RSS Feed for Trên 5 triệu USD hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ tư 21/02/2024 08:04
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Trên 5 triệu USD hỗ trợ giảm phát thải khí nhà kính

 - Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt danh mục Dự án hỗ trợ kỹ thuật “Hỗ trợ chuẩn bị sẵn sàng thực hiện sáng kiến giảm phát thải thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn và nâng cao trữ lượng các bon của rừng (REDD+) ở Việt Nam - giai đoạn 2".

 

Cắt giảm khí thải thông qua thiết bị hiệu quả năng lượng

Mục tiêu chung của Dự án là tiếp tục góp phần thực hiện mục tiêu tổng quát của Chương trình hành động quốc gia về REDD+, đó là giảm phát thải khí nhà kính thông qua nỗ lực hạn chế mất rừng và suy thoái rừng, tăng khả năng hấp thụ khí nhà kính của rừng, quản lý bền vững tài nguyên rừng, bảo tồn đa dạng sinh học, góp phần thực hiện thành công “Chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu” và thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, hướng tới phát triển bền vững. 

Cụ thể, Dự án sẽ tiếp tục hỗ trợ nâng cao năng lực tổ chức và kỹ thuật cho Ban Chỉ đạo, Văn phòng REDD+, một số cơ quan có liên quan ở Trung ương và 6 tỉnh thuộc Chương trình giảm phát thải vùng Bắc Trung bộ (Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế) nhằm chuẩn bị sẵn sàng thực hiện REDD+. Qua đó rút ra các bài học kinh nghiệm, góp phần xây dựng các cơ chế, chính sách, hệ thống tổ chức và năng lực kỹ thuật bảo đảm việc quản lý điều phối và vận hành hiệu quả các chương trình, dự án về REDD+.

Dự án trên gồm 4 hợp phần được thực hiện với tổng kinh phí là 5.702.000 USD, trong đó vốn ODA viện trợ không hoàn lại từ Quỹ Đối tác các bon trong lâm nghiệp (FCPF) thông qua Ngân hàng Thế giới là 5 triệu USD, vốn đối ứng là 702.000 USD.

Nước ta đang thực hiện nhiều hoạt động thích ứng giúp tăng cường khả năng chống chịu với biến đổi khí hậu tạo điều kiện để có thể đóng góp nhiều hơn cho giảm nhẹ phát thải khí nhà kính nhằm phấn đấu đến năm 2030 giảm phát thải khí nhà kính 25%.

NangluongVietnam Online

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động