RSS Feed for Đầu mối quốc gia giải quyết sự cố tràn dầu | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 16:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đầu mối quốc gia giải quyết sự cố tràn dầu

 - Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan đầu mối quốc gia để triển khai các hoạt động giám sát, đánh giá rủi ro, khắc phục và giải quyết hậu quả sự cố tràn dầu, hóa chất độc hại trên biển.

Quản lý phí bảo vệ môi trường khai thác khoáng sản
Tăng cường năng lực quốc gia về kiểm soát khí nhà kính
Nghiên cứu thu hồi, sản xuất CO2 lỏng từ khí thải

Phó Thủ tướng cũng giao Bộ Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ động bố trí kinh phí trong dự toán ngân sách được giao hàng năm để hoàn thành các nhiệm vụ, dự án theo Quyết định số 1864/QĐ-TTg ngày 21/10/2011 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Thỏa thuận giữa Chính phủ Việt Nam với Chính phủ Philippines trong lĩnh vực ứng phó sự cố tràn dầu giai đoạn 2011 - 2015. 

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động