RSS Feed for Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy | Tạp chí Năng lượng Việt Nam Thứ ba 24/05/2022 07:40
TRANG TTĐT CỦA TẠP CHÍ NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

Lấy ý kiến về định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy

 - Bộ Công Thương đang lấy ý kiến về Dự thảo Thông tư "Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy". Để nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất giấy, Bộ Công Thương cho rằng việc lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy phải tận dụng tối đa các giải pháp quản lý và công nghệ. Khuyến khích các cơ sở sản xuất giấy áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy.

WB hỗ trợ Việt Nam 102 triệu USD tiết kiệm năng lượng

Dự thảo Thông tư Quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy quy định định mức tiêu hao năng lượng trong sản xuất giấy giai đoạn đến hết năm 2020 và giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025 đối với giấy bao bì; giấy Tissue; giấy in, giấy viết và giấy phô tô coppy.

Theo Bộ Công Thương Việc tổ chức lấy ý kiến nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho hoạt động của các cơ quan và doanh nghiệp khi Thông tư mới có hiệu lực thi hành.

Trong Dự thảo Thông tư đưa ra, định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn đến hết năm 2020 cụ thể như sau:

TT

Loại sản phẩm

Quy mô công suất

(tấn năm)

Định mức

(MJ/tấn)

1

Giấy bao bao bì (sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế)

> 50.000

7.809

10.000 – 50.000

7.872

< 10.000

6.728

2

Giấy Tissue (sản xuất từ các loại nguyên liệu khác nhau)

10.000 – 50.000

(chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000)

16.503

< 10.000

14.914

3

Giấy in, giấy viết và giấy phô tô coppy

> 50.000

(hệ thống với quy trình sản xuất tích hợp)

15.138

10.000 – 50.000

(hệ thống với dây chuyền sử dụng bột giấy nguyên thủy không có xử lý bột giấy và khử mực)

10.495

 

Định mức tiêu hao năng lượng áp dụng cho các sản phẩm giấy giai đoạn từ năm 2021 đến hết năm 2025:

TT

Loại sản phẩm

Quy mô công suất

(tấn năm)

Định mức

(MJ/tấn)

1

Giấy bao bì (sản xuất từ nguyên liệu là giấy tái chế)

> 50.000

6.713

10.000 – 50.000

6.744

< 10.000

5.482

2

Giấy Tissue (sản xuất từ các loại nguyên liệu khác nhau)

10.000 – 50.000

(chất lượng giấy cao hơn nhóm công suất < 10.000)

14.572

< 10.000

13.169

3

Giấy in, giấy viết và giấy phô tô coppy

> 50.000

(hệ thống với quy trình sản xuất tích hợp từ giấy kraft)

13.639

10.000 – 50.000

(hệ thống với dây chuyền sử dụng bột giấy nguyên thủy không có xử lý bột giấy và khử mực)

9.455

Để đảm bảo yêu càu về định mức tiêu hao năng lượng, Dự thảo Thông tư cũng chỉ rõ, cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải đảm bảo suất tiêu hao năng lượng không vượt quá định mức tiêu hao năng lượng như trên.

Trường hợp suất tiêu hao năng lượng của cơ sở sản xuất sản phẩm giấy đang hoạt động có suất tiêu hao năng lượng cao hơn định mức tiêu hao năng lượng tương ứng đối với từng giai đoạn thì cơ sở sản xuất sản phẩm giấy phải có trách nhiệm lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng để đảm bảo định mức tiêu hao năng lượng.

Bên cạnh đó, suất tiêu hao năng lượng của dự án đầu tư mới không được vượt quá định mức tiêu hao năng lượng đã được nêu ở trên.

Để nâng cao hiệu quả sử dụng trong sản xuất giấy, Dự thảo Thông tư cũng cho rằng việc lập và thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy phải tận dụng tối đa các giải pháp quản lý và công nghệ.

Khuyến khích các cơ sở sản xuất giấy áp dụng các tiêu chuẩn quản lý năng lượng tiên tiến và áp dụng các giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng trong sản xuất giấy. 

NĂNG LƯỢNG VIỆT NAM

 

 

nangluongvietnam.vn/

Có thể bạn quan tâm

Các bài mới đăng

Các bài đã đăng

[Xem thêm]
Phiên bản di động