RSS Feed for Đánh giá cơ sở hạ tầng an toàn giai đoạn 2 điện hạt nhân Ninh Thuận | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 03:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đánh giá cơ sở hạ tầng an toàn giai đoạn 2 điện hạt nhân Ninh Thuận

 - Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IRRS 2014), bao gồm các chuyên gia của IAEA, Pháp, Slovenia, Hoa Kỳ, Canada, Các tiểu vương quốc Ả rập thống nhất (UAE) và Pakistan đang có chuyến làm việc tại Việt Nam, để thực hiện đánh giá cơ sở hạ tầng an toàn trong giai đoạn 2 của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Ban chỉ đạo Nhà nước về điện hạt nhân họp phiên thứ 12
Westinghouse hỗ trợ Việt Nam đào tạo chuyên gia điện hạt nhân
Tốt nghiệp khóa đào tạo đầu tiên dự án điện hạt nhân Ninh Thuận 2
Chính phủ rà soát tiến độ xây dựng văn bản pháp quy về ĐHN

Việt Nam đang trong quá trình hoàn thiện các cơ sở hạ tầng cần thiết cho phát triển điện hạt nhân theo hướng dẫn của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA), bao gồm các cơ sở hạ tầng chung và các cơ sở hạ tầng an toàn.

Về cơ sở hạ tầng an toàn, IAEA đưa ra 20 yếu tố của cơ sở hạ tầng an toàn và 200 hành động cụ thể cho 3 giai đoạn triển khai dự án điện hạt nhân mà các quốc gia phải thực hiện để xây dựng và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng an toàn. Giai đoạn 1 kết thúc khi quốc gia đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân, giai đoạn 2 kết thúc khi quốc gia bắt đầu tổ chức đấu thầu xây dựng và giai đoạn 3 kết thúc khi quốc gia bắt đầu đưa tổ máy điện hạt nhân vào vận hành.

Để hỗ trợ các quốc gia xem xét đánh giá hiện trạng của cơ sở hạ tầng an toàn cho phát triển điện hạt nhân, IAEA đã thiết lập dịch vụ đánh giá pháp quy tích hợp (IRRS) và định kỳ 5 năm một lần sẽ tổ chức hỗ trợ các quốc gia tiến hành đánh giá hiện trạng của cơ sở hạ tầng an toàn của một quốc gia và đưa ra các khuyến cáo cần thiết để quốc gia tiếp tục hoàn thiện đáp ứng yêu cầu triển khai dự án điện hạt nhân theo hướng dẫn của IAEA.

Năm 2009, đoàn đánh giá pháp quy tích hợp của IAEA đã tiến hành chuyến công tác đến Việt Nam để xem xét đánh giá hiện trạng của hạ tầng an toàn đã đáp ứng yêu cầu của quốc gia để đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân chưa. Đoàn đánh giá IRRS-2009 đã kết luận, về cơ bản, Việt Nam đã xây dựng được các hạ tầng an toàn  bảo đảm có thể đưa ra chủ trương phát triển điện hạt nhân khi Quốc hội quyết định ngày 25/11/2009. Tuy nhiên, đoàn IRRS-2009 cũng khuyến cáo nhiều vấn đề cho Việt Nam cần phải tiếp tục xây dựng và hoàn thiện.

Sau 5 năm tích cực xây dựng và hoàn thiện cơ sở hạ tầng an toàn theo hướng dẫn của IAEA, phục vụ lộ trình triển khai dự án điện hạt nhân Ninh Thuận, Việt Nam đã có nhiều tiến bộ trong việc thực hiện các khuyến cáo của đoàn IRRS-2009, nhưng cũng còn nhiều tồn tại, bất cập so với hướng dẫn của IAEA. Để giúp Ban chỉ đạo Nhà nước kịp thời chỉ đạo việc xây dựng các cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết cho phát triển điện hạt nhân, Bộ Khoa học và Công nghệ đã mời Đoàn đánh giá pháp quy tích hợp năm 2014 của IAEA vào Việt Nam làm việc với các cơ quan có liên quan đến việc xây dựng cơ sở hạ tầng an toàn đáp ứng các yêu cầu của giai đoạn 2 của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận.

Trước khi Đoàn IRRS-2014 đến Việt Nam, các cơ quan  có liên quan của Việt Nam đã triển khai việc tự đánh giá các cơ sở hạ tầng an toàn và chuyển kết quả tự đánh giá cho Đoàn  IRRS-2014.

Trong 10 ngày (từ 29/9 - 7/10/2014), các chuyên gia của IAEA sẽ làm việc với các cơ quan có liên quan để tiến hành đánh giá và đồng thời cũng có các khuyến cáo, kiến nghị cho Chính phủ Việt Nam về việc tăng cường và hoàn thiện các cơ sở hạ tầng an toàn cần thiết cho việc hoàn thành giai đoạn 2 của dự án điện hạt nhân Ninh Thuận. Trên cơ sở kết quả chuyến công tác của đoàn IRRS-2014, IAEA sẽ có văn bản báo cáo Chính phủ Việt Nam về hiện trạng cơ sở hạ tầng an toàn và các đề xuất, kiến nghị liên quan cho Chính phủ.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động