RSS Feed for Tổng Đông Thứ ba 25/06/2024 16:47
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Thị trường năng lượng Việt Nam: Những vấn đề cấp thiết (Kỳ 4)

Thị trường năng lượng Việt Nam: Những vấn đề cấp thiết (Kỳ 4)

Để đáp ứng nhu cầu than, Quy hoạch 60 đã đề ra chủ trương nhập khẩu than và đầu tư ra nước ngoài khai thác than đưa về nước. Tuy nhiên, việc nhập khẩu than dài hạn với khối lượng hàng chục triệu đến hơn trăm triệu tấn/năm là vô cùng khó khăn do nguồn cung than ngày càng hạn chế trong khi nhu cầu than của các nước ngày càng tăng với sự cạnh tranh quyết liệt trên thị trường.
Bộ Quốc phòng quản lý toàn diện Tổng công ty Đông Bắc

Bộ Quốc phòng quản lý toàn diện Tổng công ty Đông Bắc

Ngày 10/9, Bộ Quốc phòng và Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã ký kết văn bản thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc "Bộ Quốc phòng quản lý toàn diện Tổng công ty Đông Bắc".
Tổng công ty Đông Bắc - doanh nghiệp “Vì Môi trường xanh Quốc gia 2013”

Tổng công ty Đông Bắc - doanh nghiệp “Vì Môi trường xanh Quốc gia 2013”

Tổng công ty Đông Bắc vừa nhận giải thưởng “Vì Môi trường xanh Quốc gia 2013” do Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam tổ chức, vì những thành tích đã đạt được trong công tác bảo vệ môi trường hướng đến sự phát triển bền vững của cả cộng đồng.
6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc được thành lập năm 1994, với chức năng, nhiệm vụ là khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong suốt 18 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh.
Phiên bản di động