RSS Feed for Tăng cường năng lực và thẩm quyền của cơ quan pháp quy hạt nhân | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ hai 17/06/2024 11:02
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Tăng cường năng lực và thẩm quyền của cơ quan pháp quy hạt nhân

 - Bộ Khoa học và Công nghệ, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) và Cơ quan Năng lượng hạt nhân thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD/NEA) đã tổ chức Hội thảo quốc tế về “Tăng cường năng lực và thẩm quyền của cơ quan pháp quy hạt nhân”.

Ông Denis Flory, Phó tổng Gám đốc IAEA cho rằng, cần lập cơ quan pháp quy cho điện hạt nhân. Xây dựng kịp thời cơ quan pháp quy là một trong các yêu cầu quan trọng đầu tiên đối với các nước bắt đầu triển khai chương trình điện hạt nhân.

Cơ quan pháp quy cần được tự do đưa ra các quyết định, đánh giá pháp quy độc lập và có khả năng đưa ra tư vấn độc lập cho chính phủ về tất cả các vấn đề liên quan đến an toàn tại cơ sở. Một cơ quan pháp quy độc lập, hiệu quả và mạnh mẽ là rất cần thiết để đảm bảo an toàn và an ninh cho chương trình điện hạt nhân.

Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Quân cho biết, nhà máy điện hạt nhân đầu tiên của Việt Nam dự kiến sẽ được đưa vào vận hành thương mại vào năm 2020. Việc đảm bảo vận hành an toàn nhà máy là ưu tiên hàng đầu của Chính phủ Việt Nam. Vì thế, xây dựng cơ quan pháp quy hạt nhân có đủ năng lực và thẩm quyền để kiểm soát, đảm bảo an toàn an ninh hạt nhân là rất cần thiết.

Các chuyên gia đã tập trung làm rõ những yêu cầu và hướng dẫn cần thiết xây dựng cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia để có thể cụ thể hóa cho điều kiện ở Việt Nam, tư vấn xây dựng tổ chức hỗ trợ kỹ thuật cho cơ quan pháp quy hạt nhân quốc gia của Việt Nam có đủ năng lực tổ chức và từng bước tham gia thẩm định an toàn dự án diện hạt nhân.

Đại diện Diễn đàn hợp tác pháp quy hạt nhân đã trao đổi kinh nghiệm trong công tác đào tạo cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật, xây dựng các quy trình và thủ tục quản lý nội bộ cho cơ quan pháp quy hạt nhân của Việt Nam.

NangluongVietnam

 

www.nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động