RSS Feed for Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về ngành năng lượng trong tháng 6 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 11:01
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Chỉ đạo, điều hành của Chính phủ về ngành năng lượng trong tháng 6

 - Tháng 6/2013, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các chỉ đạo ngành năng lượng Việt Nam, với các nội dung: Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình đường dây 500kV; Hỗ trợ dân bị thu hồi đất tái định cư dự án Thủy điện Sơn La; Phê duyệt danh mục dự án phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh; Giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện…

>> Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình đường dây 500kV
>> Hỗ trợ dân bị thu hồi đất tái định cư dự án Thủy điện Sơn La
>> Phê duyệt danh mục dự án phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh
>> Giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện
>> Chính phủ chỉ đạo xử lý sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2
>> Khẩn trương kiểm tra độ an toàn đập các hồ thủy điện

Thủ tướng yêu cầu đảm bảo tiến độ xây dựng các công trình đường dây 500kV

Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện yêu cầu Chủ tịch UBND 8 tỉnh, thành phố và Tập đoàn Điện lực Việt Nam tập trung chỉ đạo bảo đảm tiến độ hoàn thành xây dựng các công trình đường dây 500 kV cấp điện cho khu vực miền Nam.

Công điện nêu, để hoàn thành xây dựng các đường dây 500 kV: Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông, Sông Mây - Tân Định và Phú Lâm - Ô Môn vào cuối năm 2013, nhằm bảo đảm cung cấp điện cho các tỉnh khu vực miền Nam, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Chủ tịch UBND các tỉnh: Gia Lai, Đắk Lắk, Đắk Nông, Bình Phước, Bình Dương và TP. Hồ Chí Minh chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vướng mắc, bàn giao mặt bằng các vị trí móng cột còn lại của đường dây 500 kV Pleiku - Mỹ Phước - Cầu Bông trước ngày 15/7/2013, hoàn thành bồi thường hành lang tuyến trước ngày 15/8/2013.

Chủ tịch UBND các tỉnh: Đồng Nai, Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chỉ đạo hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng đường dây 500 kV Sông Mây - Tân Định trước ngày 15/7/2013, giải phóng mặt bằng đường dây 500 kV Phú Mỹ - Sông Mây trong tháng 7/2013.

Cũng trong tháng 7/2013, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo hoàn thành bàn giao mặt bằng các vị trí móng cột còn lại của đường dây 500 kV Phú Lâm - Ô Môn; tiếp đó, hoàn thành công tác bồi thường giải phóng mặt bằng phần móng và hành lang tuyến trong tháng 8/2013.

Hỗ trợ dân bị thu hồi đất tái định cư dự án Thủy điện Sơn La

Thủ tướng Chính phủ đồng ý hỗ trợ hộ dân bị thu hồi đất sản xuất để thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, tỉnh Sơn La, với tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620 ha; mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha.

Tổng diện tích đất sản xuất được hỗ trợ là 28.620 ha, trong đó, hỗ trợ đất sản xuất cho hộ tái định cư được giao đất sản xuất tại điểm tái định cư ít hơn diện tích đất sản xuất bị thu hồi tại nơi đi (chênh lệch diện tích đất bị thu hồi so với diện tích đất được giao tại điểm tái định cư) là 13.240 ha. Đồng thời, hỗ trợ đất sản xuất của hộ không phải di chuyển và hộ sở tại bị thu hồi đất là 15.380 ha.

Mức hỗ trợ bình quân là 48 triệu đồng/ha; tổng nhu cầu vốn hỗ trợ là 1.373,760 tỷ đồng. Nguồn vốn hỗ trợ sử dụng từ nguồn vốn dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La.

UBND tỉnh Sơn La có trách nhiệm xác định diện tích đất thực tế được hỗ trợ cho từng đối tượng để quy định hỗ trợ cụ thể.

Trường hợp diện tích đất xác định cho từng đối tượng nhỏ hơn diện tích đất nêu trên thì hỗ trợ theo diện tích xác định thực tế; nếu lớn hơn UBND tỉnh Sơn La sử dụng ngân sách địa phương để hỗ trợ phần diện tích chêch lệch tăng thêm.

