RSS Feed for EVN SPC đảm bảo cấp điện an toàn cho 21 tỉnh thành phía Nam | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 27/02/2024 00:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

EVN SPC đảm bảo cấp điện an toàn cho 21 tỉnh thành phía Nam

 - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVN SPC) có trách nhiệm bảo đảm cung cấp điện cho nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội - văn hóa, đảm bảo cho an ninh quốc phòng và tiêu dùng của nhân dân trên địa bàn 21 tỉnh, thành phố từ Ninh Thuận, Lâm Đồng, Tây Ninh xuống đến Cà Mau - vùng đất tận cùng tổ quốc (trừ Thành phố Hồ Chí Minh). Trong những năm qua, EVN SPC đã thực hiện tốt việc tổ chức vận hành lưới điện an toàn, hiệu quả theo sát sự chỉ đạo của EVN và yêu cầu của Trung tâm Điều độ hệ thống điện miền Nam, bảo đảm cung cấp điện hàng năm tăng bình quân 12% với tổng sản lượng điện thương phẩm chiếm hơn 30% của cả nước.

 

>> EVN SPC nâng cao công tác dịch vụ khách hàng
>> EVN SPC hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2012
>> Năm 2013: Cung cấp điện cho các tỉnh phía Nam sẽ rất khó khăn

 

Nâng cao năng lực và hiện đại hóa lưới điện

Trong hoàn cảnh nguồn vốn hạn hẹp và lãi suất tín dụng quá cao, năm 2012, EVN SPC đã đầu tư 276,48 tỷ đồng để hoàn thành sữa chữa lớn 585 công trình điện. Với kết quả này, lưới điện đã được củng cố thêm một bước, nâng cao khả năng và chất lượng cấp điện ổn định, kịp thời, liên tục cho khách hàng trên địa bàn cấp điện. Tổng công ty cũng đã đầu tư 2.918 tỷ đồng hoàn thành xây dựng mới, đóng điện và đưa vào vận hành 41 công trình lưới điện 110kV và 545 công trình lưới điện phân phối bao gồm: 341 km đường dây truyền tải điện 110kV và trạm biến áp 110kV có tổng dung lượng 1142 MVA, 2.072 km đường dây dẫn điện 22kV và 3.197 km đường dây điện hạ thế cùng với 167 trạm biến áp phân phối điện có tổng dung lượng 167 MVA.

EVN SPC đã đầu tư giai đoạn 1 trên 532 tỷ đồng xây dựng mới 511 km đường dây trung thế, 1.522 km đường dây hạ thế và tổng dung lượng các trạm biến áp 18,4 MVA, đảm bảo cấp điện cho 40.311 hộ đồng bào dân tộc Khơme ở 2 tỉnh Sóc Trăng và Trà Vinh. Tổng công ty đang đầu tư giai đoạn 2 hơn 295 tỷ đồng, xây dựng mới 157 km đường dây dẫn điện trung thế, 995 km đường dây dẫn điện hạ thế cùng với các trạm biến áp có tổng dung lượng 6,39 MVA. Các dự án này sẽ hoàn thành và đưa vào vận hành trong năm nay, cấp điện cho 21.347 hộ đồng bào dân tộc Khơme ở Trà Vinh và Sóc Trăng. Tổng công ty sẽ triển khai thực hiện thi công xây dựng và sẽ hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành trong năm nay, dự án đầu tư 198 tỷ đồng, bao gồm 92 km đường dây trung thế, 269 đường dây hạ thế và các trạm biến áp có tổng dung lượng 2,95 MVA, cấp điện cho 8.965 hộ đồng bào dân tộc Khơme và gầm 3.000 hộ đồng bào vùng sâu, vùng xa của tỉnh Kiên Giang.

EVN SPC cũng đã hoàn thành toàn bộ dự án cải tạo lưới điện phân phối điện nông thôn (RD) vay vốn Ngân hàng Thế Giới (WB) xây dựng 1.109 km đường dây dẫn điện trung thế và trạm biến thế có tổng dung lượng 26 MVA với tổng chi phí 537 tỷ đồng. Tổng công ty cũng đang khẩn trương triển khai thực hiện dự án nâng cao hiệu quả năng lượng nông thôn với tổng mức đầu tư 1.036 tỷ đồng vốn vay Ngân hàng Tái Thiết Đức (KFW), xây dựng 862 km đường dây dẫn điện trung thế, 3.124 km đường dây dẫn hạ thế và các trạm biến áp có tổng dung lượng 45,2 MVA. Hai dự án này đi vào hoạt động sẽ góp phần quan trọng nâng cấp và phát triển hệ thống lưới điện nông thôn, đảm bảo độ tin cậy cung cấp điện, an toàn cho người sử dụng điện và giảm tổn thất điện năng.

