RSS Feed for thất than Thứ ba 25/06/2024 16:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Vinacomin nỗ lực giảm tổn thất than trong khai thác

Vinacomin nỗ lực giảm tổn thất than trong khai thác

Đầu tư cho nghiên cứu và áp dụng các giải pháp kỹ thuật để giảm tổn thất than không những có ý nghĩa bảo vệ và tiết kiệm tài nguyên, mà còn đem lại những hiệu quả kinh tế to lớn. Những năm gần đây, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin) đã có những bước tiến dài trong nỗ lực giảm tổn thất khai thác.
6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc được thành lập năm 1994, với chức năng, nhiệm vụ là khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong suốt 18 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh.
Phiên bản di động