RSS Feed for Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện khí Miền Trung 1 và 2 | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ bảy 02/12/2023 22:41
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án nhà máy điện khí Miền Trung 1 và 2

 - Thủ tướng Chính phủ vừa Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Miền Trung 1 và 2. Dự án do Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) làm chủ đầu tư, với tổng công suất dự án khoảng 1.500 MW, sử dụng nhiên liệu khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh.

Phê duyệt chủ trương đầu tư 2 NM điện trong Chuỗi dự án Cá Voi Xanh

Mục tiêu đầu tư xây dựng của dự án là cung cấp nguồn điện cho hệ thống điện khu vực miền Trung và hệ thống điện quốc gia, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng và an toàn cung cấp điện cho hệ thống, đồng bộ phát triển với Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh.

Quy mô đầu tư xây dựng nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp với tổng công suất khoảng 1.500 MW, sử dụng nhiên liệu khí từ mỏ khí Cá Voi Xanh.

Địa điểm thực hiện dự án thuộc Khu kinh tế Chu Lai, trên địa bàn xã Tam Quang, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Tổng mức đầu tư khoảng 35.246.291 triệu đồng đến 38.510.159 triệu đồng. Nguồn vốn chủ sở hữu của PVN 30%, vốn vay 70%.

Tiến độ thực hiện dự án triển khai đồng bộ với tiến độ cấp khí của dự án thượng nguồn thuộc Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh. Dự kiến vận hành thương mại Quý IV năm 2023 (Miền Trung 1) và Quý 2 năm 2024 (Miền Trung 2).

Tổ chức thực hiện:

1/ Bộ Công Thương:

Chỉ đạo Nhà đầu tư thực hiện dự án thượng nguồn làm rõ về thành phần khí, thông số khí đảm bảo đáp ứng tiến độ của cả Chuỗi dự án khí Cá Voi Xanh.

Tổ chức thực hiện chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành đối với dự án trong quá trình triển khai thực hiện đầu tư và quản lý khai thác, sử dụng theo quy định của pháp luật.

2/ Bộ Tài nguyên và Môi trường:

Hỗ trợ, hướng dẫn UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện các thủ tục về đất đai để thực hiện dự án, đảm bảo phù hợp với Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật và đất đai.

Hỗ trợ, hướng dẫn PVN trong việc hoàn thiện hồ sơ và thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Thẩm định và phê duyệt Báo cáo đánh giá tác động môi trường đáp ứng tiến độ phê duyệt dự án đầu tư.

3/ Ủy ban quản lý vốn Nhà nước tại Doanh nghiệp:

Chỉ đạo, hướng dẫn PVN triển khai các bước chuẩn bị đầu tư, đầu tư xây dựng tiếp theo của dự án theo đúng quy định hiện hành, đảm bảo mục tiêu, tiến độ, hiệu quả đầu tư của dự án và an toàn trong quá trình thi công xây dựng, vận hành công trình.

Kiểm tra, giám sát và làm rõ việc huy động vốn (vốn tự có và vốn vay) của PVN theo tiến độ thực hiện dự án; trên cơ sở đó, chỉ đạo PVN xây dựng phương án tài chính thực hiện dự án, đảm bảo hiệu quả đầu tư, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổ chức thẩm định và phê duyệt dự án đáp ứng tiến độ chung của cả Chuỗi dự án khí - điện Cá Voi Xanh.

Tổ chức kiểm tra, giám sát toàn bộ quá trình thực hiện dự án, kịp thời xử lý hoặc kiến nghị xử lý các vấn đề phát sinh; kiểm soát rủi ro, bảo đảm tính khả thi, mục tiêu và hiệu quả đầu tư dự án.

4/ Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam:

Kiểm tra năng lực tài chính của Nhà đầu tư bảo đảm nhà đầu tư có đủ điều kiện được nhà nước giao đất, cho thuê đất, chuyển đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo đúng tiến độ và các quy định của pháp luật về đầu tư và đất đai; thực hiện theo quy định tại Điều 42 Luật Đầu tư và Điều 27 Nghị định số 118/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật, ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và ý kiến của các bộ, ngành liên quan, bao gồm cả kiểm tra, giám sát việc huy động vốn (vốn tự có và vốn vay) của PVN theo đúng tiến độ thực hiện dự án.

Phối hợp với Bộ Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo PVN thực hiện quy trình thủ tục đánh giá tác động môi trường của dự án theo đúng quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Chỉ đạo các cơ quan liên quan trong tỉnh Quảng Nam để phối hợp với PVN giải quyết kịp thời các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

Chủ trì tổ chức thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, bàn giao đất sạch cho PVN, đảm bảo tiến độ dự án.

5/ Tập đoàn Dầu khí Việt Nam:

Chịu trách nhiệm về các thông tin, số liệu báo cáo tại hồ sơ dự án, hiệu quả đầu tư dự án, hiệu quả sử dụng, bảo toàn và phát triển vốn nhà nước theo quy định của pháp luật.

Tổ chức triển khai lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, trong đó cần tiếp tục nghiên cứu để chuẩn xác lại quy mô, tiến độ, cấu hình, các thông số kỹ thuật chủ yếu, phương án vốn cụ thể, tính khả thi và hiệu quả của dự án theo đúng quy định hiện hành.

Tổ chức triển khai thực hiện và quản lý dự án theo đúng quy định của pháp luật, đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu quả đầu tư của dự án.

Tính toán giá bán điện và thực hiện đàm phán hợp đồng mua bán điện của dự án theo nguyên tắc được Thủ tướng Chính phủ kết luận tại văn bản số 343/TB-VPCP ngày 27 tháng 9 năm 2019 của Văn phòng Chính phủ và phù hợp với quy định của Pháp luật.

6/ Tập đoàn Điện lực Việt Nam:

Tổ chức đàm phán với PVN việc mua điện của dự án theo quy định.

Được phép hạch toán các chi phí mua điện của Nhà máy điện tua bin khí hỗn hợp Miền Trung 1 và 2 vào chi phí giá thành của công ty mẹ, đảm bảo hiệu quả./.

TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động