RSS Feed for Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 2) | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ năm 25/07/2024 08:32
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 2)

 - Thực hiện Nghị quyết của Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) về phát triển khoa học công nghệ (KHCN) đến năm 2020, tầm nhìn đến 2030 và đón đầu cuộc cánh mạng công nghiệp 4.0, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) đã và đang triển khai nhiều giải pháp đồng bộ, thiết thực nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh, đảm bảo an toàn, an ninh năng lượng trong tình hình mới.

Điện lực miền Bắc và cách mạng công nghiệp 4.0 (Kỳ 1)

KỲ 1: TỪ CHỦ TRƯƠNG ĐẾN HIỆN THỰC

Thực tế trong những năm qua đã chứng minh rằng, trong quá trình xây dựng phát triển, Tổng công ty Điện lực miền Bắc đã đặc biệt chú trọng đến công tác phát huy sáng kiến, cải tiến kỷ thuật, tích cực ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh doanh, chăm sóc khách hàng. Thời gian gần đây, khi bước vào thực hiện cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư và thực hiện chỉ đạo của EVN, việc đẩy mạnh ứng dụng KHCN vào sản xuất, kinh đã doanh được NPC triển khai sâu rộng trong các đơn vị thành viên và quán triệt đến tận từng cán bộ công nhân viên của Tổng công ty.

Theo mục tiêu, chiến lược của EVN, đến năm 2020, KHCN điện đạt trình độ phát triển của nhóm các nước dẫn đầu ASEAN; đến năm 2030 hầu hết các lĩnh vực đạt trình độ tiên tiến thế giới; KHCN điện của Việt Nam đáp ứng các yêu cầu của một nước công nghiệp... Để đạt được mục tiêu này, NPC nhận thấy rằng, thời gian qua đơn vị chủ yếu tập trung vào nhiệm vụ chính là sản xuất, kinh doanh điện, nhiều cán bộ quản lý điều hành ít có điều kiện tham gia hoạt động KHCN. Mặt khác, do năng lực nắm bắt công nghệ của người sử dụng chưa cho phép khai thác một cách triệt để các tính năng của thiết bị đã gián tiếp làm giảm hiệu quả đầu tư công trình, cũng như hạn chế khả năng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ, ảnh hưởng đến việc làm chủ trong lĩnh vực này. Do vậy, cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ Tư, mà ứng dụng KHCN là một trong những động lực quan trọng nhất để NPC đầu tư phát triển và là một trong những nội dung được ưu tiên hàng đầu.

Thực hiện chủ đề “Đẩy mạnh khoa học công nghệ” của EVN đề ra trong năm  2017, cùng với việc thành lập Ban chỉ đạo của Tổng công ty do Tổng giám đốc làm trưởng ban, và Ban chỉ đạo của tất cả các đơn vị thành viên do Giám đốc, thủ trưởng trực tiếp làm trưởng ban. Cùng với đó, NPC đã ban hành quy chế tổ chức hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ban. Trong đó, Ban kỹ thuật chịu trách nhiệm chủ trì trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành công tác nghiêm cứu và áp dụng KHCN, khoa học quản lý, tiêu chuẩn hóa thiết bị phục vụ quản lý, nhằm không ngừng nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Để thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ được giao, NPC cũng đã quyết định thành lập phòng KHCN trực thuộc Ban kỷ thuật. Theo đó, NPC tập trung phát triển và ứng dụng KHCN theo xu hướng tích hợp hệ thống kết nối số hóa - vật lý, khuyến khích sử dụng thiết bị công nghệ kết nối Internet , vv...

Trung tâm Điều độ Công ty Điện lực Vĩnh Phúc.

Trong năm 2017 này, NPC đã và đang từng bước hoàn thiện việc sử dụng hiệu quả hệ thống SCADA/EMS/DMS trong điều độ vận hành hệ thống điện; nghiên cứu vận hành hệ thống điện lớn; nghiên cứu vận hành tối ưu hóa thời gian thực hệ thống điện, truyền tải, phân phối. Từng bước triển khai xây dựng các trung tâm điều khiển hệ thống điện, trung tâm vận hành lưới điện (Trung tâm điều độ), phát triển lưới điện thông minh với công nghệ hiện đại đã ứng dụng thử nghiệm tại các công ty điện lực: Vĩnh Phúc, Thái Nguyên, Bắc Ninh, vv...

Mặt khác, NPC cũng đã triển khai việc ứng dụng công nghệ đo đếm tiên tiến - thông minh. Trong đó, ưu tiên khu vực đô thị, thành phố; sử dụng công nghệ công tơ đọc dữ liệu, thu nhận dữ liệu từ xa; nghiên cứu sự tham gia của khách hàng vào điều khiển nhu cầu phụ tải (Demand Response) và sự gia tăng của các thiết bị vận tải chạy điện.

Tính đến thời điểm hiện tại, NPC cơ bản đã hoàn thành việc lắp đặt công điện tử đo xa cho các trạm biến áp công cộng, trạm biến áp chuyên dùng ở phần lớn các công ty thành viên và đang phấn đấu nhân rộng lắp đặt công tơ điện tử cho khách hàng sau TBA. Nhiều trạm biến áp 110kV, 220kV đã được lắp đặt thiết bị điều khiển xa, phấn đấu trước năm 2020 (theo Nghị quyết của Đảng ủy EVN) 100% trạm 110kV do NPC quản lý sẽ được lắp đặt thiết bị đo xa, tiến tới trong một thời gian gần sẽ trang bị đồng bộ các hệ thống rơle bảo vệ lưới trung áp, hệ thống quản lý lưới điện phân phối SCADA/DMS - với hệ thống tự động hoá lưới phân phối gắn liền với dịch vụ và quản lý nhu cầu của khách hàng trên địa bàn hoạt động.

Kỳ tới: Những điển hình đang được nhân rộng

BÀI VÀ ẢNH: TRẦN VŨ THÌN

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động