RSS Feed for Cập nhật tình hình đàm phán giá điện cho nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 09/06/2023 09:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Cập nhật tình hình đàm phán giá điện cho nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp

 - Để bạn đọc tham khảo thông tin về công tác tiếp nhận hồ sơ, kết quả đàm phán, phê duyệt giá điện, ký hợp đồng mua bán điện, nghiệm thu công trình, cấp giấy phép hoạt động điện lực... cho các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, Tạp chí Năng lượng Việt Nam dẫn lại số liệu mới nhất của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cập nhật sáng nay (26/5/2023).
Phê duyệt Quy hoạch điện VIII - Phân tích một số nội dung mới ‘quan trọng’ và ‘cần thiết’ Phê duyệt Quy hoạch điện VIII - Phân tích một số nội dung mới ‘quan trọng’ và ‘cần thiết’

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Quyết định số 500/QĐ-TTg, ngày 15 tháng 5 năm 2023 về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (Quy hoạch điện VIII). Dưới đây là tổng hợp về nội dung chính và phân tích của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam về một số “điểm nhấn” rất quan trọng, cần thiết trong Quy hoạch lần này.

Đàm phán giá điện từ nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp - Phương án nào hợp lý? Đàm phán giá điện từ nguồn năng lượng tái tạo chuyển tiếp - Phương án nào hợp lý?

Do các hồ sơ đã nộp cho Công ty mua bán điện (EPTC) chưa hoàn chỉnh, nên việc đàm phán Hợp đồng mua bán điện từ nguồn điện gió, mặt trời chuyển tiếp chắc chắn sẽ kéo dài. Để tạo điều kiện cho các chủ đầu tư có thể khai thác, vận hành công trình ngay trong quá trình đàm phán, EPTC đã đưa ra mức giá huy động tạm thời phát điện, tuy nhiên, mức giá đưa ra vẫn chưa làm các chủ đầu tư đồng tình. Tổng hợp, phân tích của chuyên gia Tạp chí Năng lượng Việt Nam.

Báo cáo cập nhật của EVN cho biết: Đến 10h sáng ngày 26/5/2023, đã có 52/85 dự án năng lượng tái tạo chưa có giá gửi hồ sơ cho Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) để đàm phán giá điện, hợp đồng mua bán điện. Trong số này, có 36 dự án đã đề nghị giá tạm bằng 50% giá trần của khung giá (theo Quyết định số 21 của Bộ Công Thương), trong đó có 19 dự án (hoặc một phần dự án) đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm và ký hợp đồng mua bán điện.

Ngoài ra, có 16 dự án đã nối lưới, đã và đang tiến hành thử nghiệm, 19 dự án đã được cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền nghiệm thu công trình/một phần công trình và 17 dự án đã được cấp giấy phép hoạt động điện lực toàn nhà máy/một phần nhà máy.

Tình hình thực hiện thủ tục các dự án năng lượng tái tạo chưa có giá (cập nhật đến 10h ngày 26/5/2023):

STT

Tên nhà máy

Loại hình

Công suất (MW)

Các chủ đầu tư đã gửi hồ sơ cho EPTC

Chủ đầu tư đã đề xuất giá tạm 50% giá trần của khung giá

Các dự án đã được Bộ Công Thương duyệt giá tạm và ký PPA

1

NMĐ gió Công Lý Sóc Trăng - GĐ 1

Gió

30

x

2

NMĐ gió Bạc Liêu Giai đoạn 3

Gió

140.6

x

3

NMĐ gió Số 3 Sóc Trăng (V2-1)

