RSS Feed for 6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 18/05/2024 20:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

 - Tổng công ty Đông Bắc được thành lập năm 1994, với chức năng, nhiệm vụ là khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong suốt 18 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh.

 

>> Nâng mức bồi dưỡng người lao động khai thác khoáng sản trong hầm lò
>> Chính thức giảm thuế xuất khẩu than về mức 10%
>> Giải quyết sự cố mỏ bằng phần mềm giải tam giác nổ

Thiếu tướng Phạm Ngọc Tuyển - Chủ tịch, Tổng giám đốc
Tổng công ty Đông Bắc

Từ những năm đầu chỉ là một doanh nghiệp nhỏ, với trên 20 đầu mối đơn vị khai thác than của Quân đội trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh, sản lượng khoảng 600 ngàn tấn than/năm. Đến nay, Tổng công ty Đông Bắc đã trở thành một doanh nghiệp có uy tín và phát triển toàn diện, hoạt động sản xuất kinh doanh đa ngành. Thương hiệu “Đông Bắc” đã được đánh giá, xếp hạng thứ 100 trong tốp 500 doanh nghiệp lớn của Việt Nam. Sản lượng than tăng mạnh, năm 2011 đạt gần 4,8 triệu tấn, doanh thu đạt 10.649 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hàng trăm tỷ đồng mỗi năm.

Các khu vực mỏ Tổng công ty Đông Bắc được giao quản lý và khai thác phân bố rải rác ở nhiều nơi dọc tỉnh Quảng Ninh, từ Đông Triều, Uông Bí, Hòn Gai đến Mông Dương, Khe Chàm và ở một số tỉnh khác như: Bắc Giang, Ninh Bình… diện khai thác nhỏ lẻ, phân tán, điều kiện địa chất mỏ phức tạp.

Để đạt được sản lượng than tăng trung bình hằng năm (năm 2006 đạt: 3.636.274 tấn; năm 2007: 4.057.091 tấn; năm 2008: 4.366.586 tấn… và năm 2011 đạt là: 4.705.213 tấn) trong những năm gần đây, ngoài việc duy trì và phát triển khai thác ở các mỏ lộ thiên, Tổng công ty Đông Bắc đã tăng cường đầu tư đổi mới công nghệ trong khai thác các mỏ than hầm lò, nhằm nâng cao năng suất lao động, mức độ an toàn, đáp ứng nhu cầu sản lượng ngày càng gia tăng, chuẩn bị các diện khai thác hầm lò khi trữ lượng than có thể khai thác lộ thiên đang dần cạn kiệt.

Từ năm 2007 - 2008, Tổng công ty đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ - Vinacomin triển khai áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật công nghệ vào thực tiễn sản xuất và đã thu được những kết quả tốt đẹp, trong đó có thể kể đến các dự án đầu tư áp dụng thử nghiệm các loại giá khung thủy lực di động tại khu Nam Khe Tam. Giá khung ZH2000/15/35Z được áp dụng tại lò chợ vỉa 10 mức +45 đến +140 có chiều dày vỉa từ 2,2 - 3,1m, góc dốc vỉa  35o; giá khung GK/1600/1.6/2.4/HTD được áp dụng tại lò chợ vỉa 11 mức +105 - +145 có chiều dày vỉa 4,5m góc dốc vỉa trung bình 400 (do Công ty TNHH MTV 86 quản lý khai thác).

Sau một thời gian khai thác thử nghiệm, các công trình hợp tác đã mang lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật, giảm tổn thất tài nguyên và nâng cao mức độ an toàn, cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động. Lò chợ giá khung ZH2000/15/35Z cho sản lượng khai thác trung bình đạt 555 tấn/ngày/đêm, tương đương với công suất lò chợ 166.000 tấn/năm, năng suất lao động đạt 5,6 tấn/công/ca, tổn thất than 12% (trong cùng điều kiện, công nghệ khai thác sử dụng cột thủy lực đơn - xà khớp đạt sản lượng khoảng 65.000 - 80.000 tấn/năm, năng suất lao động từ 2,5 - 2,8 tấn/công/ca, tổn thất than theo công nghệ khoảng 25 - 30%).

