RSS Feed for Dự thảo thông tư Quy định quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 16:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Dự thảo thông tư Quy định quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân

 - Bộ Công Thương đang công bố dự thảo thông tư Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. Thông tư này quy định danh mục tài liệu, thời hạn bảo quản tài liệu, công tác quản lý và hoạt động lưu trữ, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.

>> Chuẩn bị thẩm định địa điểm xây dựng nhà máy điện hạt nhân
>> Nhật ký Năng lượng: Thông điệp toàn cầu về điện hạt nhân
>> Thông điệp từ Hội nghị 'Năng lượng hạt nhân thế kỷ 21'
>> "Nga sẽ xây nhà máy điện hạt nhân an toàn nhất cho Việt Nam"
>> Đẩy nhanh tiến độ xây dựng dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
>> Đảm bảo nguồn nhân lực trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử
>> Nhà máy điện hạt nhân nổi của Nga sẽ hoạt động vào năm 2016?

Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu được quy định bao gồm các nhóm hồ sơ, tài liệu như sau: Nhóm 1. Hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình đầu tư xây dựng nhà máy điện hạt nhân; Nhóm 2. Hồ sơ, tài liệu hình thành trong quá trình hoạt động của nhà máy điện hạt nhân ; Nhóm 3. Hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.

Trường hợp trong thực tế có những hồ sơ, tài liệu chưa được quy định tại Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu và các quy định hiện hành thì cơ quan, tổ chức có thể vận dụng các mức thời hạn bảo quản của các nhóm hồ sơ, tài liệu tương ứng trong Bảng danh mục và thời hạn bảo quản hồ sơ, tài liệu để xác định.

Quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Tổ chức quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân phải có bộ phận chuyên trách về quản lý, lưu trữ hồ sơ, tài liệu.

Tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân như trong bảng Phụ lục phải được lập hồ sơ, quản lý, lưu giữ và bảo quản theo nghiệp vụ lưu trữ.

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân phải được quản lý, khai thác, sử dụng như các hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử thông thường theo quy định hiện hành.

Mỗi cá nhân trực tiếp theo dõi, giải quyết công việc có trách nhiệm thực hiện các quy định về thu thập, lập hồ sơ các công việc liên quan và giao nộp hồ sơ vào lưu trữ cơ quan như các vật mang tin khác, cập nhật tất cả các văn bản tài liệu hình thành trong quá trình theo dõi, giải quyết công việc vào hồ sơ tương ứng

Thời hạn nộp lưu hồ sơ, thành phần hồ sơ, tài liệu và thủ tục nộp lưu được thực hiện theo các quy định hiện hành.

Hồ sơ, tài liệu chưa đến hạn nộp lưu do các cán bộ, nhân viên các đơn vị tự bảo quản và phải chịu trách nhiệm đảm bảo an toàn cho các hồ sơ, tài liệu đó.

Trường hợp nghỉ hưu, thôi việc hay chuyển công tác khác thì phải bàn giao hồ sơ, tài liệu cho đơn vị hay người kế nhiệm. Hồ sơ, tài liệu bàn giao phải được thống kê và lập biên bản giao nhận.

Trường hợp đơn vị, cá nhân có nhu cầu giữ lại hồ sơ, tài liệu đã đến hạn nộp lưu để phục vụ công việc thì phải được người đứng đầu cơ quan, tổ chức đồng ý và phải lập Danh mục hồ sơ, tài liệu giữ lại gửi cho lưu trữ cơ quan. Thời hạn giữ lại hồ sơ, tài liệu của đơn vị, cá nhân không quá ba năm, kể từ ngày đến hạn nộp lưu.

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ được xác định giá trị theo nguyên tắc, phương pháp, tiêu chuẩn xác định giá trị như tài liệu trên các vật mang tin khác.

Đối với hồ sơ, tài liệu đã hết thời hạn bảo quản, hội đồng xác định giá trị hồ sơ, tài liệu của cơ quan, tổ chức xem xét, đánh giá lại, nếu cần thiết có thể kéo dài thêm thời hạn bảo quản. Hồ sơ, tài liệu lưu trữ hết giá trị được hủy theo quy định, thủ tục như hồ sơ, tài liệu lưu trữ trên các vật mang tin khác hết giá trị.

Bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ tập trung bảo quản trong kho lưu trữ của cơ quan, tổ chức. Kho lưu trữ được trang bị đầy đủ các trang thiết bị, phương tiện cần thiết để đảm bảo an toàn cho hồ sơ, tài liệu.

Tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân phải được lưu giữ và bảo quản theo nghiệp vụ lưu trữ.

Hồ sơ, tài liệu lưu trữ điện tử liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân phải được bảo quản trên hai thiết bị lưu trữ dữ liệu độc lập.

Hồ sơ, tài liệu phải được lưu giữ, bảo quản an toàn, nguyên vẹn và sử dụng đúng mục đích trong quá trình tiếp nhận, chuyển giao, khai thác, sử dụng.

Tổ chức quản lý, vận hành nhà máy điện hạt nhân phải xây dựng hoặc bố trí kho lưu trữ theo đúng tiêu chuẩn các loại kho lưu trữ do Bộ Nội vụ quy định.

Kỹ thuật bảo quản hồ sơ, tài liệu lưu trữ được thực hiện theo các quy định, hướng dẫn của Bộ Nội vụ.

Cơ quan, tổ chức có trách nhiệm định kỳ kiểm tra và bảo đảm an toàn cho hệ thống quản lý hồ sơ, tài liệu lưu trữ.

Xem nội dung Dự thảo thông tư tại đây.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Chính sách kinh tế Lý Khắc Cường và sức ép chính trị
Ý đồ của Matxcơva sau các cuộc tập trận quy mô lớn là gì?
Chuyên gia quốc tế nhận định về quan hệ Việt - Mỹ
Mô hình kinh tế Trung Quốc đang gặp vấn đề lớn
Tác chiến điện tử: Sự thành bại của chiến tranh công nghệ cao

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động