Gió

29.4

x

4

NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 3

Gió

30

x

x

5

NMĐ gió Cầu Đất

Gió

68

x

x

6

NMĐ gió Số 7 - Giai đoạn 2

Gió

88.2

x

7

NMĐ gió Nhơn Hội - Giai đoạn 2

Gió

30

x

x

8

NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 4

Gió

30

x

x

9

NMĐ gió Yang Trung

Gió

145

x

x

x

10

NMĐ gió Lạc Hòa 2

Gió

130

x

x

x

11

NMĐ gió Viên An

Gió

50

x

x

x

12

NMĐ gió Thạnh Phú

Gió

120

x

13

NMĐ gió HBRE Hà Tĩnh

Gió

120

x

14

NMĐ gió Lig Hướng Hóa 1

Gió

48

x

15

NMĐ gió Nam Bình 1

Gió

30

x

x

x

16

NMĐ gió Bình Đại số 2

Gió

49

x

17

NMĐ gió Bình Đại số 3

Gió

49

x

18

NMĐ gió Asia Đắk Song 1

Gió

50

x

19

NMĐ gió VPL Bến Tre

Gió

4.2

x

x

x

20

NMĐ gió Hanbaram

Gió

93

x

x

x

21

NMĐ gió Tân Phú Đông

Gió

100

x

x

x

22

NMĐ gió Số 5 - Thạnh Hải 2

Gió

25.75

x

x

23

NMĐ gió Ia Le 1

Gió

52.8

x

x

x

24

NMĐ gió Hiệp Thạnh

Gió

64.5

x

x

x

25

NMĐ gió Hướng Linh 7

Gió

17.4

x

x

x

26

NMĐ gió Chơ Long

Gió

105.5

x

x

x

27

NMĐ gió Hòa Đông 2

Gió

45.6

x

x

x

28

NMĐ gió Thuận Nhiên Phong

Gió

11.4

x

29

NMĐ gió Bình Đại

Gió

25.8

x

30

NMĐ gió Hưng Hải Gia Lai

Gió

96

x

x

x

31

NMĐ gió Hướng Hiệp 1

Gió

25.5

x

x

x

32

NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.4

Mặt trời

78.925

x

33

NMĐ mặt trời Phù Mỹ 1

Mặt trời

64.75

x

x

x

34

NMĐ mặt trời Phù Mỹ 3

Mặt trời

23.75

x

x

x

35

NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.2

Mặt trời

85.4

x

x

x

36

NMĐ mặt trời Thiên Tân 1.3

Mặt trời

41.3

x

x

x

37

NMĐ mặt trời tại xã Phước Minh, huyên Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450MWac)

Mặt trời

172.12

x

x

x

38

Điện gió Khu du lịch Khai Long - Cà Mau GĐ1

Gió

100

39

NMĐ gió Hòa Thắng 1.2

Gió

100

40

NMĐ gió Phước Thể

Gió

26.25

41

NMĐ gió Cà Mau 1A

Gió

88

42

NMĐ gió Cà Mau 1B

Gió

88

43

NMĐ gió Cà Mau 1C

Gió

88

44

NMĐ gió Cà Mau 1D

Gió

86

45

NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre

Gió

30

46

NMĐ gió Thanh Phong Giai đoạn 1

Gió

29.7

47

NMĐ gió Duyên Hải (V1-4)

