RSS Feed for Quảng Ngãi thực thi cơ chế hỗ trợ các dự án thủy điện | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 13/04/2024 12:03
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Quảng Ngãi thực thi cơ chế hỗ trợ các dự án thủy điện

 - ​Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi vừa có văn bản chỉ đạo liên quan đến cơ chế hỗ trợ cho các huyện có dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 1)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 2)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 3)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 4)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 5)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 6)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 7)
Đã đến lúc chúng ta phải công bằng với thủy điện (Bài 8)

​Theo đó, tại Quyết định số 685b/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm phân chia các khoản thu giữa ngân sách các cấp chính quyền địa phương áp dụng từ năm 2017 và những năm tiếp theo trong thời kỳ ổn định ngân sách 2017 - 2020, từ năm 2017, khoản thuế tài nguyên thu từ các dự án thủy điện được phân cấp và điều tiết cho ngân sách huyện, xã hưởng 100%, ngân sách tỉnh không thu các khoản thuế tài nguyên từ các dự án thủy điện.

Đồng thời, trong phân bổ ngân sách hàng năm, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã giao Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh, trình HĐND tỉnh bổ sung có mục tiêu cho ngân sách các huyện để thực hiện nhiệm vụ do ngân sách huyện đảm bảo nhưng chưa đủ nguồn. Do vậy, UBND tỉnh không ban hành cơ chế điều tiết nguồn thu thuế tài nguyên từ các dự án thủy điện cho ngân sách các huyện có dự án thủy điện.

UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố thực hiện việc thu ngân sách trên địa bàn và chi ngân sách địa phương theo đúng quy định của Luật Ngân sách nhà nước 2015 và Quyết định số 685b/QĐ-UBND ngày 16/12/2016 của UBND tỉnh.

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động