Năm 2013, Tổng công ty có kế hoạch đầu tư 4.446 tỷ đồng để thực hiện chương trình sữa chữa lớn; đầu tư xây dựng mới nhiều công trình lưới điện, góp phần cải thiện chất lượng điện áp, tăng cường năng lượng truyền tải và cung cấp điện, đáp ứng kịp thời nhu cầu phụ tải của khách hàng. Trong đó, có tổng khối lượng các công trình bao gồm: 1.540 km đường dây truyền tải điện 110kV và các trạm biến áp 110kV có tổng dung lượng 3.628 MVA; 2.658 km đường dây dẫn điện 22kV, 2.743 km đường dây dẫn điện hạ thế cùng với các trạm biến áp phân phối có tổng dung lượng 395 MVA.

EVN SPC cũng đã triển khai thực hiện hiệu quả một loạt dự án nhằm hiện đại hóa lưới điện, cải thiện ổn định và tin cậy trong việc cung cấp điện và tăng chất lượng dịch vụ khách hàng, tăng năng suất lao động, giảm tổn thất điện năng trong kinh doanh. Tổng công ty đã làm việc với 21 tỉnh/ thành phố do mình đảm trách cấp điện đề xuất chủ trương ứng dụng công nghệ đo xa PLC cho khách hàng mua điện sau trạm biến áp công cộng thành phố, thị xã và đã lắp đặt đưavào vận hành trên 60.000 công tơ. Kết quả đọc từ xa chỉ số công tơ về trung tâm đạt yêu cầu trên 98%. Tổng công ty đã tổ chức chuyển đổi dữ liệu chỉ số tính hóa đơn trong chương trình CMIS. EVN SPC còn nghiên cứu một số giải pháp chiều sâu, mang tính đổi mới công nghệ như: Thuần hóa vật tư thiết bị (VTTB) giảm sự cố; truyền tải điện năng đặt biệt ứng dụng VTTB phù hợp cho vùng nhiễm mặn chống rò điện; xây dựng và hoàn thiện tiêu chuẩn thiết kế lưới điện. Toàn Tổng công ty đã hoàn chỉnh mạng WAN online, kết nối 360 mạng LAN của các đơn vị bao gồm mạng LAN của Văn phòng Tổng công ty, 21 Văn phòng Công ty Điện lực, 189 Điện lực, 145 trạm biến áp 110kV và 5 đơn vị phụ trợ, 6,85 triệu hộ đạt chất lượng hiệu quả cao và tiết kiệm.

Đạt chất lượng, hiệu quả cao và tiết kiệm

Tính đến đầu năm 2013, toàn Tổng công ty Điện lực miền Nam đã có 6,85 triệu hộ dân, đạt tỷ lệ 97,8% tổng số hộ dân trên địa bàn 21 tỉnh/ thành phố đã có điện phục vụ sản xuất kinh doanh và sinh hoạt. Trong đó có 4,75 triệu hộ nông thôn, đạt tỷ lệt 97,17%. Các Công ty Điện lực thuộc EVN SPC đã trực tiếpt bán điện đến 100% tổng số hộ dân đô thị và 4,17 triệu hộ dân nông thôn, chiếm 88% số hộ nông thôn. Trong số 12% số hộ dân nông thôn còn mua điện qua tổ chức kinh doanh điện nông thôn mua buôn điện của ngành điện và bán lẻ lại sau công tơ tổng, tập trung chủ yếu tại 3 tỉnh An Giang, Trà Vinh, Bình Thuận. EVN SPC có kế hoạch đầu tư 80 tỷ đồng để thực hiện chương trình trực tiếp bán điện đến hộ khách hàng, xóa bỏ tình trạng bán điện qua công tơ tổng, hoàn thành lắp đặt hệ thống đo ghi từ xa theo đề án được duyệt, vừa có lợi cho nhà nước và khách hàng, chống thất thu cho ngành điện.

