RSS Feed for Than Thống Nhất và mục tiêu giảm tổn thất trong khai thác | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 05/12/2023 15:11
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Than Thống Nhất và mục tiêu giảm tổn thất trong khai thác

 - Trong khai thác, nhất là khai thác than hầm lò, giảm tổn thất, tiết kiệm tài nguyên luôn là vấn đề quan trọng của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) nói chung, cũng như Công ty Than Thống Nhất - TKV nói riêng. Trong những năm gần đây, bằng nhiều giải pháp đồng bộ, Công ty Than Thống Nhất - TKV đã có nhiều cố gắng trong việc giảm tổn thất than khai thác, nhằm phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất trong khai thác than xuống còn 23% vào năm 2020.

Than Thống Nhất đầu tư vào phát triển bền vững
Than Thống Nhất tạo đột phá từ đào lò bằng vì neo

Công nhân Công ty Than Thống Nhất khoan tiến gương lò chợ +13 đến -35.

Công nhân Công ty Than Thống Nhất khoan tiến gương lò chợ +13 đến -35.

Công ty Than Thống Nhất xác định, đẩy mạnh cơ giới hóa là giải pháp quan trọng giúp Công ty giảm tổn thất trong khai thác than. Cụ thể, bằng việc chỉ đạo xây dựng các phương án kỹ thuật áp dụng công nghệ khai thác phù hợp, áp dụng các biện pháp khai thác trụ bảo vệ… để giảm tỷ lệ tổn thất, tiết kiệm tài nguyên. Bên cạnh đó là giải pháp điều hành tiết kiệm các chỉ tiêu công nghệ, đặc biệt là các giải pháp quản lý chất lượng than để nâng cao hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Đồng thời, duy trì và tiếp tục đầu tư thiết bị công nghệ để quản lý sản phẩm... 

Tuy nhiên, việc tổ chức khai thác than với tỷ lệ tổn thất thấp luôn là một thách thức không nhỏ đối với Công ty, bởi trong thiết kế kỹ thuật khai thác hầm lò, có những tổn thất do không thể khai thác được, liên quan chủ yếu đến điều kiện địa chất, đó là các phần vỉa mỏng, các khu vực có địa chất phức tạp, phay phá bị vò nhàu trong quá trình dịch chuyển...

Từ nay đến năm 2020, nhằm tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất than khai thác hầm lò xuống còn 23%. Công ty chỉ đạo các đơn vị, phân xưởng khai thác loại bỏ đất đá, tạp chất nhằm nâng cao chất lượng than trong khai thác. Đồng thời đẩy mạnh áp dụng công nghệ mới phù hợp nhằm tăng năng suất, chất lượng sản phẩm.

Bên cạnh đó, Than Thống Nhất sẽ duy trì 100% số lò chợ sử dụng giá khung ZH và giá xích, có kế hoạch mua sắm thiết bị giá để thay thế và có kế hoạch cụ thể để khai thông diện sản xuất, lựa chọn các dây chuyền công nghệ khấu tối ưu, như giá khung di động và công nghệ bán cơ giới hóa để phù hợp với áp lực và thu hồi than nóc công nghệ khấu vỉa dày phân lớp.

Xác định đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ là nhiệm vụ trọng tâm nhằm hạ giá thành khai thác, tiết kiệm tài nguyên ngay trong khâu kỹ thuật cơ bản, Công ty đang tiến hành nghiên cứu giải pháp công nghệ chống giữ, khai thác lò chợ, cơ giới hóa từng phần trong quá trình khai thác lò chợ (dự kiến đưa công nghệ máy khấu kết hợp với giá khung cải tiến) vào khai thác chợ tại dự án khai thác hầm lò xuống sâu mức -35 khu Lộ Trí, để nâng cao năng suất sản lượng khai thác lò chợ, giảm số lượng lò chợ xuống còn 10 lò chợ vào năm 2020 với công suất đạt gần 2,0 triệu tấn/năm.

Ngoài ra, để nâng cao tỷ lệ than thu hồi trong quá trình khai thác lò chợ, Công ty dự kiến đầu tư 1 lò chợ giá khung cải tiến kết hợp 2 máng cào (1 máng cào gương và 1 mang cào thu hồi) nhằm nâng cao năng suất, tỉ lệ thu hồi than nóc cũng như khấu gương; Chỉ đạo đảm bảo kỹ thuật cơ bản tăng chiều cao lò chợ, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thu hồi than.

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, thăm dò

Bên cạnh việc hiện đại hóa trong khai thác, công tác tư vấn, thiết kế được xem là yếu tố rất quan trọng. Thiết kế hệ thống mở vỉa, khai thác luôn có sự liên hệ chặt chẽ với các công nghệ khai thác và quá trình áp dụng các tiến bộ kỹ thuật khác.

Đặc biệt là việc thăm dò huy động tài nguyên luôn là nhiệm vụ đi đầu, mang tính chất quyết định để có thể khai thác triệt để các vỉa than, ngay cả đối với các vỉa mỏng hay điều kiện địa chất phức tạp.

Trong năm 2018, Công ty dự kiến phối hợp cùng Viện Khoa học công nghệ Mỏ xây dựng Đề tài tính toán xác định trụ bảo vệ hợp lý cho từng khu vực cụ thể để tăng độ ổn định cho hệ thống lò dọc vỉa thông gió, vận tải và thu hồi tối đa than ở các trụ bảo vệ. Theo đó, Công ty sẽ căn cứ vào tình hình vỉa lớp để xây dựng kế hoạch ngắn hạn và dài hạn trình Tập đoàn. Cập nhật tình trạng vỉa lớp kịp thời để giao kế hoạch hợp lý cho các phân xưởng sản xuất trong tháng.

Ngoài ra, để làm tốt công tác quản lý tài nguyên, Công ty tập trung thăm dò than để nâng cấp trữ lượng thuộc dự án hầm lò dưới mức -35 khu Lộ Trí, phục vụ khai thác hiệu quả. Nghiên cứu áp dụng các chuẩn mực quốc tế trong việc đánh giá nguồn tài nguyên, trữ lượng than phục vụ thiết kế mỏ, thực hiện hoàn thiện các Đề án thăm dò để xin cấp phép khai thác.

Đồng thời, phối hợp cùng Viện Khoa học công nghệ Mỏ hoàn thiện đề tài khai thác vỉa dốc đứng, trển khai áp dụng thử nghiệm trong năm 2018 để khai thác phần tài nguyên dốc của khu Lộ Trí, với sản lượng (~5,0 triệu tấn).

Bên cạnh đó, một trong các giải pháp giúp Công ty giảm tỷ lệ tổn thất, khai thác tối đa tài nguyên là thực hiện tốt công tác trắc địa trong khai thác than hầm lò, chỉ đạo đào lò đúng hướng, độ dốc thiết kế, không có mét lò đào sai để giảm chi phí, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao hệ số khấu, hệ số thu hồi trong quá trình khai thác lò chợ.

Mục tiêu đến năm 2020 tỷ lệ thu hồi than khấu đạt 97%, tỷ lệ than thu hồi đạt 85%. Tổng hợp tài liệu địa chất phục vụ lập kế hoạch tận thu khai thác tối đa diện tích than nhỏ lẻ, các trụ bảo vệ khu vực Lộ trí, Yên Ngựa để giảm tổn thất than đến năm 2020 còn 23%, như thực hiện rà soát lại bản đồ khai thác, tổ chức khai thác lại phần trụ bảo vệ còn để lại mức +18/+54 nhằm khai thác triệt để tài nguyên.

VŨ THỦY - THAN THỐNG NHẤT

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động