RSS Feed for PC Lạng Sơn với công tác “Năm văn hoá an toàn và kỷ luật lao động” | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Chủ nhật 19/05/2024 18:16
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

PC Lạng Sơn với công tác “Năm văn hoá an toàn và kỷ luật lao động”

 - Ngày 11/7/2014 Công ty Điện lực Lạng sơn đã tổ chức Hội nghị truyền hình trực tuyến sơ kết 6 tháng đầu năm 2014 về công tác AT-VSLĐ và “Năm Văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”.

>> EVN NPC cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu sáu tháng đầu năm
>> EVN NPC nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng

Ông Phạm Minh Tuấn - Phó Giám đốc Công ty Điện lực Lạng Sơn chủ trì hội nghị

Theo báo cáo của PC Lạng Sơn, trong 6 tháng đầu năm 2014, thực hiện kế hoạch công tác AT-VSLĐ năm 2014 và chương trình “Năm Văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động” Công ty đã triển khai các nội dung thực hiện đảm bảo an toàn trong SXKD của đơn vị.; Tuyên truyền phổ biến đầy đủ tới CBCNV các Chỉ thị, Nghị quyết, các văn bản chỉ đạo về công tác AT-VSLĐ, nội quy lao động của Tổng công ty Điện lực miền Bắc; Tổ chức ký cam kết thực hiện 8 nội dung giữa giám đốc điện lực, Quản đốc phân xưởng, chủ tịch công đoàn các đơn vị với Giám đốc Công ty và chủ tịch công đoàn Công ty và CBCNV tại các đơn vị trực thuộc cam kết với lãnh đạo điện lực thực hiện 04 nội dung theo Nghị quyết số: 5270 NQLT-EVNNPC-CĐ ngày 6/12/2013 của Tổng giám đốc và Ban thường vụ Công đoàn Tổng công ty Điện lực miền Bắc. In thẻ “04 nội dung cần phải nhớ về công tác ATLĐ” với số lượng 600 thẻ và  cấp phát cho 100% người lao động, yêu cầu CBCNV học thuộc và mang theo khi đi làm.

Thực hiện bồi huấn và kiểm tra Quy trình quy phạm xếp bậc an toàn cho CBCNV trực tiếp sản xuất gồm: 476 đồng chí. Kết hợp với Công ty Cổ phần hợp tác Đào tạo và Phát triển nhân tài huấn luyện cho cán bộ quản lý theo Thông tư 27/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013. Triển khai đầy đủ công tác huấn luyện hàng tuần, tháng cho CBCNV trực tiếp sản xuất các nội dung: Trình tự các bước thực hiện công tác trên lưới điện, biện pháp an toàn cho từng công việc, thực hành trên hiện trường được trên 2.856 lượt người. Tham gia lập duyệt các Phương án thi công và biện pháp an toàn, kiểm tra đột xuất tại hiện trường, phúc tra và tổng kiểm tra công tác AT-VSLĐ 6 tháng đầu năm 2014. Chính quyền cùng Công đoàn Công ty và Phòng TTAT kiểm tra được 87 lần. Công đoàn các đơn vị trực thuộc kết hợp với Chính quyền kiểm tra được908 lần.

Hội nghị đã thông qua một số vấn đề như: Triển khai có hiệu quả các nội dung  chương trình hành động “Năm Văn hoá an toàn và kỷ luật lao động”. Thực hiện và nâng cao chất lượng trong công tác bồi huấn, huấn luyện định kỳ tháng, tuần. Khắc phục triệt để các tồn tại trên lưới điện, đảm bảo an toàn cho công nhân trong công tác quản lý vận hành và sửa chữa điện. Thực hiện nghiêm túc chế độ phiếu công tác, thao tác, lệnh công tác, chụp ảnh làm tiếp địa tại hiện trường. Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất hiện trường, đảm bảo tần suất và chất lượng kiểm tra, phúc tra kịp thời ngăn ngừa các hiện tượng vi phạm QTQP đảm bảo sản xuất an toàn cho người và thiết bị. Nâng cao chất lượng hoạt động hiệu quả của đội ngũ KTVATCT và ATVSV tại các điện lực, phân xưởng.

Các giải pháp và nhiệm vụ đưa ra với mục tiêu phấn đấu đảm bảo an toàn trong SXKD cho người và thiết bị trong 6 tháng cuối năm 2014.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động