RSS Feed for Vinacomin và 5 nhóm giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 12:15
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vinacomin và 5 nhóm giải pháp đảm bảo an toàn vệ sinh lao động

 - Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam - Vinacomin, vừa tổ chức tổng kết công tác an toàn vệ sinh lao động năm 2012 và triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn năm 2013. Dưới đây là lược ghi kết luận của Hội nghị về 5 nhóm giải pháp nhằm hạn chế thấp nhất những tai nạn, sự cố trong năm 2013, dần tiến tới mục tiêu tai nạn bằng không.

>> Ngành Than Việt Nam tổng kết năm 2012 và triển khai nhiệm vụ năm 2013
>> Ngành Than Việt Nam đi qua 'tâm bão' năm 2012
>> Tạo bước phát triển đột phá cho Vinacomin
>> Mục tiêu tiêu thụ 4 triệu tấn than trong tháng đầu tiên của năm mới

 

Một là, nhóm giải pháp về kỹ thuật an toàn: Đầu tư đổi mới công nghệ, cải thiện điều kiện làm việc, đảm bảo môi trường an toàn cho người lao động, phòng ngừa sự cố. 

Tổ chức rút kinh nghiệm thật chi tiết các vụ tai nạn đã xảy ra. Rà soát, hoàn thiện các quy trình, quy định, hồ sơ quản lý kỹ thuật an toàn phù hợp với tình hình thực tế.

Kiểm tra, nếu môi trường lao động không đảm bảo hợp lý từ thiết kế thì chủ đầu tư phải phối hợp và yêu cầu đơn vị tư vấn điều chỉnh kịp thời. Tăng cường công tác đánh giá, dự báo nguy cơ mất an toàn. Đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng công nghệ phù hợp, tiên tiến trong đào lò, khai thác. Riêng các đơn vị sản xuất than hầm lò phải kiểm soát bằng được về khí mỏ, áp lực mỏ, nước mỏ và quản lý chặt chẽ người ra, vào mỏ.

Hai là, nhóm giải pháp về tổ chức bộ máy an toàn: Tổ chức nghiên cứu, rà soát để xây dựng chức năng, nhiệm vụ quyền hạn của hệ thống quản lý kỹ thuật, hệ thống quản lý giám sát an toàn và chỉ huy sản xuất trong lĩnh vực an toàn vệ sinh lao động đảm bảo khoa học, gọn nhẹ, hoạt động hiệu quả và phù hợp với điều kiện, yêu cầu phát triển của Tập đoàn.

Tham khảo các mô hình quản lý an toàn của một số Tập đoàn trong và ngoài nước để học tập kinh nghiệp áp dụng.

Ba là, nhóm giải pháp về huấn luyện, tuyên truyền: Tổ chức huấn luyện về an toàn định kỳ, phòng chống cháy nổ, quản lý và sử dụng vật liệu nổ công nghiệp, cấp chứng chỉ cho những người làm việc có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Người huấn luyện phải là người có đủ năng lực theo quy định và theo nguyên tắc cấp trên trực tiếp huấn luyện cấp dưới.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào xây dựng văn hóa doanh nghiệp, văn hóa an toàn lao động, văn hóa an toàn giao thông để không ngừng nâng cao nhận thức, ý thức và ứng xử có văn hóa của cán bộ, người lao động trong doanh nghiệp và trong công tác an toàn lao động, an toàn giao thông.

Các đơn vị sản xuất hầm lò lập ra các biện pháp kỹ thuật an toàn phải phù hợp, dễ đọc, dễ hiểu, dễ phổ biến. Đưa môn học “Kỹ năng phòng tránh rủi ro” vào học tại các trường dạy nghề của Tập đoàn.

Bốn là, nhóm giải pháp về thực hiện pháp luật an toàn vệ sinh lao động: Chấn chỉnh công tác khai báo điều tra tai nạn, sự cố. Công khai giải thích rõ nguyên nhân xảy ra tai nạn và giải quyết thỏa đáng về quyền lợi của người lao động khi bị xảy ra tai nạn. Lãnh đạo các đơn vị phải chịu trách nhiệm trước Tổng giám đốc và pháp luật nếu thực hiện sai quy định và để có đơn thư khiếu nại về công tác an toàn, vệ sinh lao động.

Nâng cao hơn nữa hiệu quả lãnh đạo của hệ thống chính trị từ Tập đoàn đến các đơn vi thành viên. Đặc biệt là phải phối hợp thực hiện tốt các nội dung Nghị quyết liên tịch giữa chuyên môn, công đoàn và đoàn thanh niên các cấp đã đặt ra.

Năm là, nhóm giải pháp về thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra, tự kiểm tra: Năm 2013, Tập đoàn phối hợp kiểm tra an toàn vệ sinh lao động với thanh tra an toàn vệ sinh lao động của Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Công thương theo định kỳ. Đồng thời, tham gia vào xây dựng Luật an toàn vệ sinh lao động, dự kiến áp dụng vào cuối năm 2014.

Các đơn vị thành viên phải tiếp tục nâng cao công tác tự chủ an toàn tại các đơn vị. Xây dựng kế hoạch kiểm tra toàn diện, kiểm tra theo chuyên đề, để từ đó kịp thời phát hiện các nguy cơ mất an tàn lao động và có biện pháp phòng tránh. Trong năm 2013, Tập đoàn sẽ tổ chức cho các đơn vị kiểm tra chéo về an toàn vệ sinh lao động giữa các đơn vị. 

Cùng với việc duy trì ổn định sản xuất của Tập đoàn, công tác an toàn vệ sinh lao động của các đơn vị được đặt là nhiệm vụ hàng đầu, Vinacomin yêu cầu người đứng đầu đơn vị phải đặc biệt quan tâm hơn nữa để triển khai các nhiệm vụ, giải pháp an toàn một cách quyết liệt, nhằm cải thiện điều kiện làm việc cho người lao động, đảm bảo sản xuất an toàn, giảm thiểu tai nạn lao động, sự cố, tiến dần tới mục tiêu tai nạn bằng không theo khẩu hiệu trong năm 2013: “An toàn - Ổn định - Hiệu quả - Phát triển”.

CÁC BÀI VIẾT BẠN ĐỌC QUAN TÂM

Mỹ - Nga và cuộc đua không quân chiến lược
"Nhận diện lợi ích nhóm"
Trung Quốc là mối đe dọa quân sự lớn
Việt Nam là trụ cột chính sách Biển Đông của Ấn Độ
Triều Tiên không thể cải cách theo mô hình Việt Nam?

Nguồn: Vinacomin

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động