RSS Feed for Đưa điện nông thôn vào Chương trình mục tiêu Quốc gia | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 04/03/2024 11:20
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đưa điện nông thôn vào Chương trình mục tiêu Quốc gia

 - Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan đưa thêm chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo vào Chương trình mục tiêu Quốc gia.

 

Khánh thành công trình cấp điện cho xã đảo Thạnh An
Bố trí vốn cấp điện lưới quốc gia cho đảo Cù Lao Chàm

Tại văn bản số 2321/VPCP-KGVX ngày 7/4/2015 của Văn phòng Chính phủ về chương trình mục tiêu quốc gia và chương trình mục tiêu giai đoạn 2016 - 2020, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan rà soát và xây dựng lại danh mục các chương trình mục tiêu. Trong đó, đưa thêm chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo vào chương trình mục tiêu quốc gia.

Phó Thủ tướng yêu cầu các bộ quản lý chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2011 - 2015 tiếp tục rà soát, hoàn thiện báo cáo đánh giá, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước ngày 15/4/2015.

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, dự kiến nguồn vốn sự nghiệp thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020 báo cáo Chính phủ.

Theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg ngày 8/11/2013 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2013 - 2020, nhằm cung cấp điện từ lưới điện quốc gia cho khu vực nông thôn, miền núi, hải đảo; cùng với việc cung cấp điện từ nguồn năng lượng mới và tái tạo, thực hiện mục tiêu đến năm 2015 về cơ bản các xã trên toàn quốc có điện đưa đến trung tâm xã, đến năm 2020 hầu hết số hộ dân nông thôn có điện.

Chương trình cấp điện cho nông thôn, miền núi và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 (theo Quyết định số 2081/QĐ-TTg):

Quy mô: Số xã được cấp điện (đạt 100% số xã có điện) 17 xã; Số thôn, bản được cấp điện 6.025 thôn, bản; Số hộ dân được cấp điện từ điện lưới quốc gia khoảng 1.126.800 hộ dân; Số hộ dân được cấp điện từ nguồn điện ngoài lưới điện quốc gia khoảng 21.300 hộ dân.

Nhu cầu vốn đầu tư: Tổng vốn đầu tư khoảng 23.928 tỷ đồng; Hoàn thành cấp điện các xã chưa có điện 338 tỷ đồng; Đầu tư cấp điện cho các thôn bản từ lưới điện quốc gia 22.059 tỷ đồng; Đầu tư cấp điện bằng các nguồn ngoài lưới điện quốc gia 1.481 tỷ đồng.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động