RSS Feed for Đà Nẵng ban hành Đề án sử dụng năng lượng hiệu quả | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 19/06/2024 11:55
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Đà Nẵng ban hành Đề án sử dụng năng lượng hiệu quả

 - UBND Thành phố Đà Nẵng vừa ban hành đề án sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo giai đoạn 2017- 2022.

WB hỗ trợ Việt Nam 102 triệu USD tiết kiệm năng lượng
Đà Nẵng hưởng ứng Giờ Trái đất

Đề án nhằm nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân về sử dụng năng lượng, tạo chuyển biến từ nhận thức sang các hành động cụ thể để sử dụng năng lượng hiệu quả và phát triển năng lượng tái tạo, góp phần mang lại lợi ích về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường, khai thác hợp lý nguồn tài nguyên năng lượng.

Với tổng kinh phí gần 15,7 tỷ đồng, đề án đặt mục tiêu tiết kiệm 4-5% tổng mức tiêu thụ năng lượng so với kịch bản hiện nay tại các doanh nghiệp sản xuất của thành phố Đà Nẵng.

Đồng thời, Đề án cũng đặt mục tiêu xây dựng một số mô hình điển hình về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, ứng dụng năng lượng tái tạo tại cơ sở sản xuất, toà nhà, khách sạn, chiếu sáng đô thị... thông qua 4 chương trình lớn, gồm: Tiết kiệm năng lượng trong lĩnh vực dịch vụ khách sạn, tòa nhà; Phát triển nguồn năng lượng tái tạo; Tiết kiệm năng lượng cho ngành sản xuất công nghiệp; Sử dụng năng lượng hiệu quả trong chiếu sáng đô thị.

UBND Thành phố Đà Nẵng giao Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan thường trực, chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và tổ chức liên quan triển khai, theo dõi, thanh tra, giám sát quá trình thực hiện kế hoạch, kịp thời báo cáo UBND thành phố những vấn đề mới phát sinh.

Giao Sở Xây dựng tổ chức tập huấn về quy chuẩn, giới thiệu các giải pháp tiết kiệm năng lượng cho các đơn vị tư vấn hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, quản lý tòa nhà; kiểm soát chặt chẽ việc thực thực hiện các quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong hoạt động xây dựng; kiểm tra, xử lý kịp thời vi phạm quy định về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trong các hoạt động xây dựng; cung cấp các thông tin, hướng dẫn và giới thiệu các mô hình tòa nhà sử dụng tiết kiệm năng lượng thành công trong và ngoài nước.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động