RSS Feed for Quảng Ninh bắt đầu kiểm soát phát thải tại nhà máy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 26/09/2023 13:46
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quảng Ninh bắt đầu kiểm soát phát thải tại nhà máy điện

 - UBND tỉnh Quảng Ninh vừa ban hành Văn bản số 4452/UBND-MT về việc tăng cường kiểm soát hoạt động phát thải tại các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện. Theo đó, tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo các đơn vị đã lắp đặt công tơ điện tử nhưng chưa hoàn thành việc đấu nối công tơ điện tử vào nguồn điện của hệ thống lọc bụi tĩnh điện để độc lập giám sát thì yêu cầu hoàn thành việc đấu nối muộn nhất là ngày 15/8/2017.

 

Khi tro bay xỉ than nhiệt điện vẫn còn là tâm điểm dư luận
Vì sao Việt Nam cần phát triển nhiệt điện than? (Tạm kết) 

Theo UBND tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian qua, công tác bảo vệ môi trường tại các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đã có những chuyển biến tích cực. Các đơn vị đã nỗ lực đầu tư các thiết bị quan trắc môi trường tự động, lắp đặt công tơ điện tử đo điện năng tiêu thụ độc lập của hệ thống lọc bụi tĩnh điện... Tuy nhiên, hiện tượng ô nhiễm môi trường tại các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện vẫn còn xảy ra, gây ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và bức xúc trong nhân dân.

Trước thực trạng trên, UBND tỉnh chỉ đạo, đối với các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh, phải tiếp tục triển khai hoàn thành việc lặp đặt hệ thống quan trắc môi trường tự động để giám sát quá trình phát thải nước thải, khí thải theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 12/TB-UBND ngày 17/01/2017. Khi dừng, khởi động lại lò hơi phải thực hiện nghiêm chế độ báo cáo theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 3419/UBND-MT1 ngày 31/8/2011 về việc "Tăng cường công tác quản lý, kiểm soát bụi, khí thải tại các nhà máy xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh" và hướng đẫn tại Văn bản số 830/TNMT-BVMT ngày 22/02/2017 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc "Báo cáo kịp thời việc dừng, khởi động lại lò hơi trong các nhà máy xi măng, nhiệt điện".

Đối với các đơn vị đã thực hiện lắp đặt các công tơ điện tử đấu nối vào nguồn điện của hệ thống lọc bụi tĩnh điện để độc lập giám sát thì phải thường xuyên kiểm tra, theo dõi, bảo dưỡng, bảo trì đảm bảo công tơ điện tử hoạt động ổn định, kiểm đếm chính xác điện năng tiêu thụ của hệ thống lọc bụi tĩnh điện để phục vụ cho công tác kiểm tra, giám sát của các cơ quan chức năng và người dân khi có yêu cầu.

Đối với các đơn vị đã lắp đặt công tơ điện tử nhưng chưa hoàn thành việc đấu nối công tơ điện tử vào nguồn điện của hệ thống lọc bụi tĩnh điện để độc lập giám sát thì yêu cầu hoàn thành việc đấu nối muộn nhất là ngày 15/8/2017.

Đầu tư, trang bị, nâng cấp thiết bị quan trắc khí thải tự động có thể đưa vào hoạt động ngay từ thời điểm khởi động lại lò hơi để đảm bảo phản ánh chính xác mức độ ô nhiễm do quá trình khởi động lại lò hơi và phải hoàn thành trong năm 2017.

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị có văn bản thông báo về Sở Tài nguyên và Môi trường để phối hợp giải quyết, tháo gỡ.

UBND tỉnh Quảng Ninh cũng đề nghị UBND các địa phương khi tiếp nhận thông tin báo cáo về việc dừng, khởi động lại lò hơi phải có thông báo kịp thời tới các khu vực dân cư chịu ảnh hưởng và thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng để nhân dân khu vực được biết và phối hợp giám sát.

Tăng cường kiểm tra giám sát hoạt động bảo vệ môi trường tại các nhà máy xi măng nhiệt điện trên địa bàn. Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành liên quan trong kiểm tra, xử lý các vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường.

UBND tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động thông báo, hướng dẫn, đôn đốc và giám sát các đơn vị sản xuất xi măng, nhiệt điện trên địa bàn tỉnh tiếp tục triển khai thực hiện theo các chỉ đạo trên và tại Thông báo số 12/TB-UBND ngày 17/01/2017 của UBND tỉnh.

Chủ trì, phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Công thương, Công an tỉnh và UBND các địa phương tăng cường kiểm tra định kỳ hoặc đột xuất. Trong quá trình thanh tra, kiểm tra, giám sát thực hiện quan trắc độc lập, nếu phát hiện có vi phạm về thải bụi, khí thải có chứa các thông số môi trường vượt quy chuẩn kỹ thuật về môi trường sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Việc chi trả kinh phí trưng cầu giám định, kiểm định, đo đạc và phân tích mẫu môi trường sẽ do các đơn vị có vi phạm chịu trách nhiệm theo định mức, đơn giá hiện hành (theo đúng quy định tại các điểm c khoản 8 Điều 15, điểm c khoản 9 Điều 16 Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ về quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, hiệu lực thi hành từ 01/02/2017).

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động