RSS Feed for Nhiệt điện Ninh Bình Thứ tư 06/07/2022 22:43
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM
Nhiệt điện Ninh Bình: ‘Không tách rời phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường’

Nhiệt điện Ninh Bình: ‘Không tách rời phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường’

Trước tình hình mới, khi pháp luật về bảo vệ môi trường yêu cầu ngày càng cao. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã xác định: “Không tách rời phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường”. Để Nhà máy vận hành ổn định lâu dài, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật thì bảo vệ môi trường là yếu tố sống còn của Công ty.
Nhiệt điện Ninh Bình: Sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường

Nhiệt điện Ninh Bình: Sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường

Thực hiện theo chương trình của Đảng uỷ khối Cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình về việc triển khai có hiệu quả chủ đề công tác năm của Tỉnh ủy Ninh Bình năm 2022 “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành chính” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Đảng uỷ Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã chọn mô hình “Sản xuất kinh doanh gắn liền với công tác bảo vệ môi trường”.
Nhiệt điện Ninh Bình đạt tiêu chuẩn quốc gia về ‘quản lý môi trường’

Nhiệt điện Ninh Bình đạt tiêu chuẩn quốc gia về ‘quản lý môi trường’

Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015, do Tổ chức chứng nhận DAS UK phê duyệt và được UKAS công nhận.
NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

NBP tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình (mã chứng khoán NBP) vừa được diễn ra tại Thành phố Ninh Bình, với 18 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 10.903.040 cổ phần, chiếm 84,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
Nhiệt điện Ninh Bình: Góp phần phát triển kinh tế địa phương

Nhiệt điện Ninh Bình: Góp phần phát triển kinh tế địa phương

Ngày 11/2, đoàn công tác của HĐND tỉnh Ninh Bình và Đảng ủy khối Doanh nghiệp tỉnh Ninh Bình do bà Bùi Mai Hoa - Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình làm trưởng đoàn cùng các thành viên là lãnh đạo Đảng ủy khối doanh nghiệp, các Ban của HĐND tỉnh đã đến thăm và kiểm tra tình hình sản xuất ngày làm việc đầu năm ở một số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, trong đó có Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình.
Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động

Nhiệt điện Ninh Bình tổ chức Hội nghị đại biểu Người lao động

Công ty Cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình vừa tổ chức thành công hội nghị đại biểu người Lao động năm 2018.
GENCO 3 tập trung cho công tác sửa chữa lớn

GENCO 3 tập trung cho công tác sửa chữa lớn

Theo Tổng Công ty Phát điện 3 (EVNGENCO 3), những tháng còn lại trong năm là thời gian Tổng Công ty sẽ tập trung sửa chữa lớn, đảm bảo chất lượng, đẩy nhanh rút ngắn tiến độ tối đa đối với 16 công trình sửa chữa lớn các tổ máy của NMĐ Phú Mỹ, Vĩnh Tân 2, Mông Dương 1, Bà Rịa, Ninh Bình thực hiện đúng kế hoạch và đảm bảo chất lượng các dự án đầu tư xây dựng đang thực hiện.
Phiên bản di động