RSS Feed for Vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Ba theo nguyên tắc ưu tiên | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ sáu 01/03/2024 04:37
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Vận hành hồ chứa trên lưu vực sông Ba theo nguyên tắc ưu tiên

 - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành quyết định Quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Ba.

>> Ban hành quy trình vận hành liên hồ chứa lưu vực sông Vu Gia - Thu Bồn
>> Tiến hành đánh giá an toàn các hồ, đập thủy điện trên cả nước
>> Phát triển bền vững thủy điện trên hệ thống sông Đồng Nai
>> Quy trình vận hành liên hồ chứa đảm bảo lợi ích các bên
>> Thống nhất kế hoạch điều tiết nước các hồ thủy điện ở nam Trung Bộ

Theo đó, hàng năm, các hồ: Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng, Ayun Hạ và An Khê - Ka Nak trên lưu vực sông Ba phải vận hành theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên. 

Cụ thể, trong mùa lũ (từ ngày 1/9 - 15/12) phải đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các công trình thủy điện: Sông Ba Hạ, Krông H’Năng, An Khê - Ka Nak, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước kiểm tra với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 1.000 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình thủy điện Sông Hinh, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước thiết kế với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 200 năm; đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình hồ chứa Ayun Hạ, không để mực nước hồ chứa vượt cao trình mực nước gia cường ứng với mọi trận lũ có chu kỳ lặp lại nhỏ hơn hoặc bằng 100 năm. Tiếp theo, việc vận hành các hồ phải góp phần giảm lũ cho hạ du và đảm bảo hiệu quả phát điện.

Còn trong mùa cạn (từ ngày 16/12 - 31/8 năm sau) phải vận hành các hồ theo nguyên tắc thứ tự ưu tiên: a-Đảm bảo an toàn công trình; b- Đảm bảo nhu cầu sử dụng nước tối thiểu ở hạ du; c- Đảm bảo hiệu quả phát điện.

Về nguyên tắc vận hành các hồ giảm lũ cho hạ du, Quyết định nêu rõ, không cho phép sử dụng phần dung tích hồ từ cao trình mực nước dâng bình thường đến cao trình mực nước lũ kiểm tra hoặc mực nước dâng gia cường các hồ Sông Ba Hạ, Sông Hinh, Krông H’Năng và An Khê - Ka Nak để điều tiết lũ khi các cửa van của công trình xả chưa ở trạng thái mở hoàn toàn, trừ trường hợp đặc biệt theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ hoặc Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai.

Khi vận hành giảm lũ cho hạ du phải tuân thủ theo quy định về trình tự, phương thức đóng, mở cửa van các công trình xả đã được cấp có thẩm quyền ban hành, bảo đảm không gây lũ nhân tạo đột ngột, bất thường đe dọa trực tiếp đến tính mạng và tài sản của nhân dân khu vực ven sông ở hạ du hồ chứa.

Trong thời kỳ mùa lũ, khi chưa tham gia vận hành giảm lũ cho hạ du, mực nước các hồ chứa không được vượt mực nước cao nhất trước lũ đối với hồ sông Ba Hạ 103 m, hồ sông Hinh 207m, hồ Krông H'Năng 252,5 m, hồ Ka Nak 513 m, hồ Ayun Hạ 203 m, trừ trường hợp quy định.

Trong quá trình vận hành phải thường xuyên theo dõi, cập nhật thông tin về tình hình thời tiết, mưa, lũ; mực nước tại các trạm thủy văn, mực nước, lưu lượng đến hồ và các bản tin dự báo tiếp theo để vận hành, điều tiết cho phù hợp với tình hình thực tế.

Khi kết thúc quá trình giảm lũ cho hạ du phải đưa dần mực nước hồ về cao trình mực nước trước lũ nêu trên, trừ trường hợp quy định.

NangluongVietnam.vn

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động