Gió

48

48

NMĐ gió Số 2 - Sóc Trăng

Gió

30

49

NMĐ gió Số 18 - Sóc Trăng

Gió

22.4

50

NMĐ gió Hướng Linh 3

Gió

30

51

NMĐ gió Chế biến Tây Nguyên

Gió

50

52

NMĐ gió Phát triển miền núi

Gió

50

53

NMĐ gió Đăk N'Drung 1

Gió

100

54

NMĐ gió Đăk N'Drung 2

Gió

100

55

NMĐ gió Đăk N'Drung 3

Gió

100

56

NMĐ gió Hòa Thắng 2.2

Gió

19.8

57

NMĐ gió Tân Tấn Nhật - Đăk Glei

Gió

50

58

NMĐ gió Ia Pech 2

Gió

50

x

x

59

NMĐ gió Song An

Gió

46.2

x

x

60

NMĐ gió Hướng Linh 4

Gió

30

61

NMĐ gió Hòa Đông

Gió

30

x

62

NMĐ gió Lạc Hòa

Gió

30

x

63

NMĐ gió Nexif Energy Bến Tre Giai đoạn 2,3

Gió

50

64

NMĐ gió Tân Ân 1 - Giai đoạn 2021 - 2025

Gió

45

x

x

65

NMĐ gió Phong Điện 1 - Bình Thuận Giai đoạn 2

Gió

30

66

NMĐ gió TNC Quảng Trị 1

Gió

50

67

NMĐ gió TNC Quảng Trị 2

Gió

50

68

NMĐ gió Thiên Phú

Gió

30

69

NMĐ gió Thiên Phú 2

Gió

30

70

NMĐ gió Lig Hướng Hóa 2

Gió

48

71

NMĐ gió Tân Hợp

Gió

38

72

NMĐ gió Cư Né 1

Gió

50

73

NMĐ gió Cư Né 2

Gió

50

74

NMĐ gió Krông Búk 1

Gió

50

75

NMĐ gió Krông Búk 2

Gió

50

76

NMĐ gió Xanh Sông Cầu Giai đoạn 1

Gió

49.5

77

NMĐ gió Tân Ân 1 Giai đoạn 2021 - 2025 (công suất 30MW)

Gió

30

x

78

NMĐ gió Số 19 Bến Tre

Gió

50

79

NMĐ gió Số 20 Bến Tre

Gió

50

80

NMĐ gió Hải Anh

Gió

40

81

NMĐ gió Sunpro

Gió

29.4

82

NMĐ gió Lạc Hòa Giai đoạn 1

Gió

5

83

NMĐ gió Ia Pech

Gió

33.5

x

x

84

NMĐ mặt trời Krông Pa 2

Mặt trời

39.516

85

NMĐ mặt trời Ngọc Lặc

Mặt trời

45

Theo EVN, qua quá trình rà soát hồ sơ, đàm phán và căn cứ cơ sở Thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà tại Thông báo số 182/TB-VPCP ngày 17/5/2023, trong số 37 dự án đã gửi hồ sơ, thì đến ngày 24/5/2023 EVN nhận được đề nghị áp dụng giá tạm của 24 dự án. Hai Bên đã họp và thống nhất các nội dung như sau:

Thứ nhất: Giá mua điện tạm (chưa bao gồm thuế VAT) bằng 50% giá trần của khung giá phát điện cho từng loại hình nhà máy điện quy định tại Quyết định số 21/QĐ-BCT ngày 7/1/2023 của Bộ Công Thương.

Thứ hai: Giá mua điện chính thức và việc quyết toán tiền điện sẽ thực hiện theo hướng dẫn/quyết định của cấp có thẩm quyền.

Về kết quả thực hiện đàm phán, đến nay đã có 19 dự án (hoặc một phần dự án) đã được Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm và ký hợp đồng mua bán điện.

Cụ thể, về các dự án điện gió gồm có: Nam Bình 1, VPL Bến Tre, Yang Trung, Chơ Long, Hưng Hải Gia Lai, Lạc Hòa 2, Hòa Đông 2, Viên An, Hanbaram, Hướng Hiệp 1, Tân Phú Đông, Hiệp Thạnh, Ia Le 1, Hướng Linh 7.

Về các dự án điện mặt trời gồm có: Phù Mỹ 1, Phù Mỹ 3, Thiên Tân 1.2, Thiên Tân 1.3 và nhà máy điện mặt trời tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (450 MWac) với công suất tổng cộng 1.347 MW đã được Bộ Công Thương phê duyệt, thông qua giá tạm. Hiện EVNEPTC và chủ đầu tư đang phối hợp để sớm ký kết hợp đồng mua bán điện.

Với dự án điện gió Nhơn Hội giai đoạn 2, công suất 30 MW đã hoàn thành đàm phán, hiện đang hoàn thiện thủ tục để sớm trình Bộ Công Thương phê duyệt giá tạm.

Ngoài ra, còn có 4 dự án với công suất tổng cộng 154 MW (gồm các nhà máy điện gió: Số 5 - Hạnh Hải 2, 3, 4 và Cầu Đất), EVNEPTC và chủ đầu tư vừa tiến hành đàm phán vừa tiếp tục rà soát hồ sơ để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định./.

BBT TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động