UBND tỉnh Sơn La chịu trách nhiệm về tính chính xác của đối tượng, diện tích đất sản xuất được hỗ trợ; sử dụng vốn hỗ trợ đúng mục tiêu, đối tượng và theo đúng quy định. Đồng thời, chỉ đạo các chủ đầu tư dự án, các sở, ngành liên quan khẩn trương thực hiện việc thu hồi đất, giao đất, chi trả bồi thường, hỗ trợ cho hộ tái định cư; hoàn thành toàn bộ công tác thanh, quyết toán chi phí bồi thường về đất trong năm 2013.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp nhu cầu vốn hỗ trợ vào tổng mức đầu tư điều chỉnh Quy hoạch tổng thể di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Phê duyệt danh mục dự án phát triển lưới điện Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục dự án hỗ trợ kỹ thuật "Phát triển lưới điện Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh" do Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) tài trợ không hoàn lại (Văn bản số 877/TTg-QHQT, ngày 18/6/2013).

Tổng kinh phí dự án trên là 544.000 USD, trong đó vốn ODA của ADB là 500.000 USD, vốn đối ứng 44.000 USD.

Bộ Công Thương hoàn chỉnh văn kiện, thực hiện các thủ tục chuẩn bị, thẩm định và phê duyệt dự án hỗ trợ kỹ thuật trên theo đúng quy định hiện hành.

Thủ tướng Chính phủ giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ký với ADB văn bản tiếp nhận cho dự án hỗ trợ kỹ thuật trên.

Giải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn và lưới điện

Ngày 29 tháng 5 năm 2013, tại Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã chủ trì cuộc họp để kiểm điểm tình hình thực hiện các dự án điện theo Quy hoạch điện VII. Sau khi nghe Bộ Công Thương và các tập đoàn báo cáo tình hình thực hiện các dự án điện, ý kiến của các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước và đại biểu tham dự họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước kết luận như sau:

Đánh giá chung

Trong thời gian qua, các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước đã tích cực thực hiện các nhiệm vụ được giao, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và các ngân hàng thương mại đã cùng các tập đoàn hoàn thành thủ tục thu xếp vốn, nên tiến độ nhiều dự án điện đã được thúc đẩy; việc cung cấp điện cơ bản đã được bảo đảm, tổng công suất nguồn điện hiện nay trên 28 nghìn MW, có thể đáp ứng cho nhu cầu phụ tải cực đại 20-21 nghìn MW và có dự phòng; tuy nhiên, cân bằng giữa các vùng miền chưa cân đối, nhiều dự án điện, nhất là các dự án tại khu vực phía Nam bị chậm, nên đã phải truyền tải công suất lớn từ miền Bắc, miền Trung vào miền Nam, điều này đã ảnh hưởng an ninh cung cấp điện của hệ thống.

Vấn đề mất cân đối giữa các vùng miền đã được nhìn thấy trước, nhiều giải pháp quyết liệt đã được đưa ra để đẩy nhanh tiến độ các dự án điện khu vực phía Nam, các công trình nguồn điện: Vĩnh Tân 2, Duyên Hải 1, Duyên Hải 2... các công trình đường dây 500kV Pleiku - Mỹ Phước - cầu Bông, đưcmg dây 22OkV Đăk Nông - Phước Long - Bình Long. Nếu không có những giải pháp quyết liệt hơn để đẩy nhanh tiến độ các dự án nguồn, lưới điện trên, khu vực miền Nam sẽ xảy ra nguy cơ thiếu điện trầm trọng từ các năm 2014 – 2015.

Mặc dù bị ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế toàn cầu và khó khăn của sản xuất trong nước, nhưng điện thương phẩm các tháng đầu năm 2013 vẫn tăng gần 11% so với cùng kỳ năm trước. Chính phủ đang chỉ đạo quyết liệt để bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế trong các năm còn lại của kế hoạch phát triển kinh tế 5 năm và Chiến lược phát triển kinh tế 10 năm của đất nước; các dự án nguồn và lưới điện cần được đẩy nhanh để có thể đáp ứng cho nhu cầu điện trong các năm tiếp theo với tốc độ tăng khoảng 11% đến 13%/năm.

Qua báo cáo của các tập đoàn, tổng công ty, hiện có nhiều khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các dự án nguồn và lưới điện đã được phê duyệt trong Quy hoạch điện VII. Để bảo đảm nhu cầu điện dự kiến sẽ tăng nhanh trở lại khi nền kinh tế được phục hồi, các bộ, ngành cần có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa để hỗ trợ chủ đầu tư các dự án nguồn và lưới điện trong việc thu xếp vốn, trong giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đưa vào vận hành các công trình nguồn và lưới điện.