Tổng công ty đã triển khai thực hiện nhiều chương trình, đề án về công tác quản lý kỹ thuật và ứng dụng các đề tài nghiên cứu khoa học, thực hiện đồng bộ các biện pháp kỹ thuật an toàn, thường suyên tổ chức, kiểm tra, kiểm điểm định kỳ để chấn chỉnh, khắc phục các sai sót tồn tại. EVN SPC đã phối hợp chặt chẽ với các địa phương trong việc bảo vệ hành lang an toàn lưới điện cao áp nên đã hoàn thành chỉ tiêu xóa 100% số vụ nhà ở, công trình vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp. Toàn Tổng công ty đến thời điểm này không còn điểm vi phạm nào đối với lưới điện Quốc Gia. EVN SPC tổ chức quản lý chặt chẽ, chỉ đạo sát sao mọi khâu công việc một cách đồng bộ, đưa hầu hết các công trình lưới điện 110kV vào vận hành đúng tiến độ kế hoạch; thực hiện chương trình sữa chữa lớn kịp thời các công trình chống tổn thất điện năng; lắp tụ bù trung thế , hạ thế; thay định kỳ các TU, TI, công tơ; chấn chỉnh hệ thống đo đếm điện, thực hiện tốt việc khai thác hiệu suất trạm điện công cộng; tăng cường chống tổn thất điện năng trong khâu kinh doanh…. Trong 3 năm qua, tỷ lệ tổn thất điện năng của toàn Tổng công ty luôn thấp nhất trong các Tổng công ty phân phối điện trong toàn Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Năm 2012, toàn Tổng công ty Điện lực miền nam đã đạt tổng sản lượng điện thương phẩm 36,290 tỷ kWh, tăng 12,3% so với năm trước với tỷ lệ tổn thất điện năng 5,61%, giảm 0,1% so với thực hiện năm trước và giảm 0,04% so với kế hoạch EVN giao. Đặt biệt, các Công ty Điện lực Bình Dương, Đồng Nai đạt tổng sản lượng điện thương phẩm 5,701-7,791 tỷ kWh, tỷ lệ điện tổn thất 3,77-3,03%. Các Công ty Điện lực Bà Rịa- Vũng Tàu, Long An, Cần Thơ đạt sản lượng điện thương phẩm 1,508-2,192 tỷ kWh với mức tổn thất điện năng 4,65-4,85%. Tuy vậy, EVN SPC cùng các Công ty Điện lực Bến Tre, Tiền Giang và Cà Mau có mức tổng thất điện năng 8,46-10,37%. Trong nhiều năm liền, EVN SPC thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ và EVN về công tác tiết kiệm điện với kết quả tốt. Năm 2012, toàn Tổng công ty đã tiết kiệm được 581,49 triệu kWh điện, tương đương với 1,63% tổng sản lượng điện thương phẩm, vượt kế hoạch EVN giao 1%.

Năm 2013, EVN SPC có kế hoạch giải pháp đảm bảo cung ứng cho khách hàng 40,600 tỷ kWh điện thương phẩm, tăng hơn năm ngoái 4,31 tỷ kWh với mức tổn thất điện năng 5,56%, thấp hơn mức thực hiện năm ngoái 0,05%; đồng thời tiết kiệm 2% tổng sản lượng điện thương phẩm. Thực hiện chương trình giảm tổn thất điện năng giai đoạn 2013-2015, EVN SPC tăng cường kiểm tra và xử lý các đường dây quá tải; cấp thêm trạm biến áp để giảm bán kính cấp điện; xử lý kịp thời máy biến áp để giảm bán kính cấp điện; xử lý kịp thời máp biến áp non tải; triển khai nhanh các kế hoạch lắp tụ bù năm 2013 gồm 60MVAR tụ bù hạ áp, 55 MVAR tụ trung áp; rà sáot và hoàn thiện cấu trúc lưới điện vận hành hợp lý; hoàn thành sớm các công trình trạm điện 110/22 kV để cấp điện cho khu vực có phụ tải cao. EVN SPC sẽ tăng cường quản lý công tơ, hoàn thiện hệ thống TU, TI, đồng thời tiếp tục mở rộng chương trình hệ thống đi ghi từ xa theo đề đã được duyệt.

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Người Việt giỏi thủy chiến và thạo nghề biển
Nga muốn trở lại Cam Ranh để chặn Trung Quốc?

Đòn ‘tập kích chiến thuật’ của Trung Quốc vào Mỹ
Ai đẩy châu Á vào hỗn loạn?
Vũ khí hạt nhân Triều Tiên là để ‘răn đe’ Trung Quốc?

Nguồn: TTXVN

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động