RSS Feed for Nhiệt điện Ninh Bình: ‘Không tách rời phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường’ | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 23/07/2024 22:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Nhiệt điện Ninh Bình: ‘Không tách rời phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường’

 - Trước tình hình mới, khi pháp luật về bảo vệ môi trường yêu cầu ngày càng cao. Ban lãnh đạo Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình đã xác định: “Không tách rời phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường”. Để Nhà máy vận hành ổn định lâu dài, đáp ứng các yêu cầu của pháp luật thì bảo vệ môi trường là yếu tố sống còn của Công ty.
Nhiệt điện Ninh Bình: Bắt nhịp công nghệ, đảm bảo môi trường trong sản xuất Nhiệt điện Ninh Bình: Bắt nhịp công nghệ, đảm bảo môi trường trong sản xuất

Nhằm đảm bảo công tác sản xuất an toàn đi đôi với bảo vệ môi trường trong và ngoài khu vực xung quanh nhà máy, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình triển khai cải tiến, nâng cấp thiết bị, đầu tư công nghệ tiên tiến, phục hồi nhiều hạng mục, thiết bị hệ thống bảo vệ môi trường.


Những năm qua Công ty đã thực hiện tốt các mục tiêu của chương trình tối ưu hóa chi phí sản xuất, chương trình đầu tư phục hồi, cải tạo nâng cấp thiết bị nhằm kéo dài vận hành an toàn ổn định cho Nhà máy, luôn coi bảo vệ môi trường là nội dung quan trọng không thể tách rời kế hoạch phát triển và sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hoạt động sản xuất hiệu quả:

Trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng không nhỏ đến quản lý, điều hành sản xuất và vận hành các tổ máy phát điện nhưng với sự chỉ đạo sát sao, kịp thời của Tổng Công ty Phát điện 3 và sự đồng lòng vượt khó của ban Tổng Giám đốc cùng toàn thể Người lao động, nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh của Công ty đã đạt những kết quả đáng khích lệ.

Năm 2021, Công ty tiếp tục phấn đấu giữ vững và nâng cao hiệu quả vận hành tin cậy, an toàn đi đôi với BVMT. Ngay từ đầu năm, nhận thức được những khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty đã đề ra những giải pháp cụ thể, chuẩn bị đầy đủ vật tư, nhiên liệu, cân đối kế hoạch sửa chữa linh hoạt, chuẩn bị tốt thiết bị lò - máy, tranh thủ các điều kiện thuận lợi để phát điện. Công ty đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức với sản lượng điện sản xuất đạt 433,18 triệu kWh (đạt 120,33% so với KH); điện thương phẩm đạt 390,84 kWh, bằng120,44% so với kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế đạt 26,44 tỷ đồng (đạt 114,64%). Nộp ngân sách Nhà nước 38,40 tỷ đồng.

Nhiệt điện Ninh Bình: ‘Không tách rời phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường’
Ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình chia sẻ với phóng viên về công tác bảo vệ môi trường, sản xuất kinh doanh của Công ty.

Trao đổi với Phóng viên Tạp chí Năng lượng Việt Nam, ông Trịnh Văn Đoàn - Tổng giám đốc Công ty cho biết: “Mục tiêu phấn đấu của Công ty trong năm 2022 là tiếp tục giữ vững và nâng cao hiệu quả, vận hành tin cậy, an toàn đi đôi với bảo về môi trường. Sản xuất, kinh doanh hiệu quả, đảm bảo ổn định thu nhập cho người lao động, nhằm ổn định và kéo dài tuổi thọ của nhà máy”.

Kế hoạch sản xuất, kinh doanh năm 2022 của Công ty với các chỉ tiêu chính như sau: Sản lượng điện sản xuất 346 triệu kWh; lợi nhuận sau thuế 23.871,77 triệu đồng.

Hiện nay, Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình góp phần quan trọng trong việc cân bằng công suất cũng như điện áp, chống quá tải về công suất và điện áp cho hệ thống truyền tải điện. Từ khi chính thức vận hành, Nhà máy Nhiệt điện Ninh Bình đạt sản lượng điện phát lũy kế được hơn 22,7 tỷ kWh, đóng góp đáng kể cho nền kinh tế của địa phương và đất nước.

Nỗ lực bảo vệ môi trường:

Ngoài nhiệm vụ đảm bảo sản xuất đủ điện năng, góp phần phát triển kinh tế, Công ty cổ phần Nhiệt điện Ninh Bình luôn quan tâm và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật cũng như các giải pháp bảo vệ môi trường, đảm bảo một môi trường xanh, nhà máy sạch, an toàn cho người lao động và người dân xung quanh.

Để kiểm soát các nguồn thải, Công ty luôn tìm kiếm giải pháp khắc phục, cải tạo môi trường, triển khai nhiều hạng mục phục hồi cải tiến, nâng cấp thiết bị, đầu tư cho công trình xử lý chất thải, bảo vệ môi trường. Công ty đã thực hiện thay thế dầu FO sử dụng cho khởi động lò và đốt kèm bằng dầu DO nhằm đưa hệ thống khử bụi tĩnh điện vào vận hành ngay khi khởi động lò. Giữ hiệu suất của bộ khử bụi tĩnh điện ổn định hơn do bản cực không bị bám muội dầu. Do đó giảm thiểu rõ rệt mức ô nhiễm môi trường không khí do khí thải.

Tháng 4/2018, Công ty đã hoàn thành việc lắp đặt hệ thống quan trắc tự động liên tục (online) khí thải; ngày 24/12/2018 truyền dữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Bình. Theo kết quả của báo cáo quan trắc môi trường định kỳ hằng năm của Công ty, những thông số đặc trưng cho môi trường không khí khu vực sản xuất, khu vực xung quanh Công ty; môi trường nước thải, nước mặt và nước ngầm tại các vị trí lấy mẫu đều nằm trong quy chuẩn cho phép.

Tháng 10/2020, Công ty đã hoàn thành lắp đặt bảng điện tử hiển thị công khai minh bạch các thông số phát thải đến cộng đồng dân cư tại cổng Công ty theo quy định tại Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ.

Năm 2021, Công ty đã được cấp Giấy chứng nhận hệ thống quản lý môi trường theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 14001:2015 do Tổ chức chứng nhận DAS UK phê duyệt và được UKAS công nhận.

Để phát triển bền vững, Công ty mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Tổng công ty, của các cấp lãnh đạo địa phương và phát huy sức mạnh tập thể người lao động với tinh thần trách nhiệm và nỗ lực cao nhất để phấn đấu thực hiện thắng lợi kế hoạch sản xuất, kinh doanh, góp phần tích cực vào phát triển của ngành và địa phương./.

PV TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động