Khẩn trương kiểm tra độ an toàn đập các hồ thủy điện

Nhằm bảo đảm an toàn cho công trình thủy điện, thủy lợi và người dân vùng hạ lưu trong mùa mưa bão năm 2013, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi (Văn bản số: 5132/VPCP-KTN, ngày 25/6/2013).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu Bộ Xây dựng rà soát, bổ sung các quy định về quản lý chất lượng công trình xây dựng các hồ chứa thủy lợi, thủy điện nhằm nâng cao hiệu lực thực thi pháp luật, hiệu quả quản lý của các cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương. Rà soát, bổ sung các quy định về thiết kế, thi công xây dựng, điều kiện về năng lực và kinh nghiệm của các đơn vị tư vấn thiết kế, thi công, giám sát xây dựng các đập thủy lợi, thủy điện.

Bộ Xây dựng phối hợp với các bộ: Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá mức độ an toàn đập của các hồ thủy điện và thủy lợi; tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn những hồ, đập thủy lợi do Bộ quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, đánh giá an toàn đập của hồ thủy lợi do địa phương quản lý, tập hợp kết quả gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Lập kế hoạch cùng các địa phương tập trung khắc phục các tồn tại về chất lượng và quản lý an toàn đập hồ chứa thủy lợi; bảo đảm an toàn cho công trình và người dân.

Bộ Công Thương tổ chức kiểm tra, đánh giá an toàn những hồ, đập thủy điện do Bộ quản lý và chỉ đạo, hướng dẫn ủy ban nhân dân các tỉnh kiểm tra, đánh giá an toàn đập của hồ thủy điện do địa phương quản lý; tập hợp kết quả gửi Bộ Xây dựng để tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Chủ trì, phối họp với các bộ, địa phương liên quan tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện các quy định về quản lý an toàn đập hồ chứa thủy điện; đặc biệt tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát việc kiểm định an toàn các đập thuỷ điện.

Kiên quyết yêu cầu các nhà máy thủy điện ngừng tích nước, phát điện khi phát hiện có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình và tính mạng người dân vùng hạ du đập thủy điện. Chỉ cho phép tích nước, phát điện trở lại khi đã đủ điều kiện bảo đảm an toàn theo quy định.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo các Sở: Công Thương, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan chuyên môn khác tăng cường giám sát, kiểm tra công tác quản lý đầu tư xây dựng các công trình thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, thanh tra về an toàn, tổ chức giám sát việc kiểm định an toàn đập; rà soát việc thực hiện quản lý vận hành của các công trình thủy điện, thủy lợi trên địa bàn do địa phương quản lý, đảm bảo thực hiện đúng quy định về quản lý kỹ thuật an toàn, vận hành đúng quy trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Nếu phát hiện có nguy cơ đe dọa đến an toàn công trình, yêu cầu chủ đầu tư ngừng tích nước, phát điện cho đến khi đã đủ điều kiện về an toàn theo quy định.

Chính phủ chỉ đạo xử lý sự cố vỡ đập thủy điện Ia Krêl 2

Phó Thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải vừa giao UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân trong sự cố vỡ đập công trình thủy điện nhỏ Ia Krêl 2, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (Văn bản số 4783/VPCP-KTN, ngày 13 tháng 6 năm 2013).

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Gia Lai khẩn trương kiểm tra, làm rõ nguyên nhân xảy ra sự cố vỡ đập công trình thủy điện nhỏ Ia Krêl 2; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc để xảy ra sự cố và trách nhiệm các sở, ngành của tỉnh trong quá trình kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định về quản lý đầu tư xây dựng tại công trình thủy điện Ia Krêl 2.

UBND tỉnh Gia Lai đánh giá thiệt hại và yêu cầu chủ đầu tư công trình thủy điện Ia Krêl 2 bồi thường thỏa đáng các thiệt hại do sự cố vỡ đập gây ra.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải giao UBND tỉnh Gia Lai chỉ đạo kiểm tra, đánh giá chất lượng các công trình thủy điện nhỏ đã và đang xây dựng trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra tình trạng sự cố tương tự.

NangluongVietnam.vn

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Nước mắt bao giờ cũng mặn...
Trung Quốc: Bạn hay thù của nước Mỹ?
Nước cờ khôn ngoan, bản lĩnh của Nhật ở châu Á
Vận mệnh quốc gia và lòng tự trọng...

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động