RSS Feed for huấn luyện Thứ hai 17/06/2024 20:21
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
PC Lạng Sơn với công tác “Năm văn hoá an toàn và kỷ luật lao động”

PC Lạng Sơn với công tác “Năm văn hoá an toàn và kỷ luật lao động”

Ngày 11/7/2014 Công ty Điện lực Lạng sơn đã tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 về công tác AT-VSLĐ và “Năm Văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”.
Ngành Than tăng cường bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Ngành Than tăng cường bảo vệ tài nguyên, ranh giới mỏ

Nhằm ổn định các diện sản xuất tại nhiều khu vực trên địa bàn, các công ty than đã có nhiều biện pháp quyết liệt trong quản lý ranh giới mỏ, đồng thời chú trọng khai thác bền vững gắn với bảo vệ môi trường.
Đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại các mỏ than

Đảm bảo quyền lợi cho người lao động tại các mỏ than

Tại các công ty than thành viên của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (Vinacomin), dù rất nhiều chỉ tiêu kế hoạch phải thực hiện, nhưng với các đơn vị, quyền lợi của người lao động luôn được đặt lên hàng đầu. Chính vì vậy, công tác an toàn lao động, các chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế… đã được các đơn vị quan tâm thực hiện rất đầy đủ và kịp thời.
Vinacomin và 5 nhóm giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Vinacomin và 5 nhóm giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin, vừa tổ chức tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2012 và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn năm 2013. Dưới đây là lược ghi kết luận của Hội nghị về 5 nhóm giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn, sự cố trong năm 2013, dần tiến tới mục tiêu tai nạn bằng không.
PV Gas đảm bảo an ninh - an toàn công trình dầu khí

PV Gas đảm bảo an ninh - an toàn công trình dầu khí

Tổng Công ty Khí Việt Nam - PV Gas là một trong những Tổng công ty chủ lực - đơn vị thành viên của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam (PVN), giữ vai trò chủ đạo trong ngành công nghiệp Khí toàn quốc, với nhiệm vụ chính là thu gom, vận chuyển, tàng trữ, chế biến, phân phối và kinh doanh các sản phẩm khí.
6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

6 nội dung phát triển bền vững Tổng công ty Đông Bắc

Tổng công ty Đông Bắc được thành lập năm 1994, với chức năng, nhiệm vụ là khai thác, chế biến, kinh doanh than, khoáng sản và thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng. Trong suốt 18 năm xây dựng và phát triển, tập thể cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên chức, lao động luôn quán triệt sâu sắc đường lối của Đảng về kết hợp hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, nêu cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, ý thức tổ chức kỷ luật, khắc phục khó khăn, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xây dựng Tổng công ty ngày càng lớn mạnh.
Than Đèo Nai tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Than Đèo Nai tổ chức huấn luyện an toàn vệ sinh lao động

Để hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn lao động cho người, sự cố đối với thiết bị công trình… Công ty cổ phần Than Đèo Nai - Vinacomin vừa tổ chức lớp huấn luyện an toàn định kỳ năm 2012 cho 37 cán bộ là trưởng phòng, quản đốc đang công tác tại các công trường, phân xưởng, phòng ban…
Phiên bản di động