RSS Feed for cứu đánh giá Thứ ba 25/06/2024 15:35
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Bộ Quốc phòng quản lý toàn diện Tổng công ty Đông Bắc

Bộ Quốc phòng quản lý toàn diện Tổng công ty Đông Bắc

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ký kết văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc "Bộ Quốc phòng quản lý toàn diện Tổng công ty Đông Bắc".
6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc được thành lập năm 1994, với chức năng, nhiệm vụ là khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong suốt 18 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh.
Phiên bản di động