RSS Feed for Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 10/12/2023 00:34
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện

 - Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) khẳng định: 6 tháng đầu năm 2016, các chỉ số tiếp cận điện năng tiếp tục được cải thiện. Cụ thể, các tổng công ty điện lực đã rất nỗ lực trong việc triển khai thực hiện các công tác dịch vụ khách hàng.

EVN hoàn thành 110 công trình lưới điện trong 6 tháng

Tính đến hết tháng 5/2016, các tổng công ty điện lực đã thực hiện 14/14 chỉ tiêu đều đạt tỷ lệ trên 97% đúng theo yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ về thời gian giải quyết.

So với năm 2015, tỷ lệ đáp ứng đúng yêu cầu tiêu chuẩn dịch vụ của các chỉ tiêu dịch vụ đều tăng cao như: Phục hồi cấp điện sau sự cố trong vòng 2h đạt 97,95%; thông báo ngừng giảm cung cấp điện không khẩn cấp đạt 99,46%; thông báo ngừng giảm cung cấp điện khẩn cấp đạt 99,91%; thay thế thiết bị đóng cắt trung thế 98,82%;  lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực thành phố, thị xã, thị trấn dưới 3 ngày đạt 98,04%; lắp đặt công tơ sinh hoạt khu vực nông thôn dưới 5 ngày đạt 99,72%; lắp đặt công tơ ngoài mục đích sinh hoạt dưới 7 ngày đạt 99,71.

Đối với chỉ tiêu chỉ số tiếp cận điện năng, theo kết quả thực hiện lũy kế đến tháng 6 năm 2016, toàn Tập đoàn cấp điện mới cho 2.512 khách hàng trung áp với thời gian thực hiện bình quân của điện lực là 7,47 ngày (thấp hơn 2,53 ngày so với yêu cầu của Tập đoàn (không quá 10 ngày)).

Bên cạnh đó, 5 trung tâm chăm sóc khách hàng của các tổng công ty điện lực đã được quảng bá trên chuyên mục “EVN và Khách hàng” tại trang thông tin điện tử của Tập đoàn. Trong tháng 6/2016, các Trung tâm đã tiếp nhận 212.683 yêu cầu của khách hàng, trong đó các cuộc gọi báo sự cố và mất điện vẫn chiếm tỷ lệ cao nhất 35,64%; hỏi đáp hướng dẫn thủ tục và tra cứu thông tin 22,85%; kiến nghị về công tác ghi chỉ số và hệ thống đo đếm 6,3%...

Sản lượng toàn hệ thống trong tháng 6/2016 đạt 16,13 tỷ kWh, lũy kế 6 tháng năm 2016 sản lượng toàn hệ thống đạt 88,51 tỷ kWh, tăng 12,51% so với cùng kỳ năm 2015.

Sản lượng điện sản xuất và mua của EVN trong tháng 6/2016 ước đạt 15,65 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2016 đạt 84,75 tỷ kWh, tăng 10,75% so với cùng kỳ. Trong tổng sản lượng điện sản xuất và mua 6 tháng, thủy điện chiếm 28,3%, tua-bin khí chiếm 29,36%, nhiệt điện dầu chiếm 1,24%, điện mua Trung Quốc chiếm 1,38% và đặc biệt, nhiệt điện than đạt sản lượng huy động cao, chiếm 39,87%.

Tháng 6/2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 14,44 tỷ kWh. Lũy kế 6 tháng năm 2016, sản lượng điện thương phẩm ước đạt 76,44 tỷ kWh, tăng 11,73% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, điện thương phẩm nội địa tăng 11,79%.

Trong tháng 7, dự kiến phụ tải của hệ thống điện bình quân là 531 triệu kWh/ngày, công suất cực đại khoảng 28.690 MW, công suất khả dụng từ 30.800 - 32.200 MW (chưa tính nhiệt điện chạy dầu). Qua tính toán cân bằng cung - cầu điện năng, hệ thống điện đáp ứng đủ công suất cho nhu cầu phụ tải.

Mục tiêu vận hành hệ thống điện tháng 7 là Khai thác các hồ thuỷ điện theo kế hoạch điều tiết, đảm bảo yêu cầu cấp nước hạ du của các địa phương; các hồ thuỷ điện trên lưu vực sông Hồng và sông Đồng Nai sẽ tăng cường khai thác khi lưu lượng nước về tăng. Các tổ máy NĐ than và tua bin khí khai thác cao, đặc biệt là nhiệt điện miền Trung và miền Nam.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động