RSS Feed for Đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào hệ thống giáo dục quốc gia | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 29/11/2023 15:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào hệ thống giáo dục quốc gia

 - Theo Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, giai đoạn 2012 - 2015 sẽ đưa nội dung tiết kiệm năng lượng vào hệ thống giáo dục quốc gia của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Việc làm này sẽ thực hiện theo hình thức lồng ghép vào các chương trình có sẵn, tránh gây tình trạng nặng nề đối với học sinh và sinh viên.


Bên cạnh đó, các bộ, ngành chủ trì thực hiện các dự án rà soát lại nội dung thực hiện theo hướng tập trung vào đầu tư tiết kiệm năng lượng có hiệu quả cao, đồng thời cũng lồng ghép và phối hợp với các hoạt động đang được triển khai. 

Các tập đoàn: Điện lực, Dầu khí, Than và Khoáng sản Việt Nam cùng xây dựng và tổ chức thực hiện các Chương trình hành động tiết kiệm năng lượng. Trên cơ sở đó phối hợp với các phương tiện truyền thông tổ chức tuyên truyền đối với cộng đồng về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. 

Ban Chỉ đạo giao Văn phòng Tiết kiệm năng lượng phối hợp với các bộ: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư sửa đổi Thông tư liên tịch số 142/2007/TT-BTC ngày 30/11/2007, hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí sự nghiệp và đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Văn phòng phối hợp với các bộ: Giao thông Vận tải, Xây dựng, Giáo dục và Đào tạo hoàn thành sớm các nội dung chi tiết của từng Đề án để chuẩn bị cho việc xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình năm 2013. 

Trong giai đoạn 2006 - 2010, Chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả góp phần tiết kiệm 3,4% tổng năng lượng tiêu thụ.

Năm 2011, góp phần tiết kiệm được trên 1,3 tỷ kWh điện, tương đương với 1,43% điện thương phẩm. Hiện nay, Chương trình đã tạo được hành lang pháp lý thuận lợi trong việc thực hiện Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả với việc xây dựng và ban hành hầu hết các văn bản hướng dẫn thực hiện. 

Mạng lưới các Trung tâm tiết kiệm năng lượng đã tiếp tục hình thành và phát triển tại các tỉnh, các chương trình quảng bá sản phẩm tiết kiệm năng lượng như bình nước nóng bằng năng lượng mặt trời, chuyển đổi đèn compact và bóng đèn huỳnh quang gầy T8 đã thu được kết quả tích cực và được người tiêu dùng chấp nhận sử dụng rộng rãi.

Đặc biệt, cuộc vận động phong trào Hộ gia đình sử dụng tiết kiệm năng lượng đã thu được thành công bước đầu, đã có hơn 2 triệu hộ tham gia tại hai thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội.


(Nguồn: TTXVN)

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động