Lò chợ giá GK/1600/1.6/2.4/HTD đạt sản lượng khai thác trung bình đạt 280 tấn/ngày/đêm (tương đương với công suất lò chợ 85.000 tấn/năm), năng suất lao động đạt được 3,9 tấn/công/ca, tổn thất than theo công nghệ 20,5%.

Đối với khu vực mỏ Khe Chuối (do Công ty TNHH MTV 91 quản lý và khai thác), Tổng công ty cũng đã phối hợp với Viện nghiên cứu lựa chọn và thiết kế giải pháp điều khiển đá vách hợp lý cho điều kiện vỉa 4 mức +300 - +360 bằng công nghệ lò chợ dài chống giữ bằng cột thủy lực đơn, điều khiển đá vách bằng các cũi lợn.

Cũng tại khu vực này, hai bên đã phối hợp nghiên cứu đánh giá điều kiện địa chất và tổng hợp trữ lượng các vỉa dốc đứng, lựa chọn áp dụng công nghệ lò dọc vỉa phân tầng kết hợp sử dụng lỗ khoan đường kính lớn. Công trình này sẽ được triển khai thực hiện trong thời gian tới.

Các khu vực khác như: mỏ than Đồng Rì (ở Bắc Giang do Công ty TNHH MTV 45 quản lý khai thác) có điều kiện vỉa dày, dốc thoải cũng đã được hai bên khảo sát, đánh giá điều kiện địa chất mỏ, đề xuất công nghệ khai thác hợp lý và sẽ được triển khai thực hiện.

Ngoài ra, để nâng cao tốc độ đào lò, nâng cao độ ổn định đường lò trong điều kiện đất đá yếu, trương nở, áp lực mỏ lớn, giảm giá thành mét lò, hai bên đã phối hợp triển khai áp dụng nhiều giải pháp kỹ thuật vào thực tiễn sản xuất của các đơn vị trong Tổng công ty như: chống lò bằng vì neo, bê tông phun, vì neo chất dẻo cốt thép, nổ mìn bằng kíp nổ vi sai phi điện… Những công trình hợp tác trong khai thác than hầm lò đã đem lại hiệu quả kinh tế kỹ thuật không nhỏ, sản lượng than hầm lò trong những năm gần đây tăng đáng kể, đóng góp gần 50% trong tổng sản lượng than của toàn Tổng công ty.

 

Các mỏ than hầm lò của Tổng công ty Đông Bắc được xác định có độ chứa khí cao. Để phòng ngừa nguy cơ tiềm ẩn về cháy nổ khí mêtan, ngoài việc phối hợp thực hiện công tác lấy mẫu, phân tích xác định độ chứa khí, kiểm định định kỳ thiết bị điện phòng nổ dùng trong mỏ hầm lò, đào tạo huấn luyện cán bộ, chiến sĩ nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nội quy, kỹ thuật an toàn.

Năm 2008, Tổng công ty Đông Bắc đã phối hợp với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ lập dự án đầu tư, thiết kế, lắp đặt đưa vào hoạt động 6 hệ thống tự động quan trắc tập trung khí mêtan ở các khu vực khai thác của Công ty TNHH MTV 35, Công ty TNHH MTV 790, Công ty TNHH MTV 86, Công ty TNHH MTV 91, Công ty TNHH MTV 45. Các hệ thống này đã giúp cho các đơn vị kiểm soát và phòng chống cháy nổ khí.

