCMC là 27,105 tỷ kWh (bình quân là 74,26 triệu kWh/ngày), tăng 6,34% so với năm 2018.

Sản lượng điện thương phẩm đạt 26,1 tỷ kWh, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 100,97% kế hoạch Tập đoàn giao.

Tổn thất điện năng đo đếm xấp xỉ 3,45%, về đích sớm 01 năm so với lộ trình giảm tổn thất EVN giao đến năm 2020.

Độ tin cậy cung cấp điện được nâng cao với SAIFI đạt tốt hơn 49,04%, SAIDI đạt tốt hơn 52,42% so cùng kỳ và đều đạt tốt hơn chỉ tiêu Tập đoàn giao. Tổng công ty đã thực hiện về đích sớm 2 năm theo lộ trình đến 2020.

Tiết kiệm điện đạt 455,97 triệu kWh, tăng 14,08% so với cùng kỳ 2018 và chiếm 1,75% sản lượng điện thương phẩm. Đã hoàn tất lắp đặt 42 công trình điện mặt trời nối lưới tại các trụ sở đơn vị với tổng công suất đạt 5,263 MWp.

Chỉ số tiếp cận điện năng  tiếp tục thực hiện ngày càng tốt hơn bằng các nỗ lực nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đẩy mạnh thông tin truyền thông, tích cực hỗ trợ khách hàng thực hiện thủ tục tại cơ quan quản lý Nhà nước và rút ngắn thời gian xây dựng trạm, gắn mới đo đếm,... đã góp phần để chỉ số tiếp cận điện năng năm 2019 của Việt Nam duy trì ở thứ hạng 27/190 nền kinh tế, DTF tăng 0,3 điểm từ 87,9 lên 88,2, xếp hạng thứ 4 trong các nước ASEAN.

Năm 2019, EVNHCMC đã cấp điện cho khách hàng qua 666 trạm chuyên dùng với thời gian giải quyết thủ tục của ngành điện bình quân là 2,62 ngày, ít hơn 2,38 ngày so với chỉ tiêu giao (5 ngày), tiếp tục rút ngắn 0,65 ngày so với năm 2018. Số ngày giải quyết trung bình cho cấp điện 1 pha là 2,38 ngày và 3 pha là 2,41 ngày.

Tổng công ty đã cung cấp 19/19 loại hình dịch vụ điện đều đáp ứng việc tiếp nhận và xử lý trực tuyến cấp độ 4; duy trì thiết lập kết nối liên thông với Cổng dịch vụ công Quốc gia, Cổng dịch vụ công của Thành phố.

Điểm hài lòng khách hàng (thực hiện qua đơn vị tư vấn độc lập) là 8,66/10 điểm, cao hơn 0,33 điểm so với năm 2018 (8,33 điểm) và cao hơn 0,16 điểm so với chỉ tiêu Tập đoàn giao.

Tổng công ty đã về đích sớm từ 01-02 năm so với lộ trình EVN giao đến năm 2020 về tự động hóa lưới điện. Theo đó, đối với các trạm biến áp 110 kV đã thực hiện đạt 100% (54/54 trạm) vận hành hiệu quả theo mô hình không người trực.

Đối với lưới điện trung thế 22 kV đã đạt 100% tự động hóa cấp độ 1 để giám sát và điều khiển từ xa 770/770 tuyến dây trung thế gồm công cộng, nối tuyến chuyên dùng.

Năm 2020, với chủ đề “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ để nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp” Tổng công ty Điện lực TP.HCM tiếp tục đặt mục tiêu Nâng cao năng lực điều hành, đảm bảo cung cấp điện đầy đủ, ổn định, chất lượng dịch vụ ngày càng cao, góp phần đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của Thành phố. Tập trung hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu kế hoạch 2016 - 2020.

Bên cạnh đó, hiện đại hóa công tác quản lý vận hành hệ thống điện. Thực hiện từng bước chuyển đổi số các mặt hoạt động của doanh nghiệp. Nâng cao năng lực dự báo, xây dựng chiến lược phát triển, hoàn thiện cơ chế quản lý tài chính, quản trị rủi ro.

Đồng thời, nâng cao năng lực quản trị, chất lượng đội ngũ người lao động gắn với cơ chế về thu nhập, thăng tiến; sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, xây dựng Tổng công ty ngang tầm các công ty điện lực của các nước tiên tiến trong khu vực. Không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người lao động./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động