RSS Feed for Mục tiêu quốc gia Thứ bảy 25/03/2023 21:30
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Về chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Về chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả

Từ 2006, Việt Nam đã xây dựng và thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về Sử dụng Năng lượng Tiết kiệm và Hiệu quả (CTTK&HQ), gồm hai giai đoạn: 2006-2010 và 2012-2015; Chương trình đã tạo được những chuyển biến về nhận thức, cơ sở pháp lý và cả những kết quả cụ thể về tiết kiệm năng lượng. Các kết quả là rất đáng ghi nhận, tuy nhiên cũng còn những tồn tại cần được làm rõ để hướng tới Chương trình mới.
Ấn Độ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm TKNL quy mô lớn

Ấn Độ chia sẻ với Việt Nam kinh nghiệm TKNL quy mô lớn

Ngày 9/11, tại Hà Nội, Đại sứ quán Ấn Độ phối hợp với Tổ chức Tiết kiệm Năng lượng Ấn Độ (EESL) tổ chức hội thảo "Tiết kiệm năng lượng Việt Nam - Ấn Độ". Hội thảo được tổ chức có sự ủng hộ của Bộ Công Thương và Chương trình Quốc gia về Tiết kiệm Năng lượng. Với sự tham gia của các nhà hoạch định chính sách Việt Nam, các viện nghiên cứu, các chuyên gia hoạt động độc lập…
Đưa điện nông thôn vào Chương trình mục tiêu Quốc gia

Đưa điện nông thôn vào Chương trình mục tiêu Quốc gia

Chính phủ yêu cầu Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan đưa thêm chương trình mục tiêu cấp điện nông thôn, miền núi và hải đảo vào Chương trình mục tiêu Quốc gia.
Phiên bản di động