Ngoài ra, trong năm 2010 và 2011, Tổng công ty và Viện Khoa học Công nghệ Mỏ đã phối hợp thiết kế, lắp đặt và đưa vào hoạt động dây chuyền tuyển than bằng công nghệ huyền phù tự sinh nhằm nâng cao chất lượng than và tận thu than trong bã sàng, thực hiện kiểm toán năng lượng, đánh giá hiện trạng sử dụng năng lượng và đề xuất các giải pháp tiết kiệm năng lượng ở các đơn vị trong Tổng công ty như Công ty TNHH MTV 86, Công ty TNHH MTV 45…

Để phát triển sản xuất, đáp ứng nhu cầu sản lượng, góp phần đảm bảo Quy hoạch phát triển của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam đến năm 2020 có tính đến năm 2030, Tổng Công ty Đông Bắc đã thống nhất những nội dung hợp tác với Viện Khoa học Công nghệ Mỏ trong nghiên cứu đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất trong năm 2012 và những năm tiếp theo, bao gồm: 

Nghiên cứu đánh giá hiện trạng và đề xuất các giải pháp kỹ thuật, công nghệ khai thác phù hợp với điều kiện địa chất, công nghệ khai thác hỗn hợp hầm lò và lộ thiên các mỏ than thuộc Tổng công ty Đông Bắc; nghiên cứu, đánh giá và áp dụng thử nghiệm các thiết bị cơ giới đào lò và khai thác than phù hợp với quy mô và công suất của các mỏ; đề xuất các giải pháp hiện đại hóa hệ thống vận tải trong hầm lò…

Triển khai nghiên cứu áp dụng các giải pháp kỹ thuật tổng thể để chống giữ các đường lò có áp lực mỏ lớn; áp dụng chống lò bằng vì neo, áp dụng kíp nổ vi sai phi điện nhằm nâng cao hiệu quả nổ mìn, giảm chi phí thuốc nổ, tăng tốc độ đào lò.

Phối hợp thực hiện công tác xác định độ chứa khí mêtan, kiểm định thiết bị điện phòng nổ sử dụng trong mỏ hầm lò, đào tạo nâng cao nhận thức về an toàn phòng chống cháy nổ khí mêtan và bụi than, xây dựng trạm giám sát khí mỏ trung tâm tại văn phòng Tổng công ty, kết nối các trạm giám sát khí mỏ từ xa qua mạng Internet, đầu tư hệ thống tự động quan trắc khí mỏ và các vấn đề về thông gió, thoát khí, thoát nước mỏ… 

Phối hợp nghiên cứu, tư vấn, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực sàng tuyển, chế biến than nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất của các đơn vị thuộc.

Phối hợp triển khai kiểm toán năng lượng ở tất cả các đơn vị thuộc Tổng công ty, lập dự án, thiết kế lắp đặt các hệ thống giám sát quản lý điện năng, đầu tư lắp đặt hệ thống giám sát người ra vào lò và định vị nhân sự trong lò…

Nghiên cứu, đánh giá các thông số và công nghệ khoan nổ mìn cho các mỏ lộ thiên có quy mô nhỏ, khai trường hẹp; nghiên cứu dịch động bờ mỏ; xây dựng bản đồ nham thạch để làm cơ sở xây dựng phương án khoan nổ mìn hợp lý và xác định chi phí bốc xúc đất đá tối ưu…


Hiện tại, các chương trình hợp tác này đang được các đơn vị của hai bên tập trung lập kế hoạch triển khai thực hiện. Với truyền thống vẻ vang, CBCNV Đông Bắc đang ra sức thi đua lao động sáng tạo, mạnh mẽ tiến quân vào khoa học, nắm bắt và làm chủ công nghệ thiết bị hiện đại, chắc chắn sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trên mặt trận kinh tế.

Đồng thời, luôn chấp hành nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; xây dựng đơn vị vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; không ngừng nâng cao sức mạnh tổng hợp, chất lượng huấn luyện, rèn luyện kỷ luật và khả năng sẵn sàng chiến đấu, góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, bảo vệ chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và sự bình yên của Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

NangluongVietnam.vn

 

BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

 

 


Hình ảnh: Rước linh cữu Cựu Quốc vương Sihanouk về nước
Hôm nay, Trung Quốc tập trận ở biển Hoa Đông
Giữa tâm chấn các cuộc chiến mới

Nguyên Chủ tịch Sudico đối mặt án kỷ luật về Đảng

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động