RSS Feed for PC Yên Bái Thứ năm 02/12/2021 14:31
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Những người giữ nguồn sáng cho thành phố Yên Bái

Những người giữ nguồn sáng cho thành phố Yên Bái

Kết thúc khoảng thời gian cao điểm, đến 23 giờ, những công nhân Điện lực thành phố (ĐLTP) Yên Bái mới trở về phòng nghỉ tại đơn vị để ăn tối. Với họ, hôm nay là một ca trực thành công vì đã không xảy ra sự cố nào về điện, gây ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân. Họ đang nỗ lực cống hiến thầm lặng cho những đêm thành phố không tối đèn.
PC Yên Bái: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao

PC Yên Bái: Nỗ lực hoàn thành kế hoạch được giao

Với sự nỗ lực cố gắng của toàn thể CBCNV trong giai đoạn 2016 - 2020, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) đã hoàn thành các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh được giao, tạo đà cho thực hiện nhiệm vụ 5 năm tiếp theo (giai đoạn 2021 - 2025).
PC Yên Bái: Nối nguồn sáng cho dân vùng lũ

PC Yên Bái: Nối nguồn sáng cho dân vùng lũ

Trong những ngày này, cùng với các cấp, các ngành của tỉnh, Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái) cũng đang dồn sức, gồng mình khắc phục hậu quả do hoàn lưu của cơn bão số 3 gây ra.
PC Yên Bái không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp điện

PC Yên Bái không ngừng nâng cao chất lượng cung cấp điện

Làm nhiệm vụ quản lý vận hành kinh doanh lưới điện trên một địa bàn rộng, địa hình phức tạp, suối sâu, đèo cao, có nhiều đồng bào dân tộc thiểu số đời sống còn nhiều khó khăn, nên việc nâng cao chất lượng cung cấp điện là một nhiệm vụ hết sức nặng nề đối với Công ty Điện lực Yên Bái (PC Yên Bái). Quán triệt sâu sắc sự chỉ đạo của Tổng công ty Điện lực miền Bắc và kế hoạch SXKD của Công ty, cán bộ công nhân viên PC Yên Bái đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, không ngừng nâng cao chất lượng phục vụ đáp ứng kịp thời yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.
PC Yên Bái với thông điệp “Trao niềm tin, gửi yêu thương”

PC Yên Bái với thông điệp “Trao niềm tin, gửi yêu thương”

Trong hai ngày 4-5/12/2015, Công ty Điện lực Yên Bái thực hiện chương trình an sinh xã hội trên địa bàn Huyện Mù Cang Chải với thông điệp “Trao niềm tin, gửi yêu thương”. Đây là một trong những hoạt động nhân tháng “Tri ân khách hàng”.
PC Yên Bái: Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội

PC Yên Bái: Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội

Trong 2 ngày 18-19/7/2015, Đoàn thanh niên Công ty Điện lực Yên Bái tổ chức ra quân tình nguyện hè 2015 tại xã Tân Lập huyện Lục Yên với chủ đề “Thanh niên tình nguyện vì an sinh xã hội”.
Phiên bản di động