RSS Feed for tài liệu hình Thứ tư 05/10/2022 10:19
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân

Quy định về quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân

Bộ Công Thương vừa ban hành Thông tư quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. Thông tư này quy định danh mục hồ sơ, tài liệu, thời hạn bảo quản, công tác quản lý và sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
Dự thảo thông tư Quy định quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân

Dự thảo thông tư Quy định quản lý, sử dụng hồ sơ nhà máy điện hạt nhân

Bộ Công Thương đang công bố dự thảo thông tư Quy định về danh mục, quản lý, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến nhà máy điện hạt nhân. Thông tư này quy định danh mục tài liệu, thời hạn bảo quản tài liệu, công tác quản lý và hoạt động lưu trữ, sử dụng hồ sơ, tài liệu liên quan đến quá trình đầu tư xây dựng, vận hành, chấm dứt hoạt động và tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân.
Phiên bản di động