RSS Feed for Công ty ĐHĐ vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 03/10/2022 16:06
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Công ty ĐHĐ vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm

 - Trong 6 tháng đầu năm 2022, tình hình thủy văn trên lưu vực sông Đồng Nai thuận lợi cùng với hệ thống thiết bị công trình hoạt động ổn định, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã sản xuất được 1.518,5 triệu kWh, đạt 114,3% kế hoạch 6 tháng đầu năm.
Công ty ĐHĐ tổ chức Hội nghị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022 Công ty ĐHĐ tổ chức Hội nghị phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022

Ngày 21/7, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021 và Phương hướng, nhiệm vụ công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022. Tham dự Hội nghị có Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) tỉnh Bình Thuận, Đài Khí tượng thủy văn Nam Bộ, BCH PCTT & TKCN các huyện Tánh Linh, Đức Linh và các đơn vị thủy điện trên lưu vực sông Đồng Nai.

Công ty ĐHĐ phát động cuộc thi ‘Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet’ Công ty ĐHĐ phát động cuộc thi ‘Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet’

Hưởng ứng cuộc thi về chuyển đổi số do Tổng công ty Phát điện 1 phát động (ngày 5/7/2022 theo Quyết định số 43/QĐ-EVNGENCO1), ngày 8/7, Tổng giám đốc và Ban chấp hành Công đoàn Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (Công ty ĐHĐ) đã phát động các cuộc thi “Trắc nghiệm kiến thức về chuyển đổi số trên mạng Internet” năm 2022.

Công ty ĐHĐ kiểm tra hiện trạng dòng chảy sông Đa Nhim trước mùa lũ Công ty ĐHĐ kiểm tra hiện trạng dòng chảy sông Đa Nhim trước mùa lũ

Trong các ngày 16 và 17/6, Công ty cổ phần Thủy điện Đa Nhim - Hàm Thuận - Đa Mi (ĐHĐ) đã phối hợp với Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCTT&TKCN) huyện Đơn Dương kiểm tra hiện trạng dòng chảy sông Đa Nhim trước mùa lũ năm 2022.


Theo báo cáo kết quả thực hiện 6 tháng đầu năm 2022 của Công ty ĐHĐ, tình hình thủy văn trên lưu vực các hồ chứa thuận lợi, lưu lượng nước về các hồ Đơn Dương là 21,47m3/s và Hàm Thuận là 32,69m3/s đều cao hơn cùng kỳ năm 2021 và trung bình nhiều năm. Thủy văn thuận lợi cùng với hệ thống thiết bị công trình hoạt động ổn định, đến cuối tháng 6/2022, toàn Công ty sản xuất được 1.5182,5 triệu kWh, đạt 114.3% kế hoạch sản lượng điện 6 tháng mùa khô và bằng 61,65% kế hoạch năm 2022. Trong đó, cụm thủy điện Đa Nhim - Sông Pha sản xuất được 663,4 triệu kWh, cụm thủy điện Hàm Thuận - Đa Mi sản xuất được 820,2 triệu kWh và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất được 34,8 triệu kWh.

Công ty ĐHĐ vượt kế hoạch sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm
Tình hình thủy văn thuận lợi và thiết bị hoạt động ổn định giúp Công ty ĐHĐ đạt 114,3% kế hoạch sản lượng 6 tháng đầu năm 2022.

Các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật thực hiện trong 6 tháng đầu năm gồm: Hệ số khả dụng, tỉ lệ điện tự dùng, tỉ lệ dừng máy do sự cố, tỉ lệ dừng máy do bảo dưỡng đều đạt kế hoạch đã đăng ký.

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả trong sản xuất, kinh doanh của lãnh đạo Công ty tiếp tục được thực hiện nghiêm túc và mang lại hiệu quả thiết thực. Đối với công tác sửa chữa lớn tài sản cố định, Công ty đã thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 9 gói thầu, bao gồm 8 gói đấu thầu rộng rãi và 1 gói chào hàng cạnh tranh, tiết giảm 16,6% tổng giá trị các gói thầu. Đối với các gói thầu phục vụ sản xuất kinh doanh khác, Công ty cũng thực hiện lựa chọn nhà thầu qua mạng cho 23 gói thầu và tiết giảm 22,3% tổng giá trị các gói thầu.

Bằng sự nỗ lực của tập thể lãnh đạo và người lao động, kết thúc 6 tháng đầu năm, toàn Công ty đạt 73,09% kế hoạch năm 2022 về doanh thu; 36,51% kế hoạch chi phí; 108,65% kế hoạch tổng lợi nhuận trước thuế.

Dựa trên kết quả dự báo thủy văn trên lưu vực các hồ chứa và tình hình thiết bị, Công ty ĐHĐ đặt chỉ tiêu sản xuất 645,3 triệu kWh trong quý 3/2022. Trong đó, các nhà máy thủy điện sản xuất 629,4 triệu kWh và Nhà máy điện mặt trời Đa Mi sản xuất 14,1 triệu kWh. Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng quý 3/2022 gồm: Sản lượng điện sản xuất, sản lượng điện thương phẩm, doanh thu, chi phí, lợi nhuận, công tác sửa chữa lớn và đầu tư xây dựng đã được Hội đồng quản trị biểu quyết thông qua tại phiên họp Hội đồng quản trị lần 7 và ban hành Nghị quyết để thực hiện.

Mùa mưa đang về trên lưu vực các hồ chứa khu vực Nam Tây Nguyên, dự báo sẽ mang đến nhiều khó khăn, thử thách trong công tác vận hành hồ chứa và sản xuất điện năng vào những ngày tới. Toàn thể lãnh đạo và người lao động Công ty ĐHĐ đang tập trung kiểm tra, bảo dưỡng hệ thống thiết bị công trình, quyết tâm hoàn thành kế hoạch quý 3 và vượt kế hoạch năm 2022./.

NGUYỄN NGỌC TUẤN

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động